Σωματείο Όλυμπος

Olympos_Logo

Ηeptapolis - Tα Μέλαθρα του Ζωστήρα

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΤΗΣ HEPTAPOLIS;

Στον εσωτερικό δακτύλιο της Heptapolis, υπάρχουν 12 κυκλικά κτίρια ΜΕΛΑΘΡΩΝ που διαθέτουν 3 ορόφους  πάνω από την επιφάνεια της Γης και 3 ορόφους κάτω από την επιφάνεια της Γης, διαμέτρου έκαστος ορόφου 25 μετρά οι άνω και οι κάτω όροφοι, βρίσκονται σε αίθριους χώρους, το σύνολο των 12 ΜΕΛΑΘΡΩΝ έχει τις συντεταγμένες του προσανατολισμού με τρόπο ώστε, ο αριθμός 12 των ΜΕΛΑΘΡΩΝ να βρίσκεται στο σημείο της ανατολής του ηλίου στις 21-22 Μαρτίου, χρόνου της εαρινής ισημερίας της Heptapolis.

Έκαστος όροφος σε κάθε Μέλαθρον της Heptapolis εχει μήκος διαμέτρου 25 μέτρων, περιλαμβάνει 885 τ.μ εμβαδόν, ενώ το συνολικό εμβαδόν στους 6 ορόφους του Μέλαθρον είναι 5.310 τ.μ.

Προσοχη
Στα 30 τ.μ διάμεσο το εμβαδόν ειναι 706.5 τ.μ
Στα 25 μ. διάμεσο του εμβαδού ισα 490.7 τ.μ

Αναπαραγωγή Βίντεο

Πέριξ του ΚΥΤΤΑΡΟΥ, στο ωρολογικό σχέδιο του ΖΩΣΤΗΡΑ, στις θέσεις των ωρών, οικοδομούνται τα 12 ΜΕΛΑΘΡΑ, όλα κυκλικά σε σχήμα Χρυσής Αναλογίας. Το κάθε ΜΕΛΑΘΡΟ φέρει τον αριθμό της ώρας που εκπροσωπεί, με το ΜΕΛΑΘΡΟ αρ. 12 τοποθετημένο στην ανατολή του εαρινού Ηλιοστασίου.

Έκαστο κυκλικό κτήριο φέρει εις το κεντρικό μέρος του αίθριου χώρου, διαμέτρου 16,18 μ., είναι δε ανοικτόν από της βάσεως μέχρι του ανωτάτου ορίου της οροφής.

Ο έσωθεν χώρος εκάστου ΜΕΛΑΘΡΟΥ, περιλαμβανομένης και της εξωτερικής κιονοστοιχίας του, έχει πλάτος – ακτίνα – 16,18 μ., ύψος από της επιφανείας του ΖΩΣΤΗΡΑ μέχρι της βάσεως της κεραμοσκεπούς στέγης 16,18 μ. και από της επιφανείας του ΖΩΣΤΗΡΑ μέχρι της βάσεως του υπολοίπου χώρου 16,18 μ.

Ολόκληρο το οικοδόμημα θα αποτελεί «σύνολο του ΧΡΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ», με συνολική διάμετρο 16,18 x 3 = 48,54 μ. Θα φέρει 4 ορόφους υπέργειους και 3 εως 4 ορόφους υπόγειους, οι οποίοι θα «βλέπουν» σε αίθριους χώρους. Ολόκληρο το οικοδόμημα θα περιβάλλεται στο Ισόγειον, από δρόμο κυκλικό, πλάτους 8,8 μέτρων.

Η Γεωμετρική κεραμοσκεπή του, θα αποτελείται από ειδικά κεραμικά στοιχεία και γλυπτά ακροκέραμα αρχαιοελληνικών προτύπων. Θα φέρει περιφερειακά μαρμάρινη κιονοστοιχία 48 κιόνων Κορινθιακού τύπου, με άκανθες, ύψους συνολικού 8,8 μέτρων έκαστος, ενώ εις τον 3ο άνω όροφο θα φέρει εξωτερικά κοσμήματα αγαλματιδίων και αγαλμάτων από μάρμαρο και μπρούντζο.

Το συνολικό εμβαδόν έκαστου ορόφου των 12 κτηριακών συγκροτημάτων θα υπολογισθεί με βάση τον Χρυσό Αριθμό 1.618 μ. ως ακολούθως. (Ολόκληρος ο κύκλος του ΜΕΛΑΘΡΟΥ είναι 16,18 + 16, 18 + 16,18 μέτρα, Σύνολον εμβαδού : 1.850,505 μ.
Ο κεντρικός αίθριος χώρος είναι 16,18 μέτρα, δηλαδή, 205,612 τ.μ. εμβαδόν .

Αφαιρώντας τα 205,612 τετραγωνικά μέτρα από τα 1.850, 505 τετραγωνικά μέτρα, έχουμε 1.644,993 τ.μ. Αφαιρώντας 026,993 εκατοστά που είναι το πάχος του εσωτερικού τοίχου έχουμε τελικό υπόλοιπο : 1.618 τ.μ. (Χρυσός Αριθμός). Το σύνολο των 7 ορόφων x 1.618 τ.μ., έχει εμβαδόν : 11.326 τ.μ. Στο κάθε κτήριο θα εργάζονται σε μόνιμη βάση 220 – 300 άτομα.

Οι επισκέπτες υπολογίζονται σε 300 – 1000 άτομα σε ημερήσια βάση 16 ωρών. Στα κτήρια θα υπάρχουν εκθεσιακοί χώροι τους οποίους θα επισκέπτεται το κοινό.

Σχέδια, σχεδιαγράμματα και οροφές των Μελάθρων

Στον εσωτερικό δακτύλιο της Heptapolis, υπάρχουν 12 κυκλικά κτίρια ΜΕΛΑΘΡΩΝ που διαθέτουν 3 ορόφους  πάνω από την επιφάνεια της Γης και 3 ορόφους κάτω από την επιφάνεια της Γης, διαμέτρου έκαστος ορόφου 25 μετρά οι άνω και οι κάτω όροφοι, βρίσκονται σε αίθριους χώρους, το σύνολο των 12 ΜΕΛΑΘΡΩΝ έχει τις συντεταγμένες του προσανατολισμού με τρόπο ώστε, ο αριθμός 12 των ΜΕΛΑΘΡΩΝ να βρίσκεται στο σημείο της ανατολής του ηλίου στις 21-22 Μαρτίου, χρόνου της εαρινής ισημερίας της Heptapolis.

Έκαστος όροφος σε κάθε Μέλαθρον της Heptapolis εχει μήκος διαμέτρου 25 μέτρων, περιλαμβάνει 885 τ.μ εμβαδόν, ενώ το συνολικό εμβαδόν στους 6 ορόφους του Μέλαθρον είναι 5.310 τ.μ.

Προσοχη
Στα 30 τ.μ διάμεσο το εμβαδόν ειναι 706.5 τ.μ
Στα 25 μ. διάμεσο του εμβαδού ισα 490.7 τ.μ