Back to top
Πατήστε εδώ
Πατήστε εδώ

Στην Αθήνα στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ιδρύθηκε η ΜΚΟ «HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ» ΑΜΚΕ και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/9/2018 με ΚΑΚ 1466067 και νομιμοποιήθηκε με Αρ. ΓΕΜΗ 147414501000 και ΑΦΜ 996886065, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών.

Η Μ.Κ.Ο “HEPTAPOLIS” περιλαμβάνει την δημιουργική Τριλογία, αποτελούμενη από τρεις (3) Πυλώνες :

α) την HEPTAPOLIS - Διεθνής Πράσινη Πόλις

β) την ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Γης & Διαστήματος

γ) την ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ.

Η Μ.Κ.Ο «HEPTAPOLIS» είναι Αναπτυξιακή, Ανθρωπιστική, Εθελοντική, Πολιτιστική, Εκπαιδευτική, Οικολογική, Καινοτόμου Έρευνας, Περιβάλλοντος - Πράσινης Ανάπτυξης και Ενέργειας, Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Σκοπός της “HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ”, είναι η δημιουργία:

1) Διαδικτυακής ιστοσελίδας, με 3D απεικόνιση κάθε έργου της Τριλογίας χωριστά, με τους ειδικούς όρους που το διέπουν και με τίτλο :

HEPTAPOLIS AVATAR-e-learning

Στην ηλεκτρονική διαδικτυακή μορφή της, η Μ.Κ.Ο «Heptapolis» θα αναπτύξει τα Γράμματα, τις Τέχνες και τις Επιστήμες στο μέγιστο βαθμό τους, σε πολλές γλώσσες.

Με το εξ' αποστάσεως εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Heptapolis AVATAR-e-learning», θα αναβιώσουν όλες οι Σχολές της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, μέσω των οποίων θα δημιουργηθούν σε τεχνική AVATAR, μορφές αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων της κλασσικής ακμής, σε πιστή «εικονική πραγματικότητα» και σύμφωνα με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά ιστορικά δεδομένα.

Οι “ίδιοι οι Φιλόσοφοι”, σε AVATAR τεχνική και σε τεχνική virtual reality, θα διδάσκουν εκπαιδευτικά προγράμματα Φιλοσοφίας και λοιπών θεωρητικών και πρακτικών Επιστημών, με αποτέλεσμα η κλασσική Σοφία να “εισέλθει” στο σπίτι του κάθε πολίτη και κάθε σπουδαστή σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταλαμπαδεύοντας σε ζωντανή 3D avatar απεικόνιση τα «υψηλά ανθρώπινα ιδεώδη», την – κβαντική - «κοινή Ελληνική Γλώσσα» και τον «Ελληνικό Στοχασμό», σε μία εποχή, που θεωρείται απόλυτα αναγκαία η επανατροφοδότηση της Παγκόσμιας Σκέψης με ιδανικά, που αντλούνται από τις πηγές της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.

Η μοναδικότητα του εγχειρήματος έγκειται στην σύνδεση avatar εικόνας και εκφωνηθέντος έλληνος λόγου, στο εικονικό περιβάλλον της αντίστοιχης εποχής, με αποτέλεσμα μετά το πέρας του μαθήματος, ο κάθε σπουδαστής «να έχει βιώσει την έννοια του μαθήματος» με τα υψηλά φιλοσοφικά προστάγματα και να μην ξεχάσει ποτέ το κάθε έργο, γιατί η δύναμη της εικόνας έχει ισχυρή απήχηση, ως βασική γλώσσα προγραμματισμού και ανταπόκρισης των εγκεφαλικών συνάψεων.

Η ΜΚΟ «HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ» θα επιδιώξει συνεργασίες και συνέργειες με φορείς Ακαδημαϊκούς, Επιστημονικούς, Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής, Ιδρύματα, Οργανώσεις, Σωματεία, ΟΤΑ, και λοιπούς φορείς που υπηρετούν παρόμοιους σκοπούς, καθώς και με ανθρώπους των Γραμμάτων, των Τεχνών και των Επιστημών, αλλά και με πολίτες, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

Θα πραγματοποιεί Συνέδρια και Ημερίδες, ομιλίες, σεμινάρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα, καθώς και κάθε νόμιμη δράση για προβολή του έργου της, στα πλαίσια της προβολής και της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού προσανατολισμού, των ακατάλυτων Αρχών και Αξιών του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος.

Θα επιδιώκει υποβολή προτάσεων και αιτήσεων σε αρμόδιους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς ή του εξωτερικού εν γένει - για την προώθηση θεμάτων και εκδηλώσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος - που αφορούν στις γενικότερες δραστηριότητες της «HEPTAPOLIS».

