Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

About Us

Ομάδα Marketing

Εταιρείας Heptapolis - Τριλογία Μ.Κ.Ο.

Jeffrey Levett

Executive Officer of International Relations

Ηλίας Μπενέκος

Ανώτερο στέλεχος Επενδυτικής – Τραπεζικής. Υπεύθυνος Μarketing
και Επικοινωνίας χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γιώργος Στάϊκος

Επιχειρηματίας – Τεχνολόγος.
Υπεύθυνος Μarketing και Επικοινωνίας Δυτικής Γερμανίας

Γιώργος Κουφάκης

Οικονομολόγος – Επιχειρηματίας Penwest company.
Υπεύθυνος Μarketing και Επικοινωνίας νομού Αττικής

Ομάδα Tεχνικών Μελετών

Εταιρείας Heptapolis - Τριλογία Μ.Κ.Ο.

Παναγιώτης Χ. Μεταξάτος & Συνεργάτες

Σύμβουλοι Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες – Πολεοδόμοι
Κέντρο περιβαλλοντικής προστασίας – Κέντρο προστασίας θαλάσσης

Ομάδα Εργασίας

Εταιρείας Heptapolis - Τριλογία Μ.Κ.Ο.

MKO HEPTAPOLIS - ΤΡΙΛΟΓΙΑ AMKE

Το Όραμα των Δελφών

Στην Αθήνα στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ιδρύθηκε η ΜΚΟ «HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ» ΑΜΚΕ και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/9/2018 με ΚΑΚ 1466067 και νομιμοποιήθηκε με Αρ. ΓΕΜΗ 147414501000 και ΑΦΜ 996886065, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών.

Η Μ.Κ.Ο “HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ” περιλαμβάνει την δημιουργική Τριλογία, αποτελούμενη από τρεις (3) Πυλώνες:
α) την HEPTAPOLIS – Διεθνής Πράσινη Πόλις
β) την ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Γης & Διαστήματος
γ) την ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ.

Η Μ.Κ.Ο «HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ» είναι αναπτυξιακή, ανθρωπιστική, εθελοντική, πολιτιστική, εκπαιδευτική, οικολογική, καινοτόμου έρευνας, περιβάλλοντος – πράσινης ανάπτυξης και ενέργειας, Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Σκοπός της “HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ”, είναι η δημιουργία:
1) Διαδικτυακής ιστοσελίδας, με 3D απεικόνιση κάθε έργου της Τριλογίας χωριστά, με τους ειδικούς όρους που το διέπουν και με τίτλο :
HEPTAPOLIS AVATAR-e-learning

Στην ηλεκτρονική διαδικτυακή μορφή της, η Μ.Κ.Ο «Heptapolis – Τριλογία», μεταξύ άλλων, θα αναπτύξει τα Γράμματα, τις Τέχνες και τις Επιστήμες στο μέγιστο βαθμό τους, σε πολλές γλώσσες.

Με το εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Heptapolis AVATAR-e-learning», θα αναβιώσουν όλες οι Σχολές της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, μέσω των οποίων θα δημιουργηθούν σε τεχνική AVATAR, μορφές αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων της κλασσικής ακμής, σε πιστή «εικονική πραγματικότητα» και σύμφωνα με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά ιστορικά δεδομένα.

Οι “ίδιοι οι Φιλόσοφοι”, σε AVATAR τεχνική και σε τεχνική virtual reality, θα διδάσκουν εκπαιδευτικά προγράμματα Φιλοσοφίας και λοιπών θεωρητικών και πρακτικών Επιστημών, με αποτέλεσμα η κλασσική Σοφία να “εισέλθει” στο σπίτι του κάθε πολίτη και κάθε σπουδαστή σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταλαμπαδεύοντας σε ζωντανή 3D avatar απεικόνιση τα «υψηλά ανθρώπινα ιδεώδη», την «κοινή Ελληνική Γλώσσα» και τον «Ελληνικό Στοχασμό», σε μία εποχή, που θεωρείται απόλυτα αναγκαία η επανατροφοδότηση της παγκόσμιας σκέψης με ιδανικά, που αντλούνται από τις πηγές της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.

Η μοναδικότητα του εγχειρήματος έγκειται στην σύνδεση avatar εικόνας και εκφωνηθέντος έλληνος λόγου, στο εικονικό περιβάλλον της αντίστοιχης εποχής, με αποτέλεσμα μετά το πέρας του μαθήματος, ο κάθε σπουδαστής «να έχει βιώσει την έννοια του μαθήματος» με τα υψηλά φιλοσοφικά προστάγματα και να μην ξεχάσει ποτέ το κάθε έργο, γιατί η δύναμη της εικόνας έχει ισχυρή απήχηση, ως βασική γλώσσα προγραμματισμού και ανταπόκρισης των εγκεφαλικών συνάψεων.