Θα επιδιώκει την διάδοση, ανάληψη και διεξαγωγή μελετών, ερευνητικών, καλλιτεχνικών, επιστημονικών και Επιμορφωτικών έργων, με την συνεργασία των μελών της «HEPTAPOLIS» και άλλων φορέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Θεμελιώδους σημασία είναι ο Εθελοντισμός για την προώθηση των σκοπών και στόχων της Μ.Κ.Ο «ΗEPTAPOLIS».

Εθελοντής στην Μ.Κ.Ο «Heptapolis» είναι αυτός που συνειδητοποίησε τους παγκόσμιους σκοπούς της «Heptapolis», που αφορούν στην υπηρέτηση των Γραμμάτων, των Τεχνών, των Επιστημών και της Τεχνολογίας και επιθυμεί να προσφέρει εθελοντικά στην Μ.Κ.Ο.

«Εθελοντής της Heptapolis» μπορεί να είναι άνδρας ή γυναίκα, ηλικίας άνω των 18 ετών, να έχει γνώση Αγγλικής, να γνωρίζει άριστα την χρήση του υπολογιστή, να μην βαρύνεται με ατιμωτικά αδικήματα του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ).

Εθελοντής μπορεί να είναι και άτομο κάτω των 18 ετών, μετά από έγγραφη συναίνεση του ή του γονέα του, ή άλλου ατόμου που ασκεί την κηδεμονία του ή την επιμέλειά του.

Στις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, εκδοτικές, συνεδριακές και άλλες, συνεργασίες συμπεριλαμβανομένων και των διαδικτυακών δραστηριοτήτων της M.K.O «HEPTAPOLIS», αναφέρονται αναλυτικότερα και οι ακόλουθες :

  • Φιλοτέχνιση επιστημονικών, φιλοσοφικών και εκπαιδευτικών βιβλίων και εκτύπωσή τους για διανομή σε σχολεία, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ακαδημαϊκά κέντρα.
  • Εύρεση σπανίων συγγραμμάτων και βιβλίων, κυρίως της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, και διαδικτυακή διάθεσή τους.

Θεωρείται απαραίτητο, να υπάρξει οργανωμένο και συντονισμένο διαφημιστικό πρόγραμμα που θα προβάλλει, ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς της Γης, το μεγαλείο της κλασσικής Γνώσης, αλλά και την συστέγαση και ενδυνάμωση των πνευματικών δυνάμεων του κόσμου, στην Τριλογία της HEPTAPOLIS, που θα αποτελεί λίκνο φιλίας, αλληλεγγύης και αρμονικών σχέσεων των ηγετών των κρατών και των λαών του κόσμου.

Η διαφημιστική καμπάνια θα αφορά σε εμφανίσεις :

Σε μεγάλα blogs του Διαδικτύου της Αμερικής, της Ευρώπης, της Ρωσίας, της Κίνας, των Ασιατικών κρατών και των Αφρικανικών κρατών.

  • Προβολή των 3D video έργων παρουσίασης της «HEPTAPOLIS», της «Δελφικής Αμφικτυονίας» και της «Πόλης της Χρυσής Τομής» και του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis AVATAR-e-learning», με φωτογραφικό υλικό και λεζάντες που αποτυπώνουν ενεργά το μήνυμα της συσπείρωσης των λαών στις πόλεις της Γνώσης, της επικοινωνίας και του ανθρωπισμού. Η προβολή θα γίνεται μέσω του διαδικτύου, μέσω συνεντεύξεων προσωπικοτήτων, μέσω press –conference  σε αντιπροσώπους του διεθνούς Τύπου, την Τηλεόραση, την Ραδιοφωνία και των συνδρομητικών καναλιών.
  • Η προβολή του Heptapolis AVATAR-e-learning και κάθε μελλοντικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας της Μ.Κ.Ο «HEPTAPOLIS», θα γίνεται και μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας με τα Πανεπιστήμια, τις Ακαδημίες και όλα, εν γένει, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς του κόσμου, που θα ενημερώνονται διαρκώς με ειδικά video – spots για την πρόοδο των εργασιών της «HEPTAPOLIS– ΤΡΙΛΟΓΙΑ», για κάθε καινούργια Σχολή στο εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα Heptapolis AVATAR-e-learning και για τις γενικότερες δραστηριότητες, παρουσιάσεις και δρώμενα που θα πραγματοποιούνται.
  • Εκτύπωση ειδικών διαφημιστικών εντύπων και ενημερωτικών βιβλιαρίων για τους τομείς δραστηριοτήτων της «HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ».

Στο ευρύτερο πρόγραμμα του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ και της Μ.Κ.Ο «HEPTAPOLIS» περιλαμβάνεται

και 2) η οικοδόμηση του κάθε έργου της Τριλογίας χωριστά, σε μία έκταση πολλών χιλιάδων στρεμμάτων, σε Ελληνικό έδαφος, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου των Δελφών και με εναλλακτική προοπτική, σε περίπτωση αιφνιδίων προβλημάτων, σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, ή του εξωτερικού, σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε μορφής άρνησης ή κωλυσιεργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας ή της Πολιτείας.