Η ΜΚΟ «HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ» θα επιδιώξει συνεργασίες και συνέργειες με φορείς Ακαδημαϊκούς, Επιστημονικούς, Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής, Ιδρύματα, Οργανώσεις, Σωματεία, ΟΤΑ, και λοιπούς φορείς που υπηρετούν παρόμοιους σκοπούς, καθώς και με ανθρώπους των Γραμμάτων, των Τεχνών και των Επιστημών, αλλά και με πολίτες, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

Θα πραγματοποιεί Συνέδρια και Ημερίδες, ομιλίες, σεμινάρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα, καθώς και κάθε νόμιμη δράση για προβολή του έργου της, στα πλαίσια της προβολής και της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού προσανατολισμού, των ακατάλυτων Αρχών και Αξιών του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος.

Ίδρυμα «ΚΑΡΟΛΙΝΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΑΝΟΣ»

Ενέργειες, Εποπτεία και Έλεγχος του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα «ΚΑΡΟΛΙΝΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΑΝΟΣ», μέσα στο οποίο συμμετέχει το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ, θα υποδέχεται τις πάσης φύσεως χορηγίες και ευεργεσίες, που θα καταθέτουν οι πολίτες και όλοι οι φορείς από όλο τον κόσμο, βοηθώντας ο κάθε ένας ανάλογα με τη δική του δυνατότητα, στην πραγματοποίηση του έργου.

Ένας μεγάλος Μηχανισμός Ελέγχου από Νομικούς και Οικονομικούς Ελεγκτές, έχει ήδη συγκροτηθεί για την διασφάλιση των εισερχομένων χρηματικών ποσών, που θα καταθέτουν στο Ίδρυμα οι «πιστοί του οράματος».

Το Ίδρυμα ελέγχεται από ειδικό Νομικό και Λογιστικό Μηχανισμό, που εξασφαλίζει την ακέραιη διανομή των χρημάτων στην εταιρεία «HEPTAPOLIS-Ανώνυμη Αναπτυξιακή-Εμπορική HOLDING – Α.Ε», που ηγείται και συμμετέχει στις 24 θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη σχεδιασθεί για τον προγραμματισμό των έργων της HEPTAPOLIS και των έργων υποδομών της, σε ολόκληρη την έκταση του Νομού Βοιωτίας (Αεροδρόμιο, Ελικοδρόμιο, Λιμάνια, Ξενοδοχεία, Τουριστικές και Εργαστηριακές εγκαταστάσεις, Ενέργεια, Λύματα, Απορρίμματα, και άλλα).

Ολόκληρο το σύστημα Ελέγχου, Κατανομής, Διανομής και χρηστής Διαχείρισης του χρήματος των χορηγών, θα τελεί υπό την άγρυπνη προστασία του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής και Επιστημονικής Επιτροπής και των Οικονομικών Επιτροπών του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ.

Θεωρείται χρήσιμο να τονισθεί  ότι, έχουν προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες διεργασίες ώστε τα  χρηματικά ποσά των χορηγών για την οικοδόμηση των έργων της HEPTAPOLIS, να τύχουν του απαραίτητου σεβασμού και εκτίμησης «φόρος τιμής των σημερινών γενεών στις μελλοντικές γενεές των κοινωνιών του κόσμου».

Ειδικά προνόμια των χορηγών της HEPTAPOLIS

 1) ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Ο «Μέγας Χορηγός» τιμάται με έναν μαρμάρινο ανδριάντα, ύψους μέχρι 3 μέτρων, τοποθετημένο σε διακοσμημένο μαρμάρινο βάθρο ύψους 1 – 2 μέτρων, στον αύλιο χώρο της HEPTAPOLIS, προ της «ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ».
Η «ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ» στην αριστερή πτέρυγα της «ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ», μήκους 81 μέτρων και πλάτους συνολικού 12 μέτρων, θα φέρει στην πρόσοψή της τριάντα κίονες Δωρικού ρυθμού, από λευκό μάρμαρο, ενώ σε ολόκληρο το μήκος της θα φέρει διαμερίσματα και αποθήκες φύλαξης υλικού αναθηματικών αφιερωμάτων, αγαλμάτων και λοιπών υλικών και σκευών, για αποκλειστική χρήση τους από τον Χορηγό για στις εργασίες της HEPTAPOLIS. Η Στοά θα ανήκει για 99 χρόνια στον «ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟ» και στους νόμιμους διαδόχους του.

2) ΟΙ 3 ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Οι «3 XΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ» θα επιβραβευθούν με 3 μαρμάρινους ανδριάντες, ύψους 3 μέτρων ο κάθε ένας, τοποθετημένοι σε βάθρα ύψους 1 – 2 μέτρων έκαστος, στον αύλιο χώρο της HEPTAPOLIS και προ της ΣΤΟΑΣ των ΧΡΥΣΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ.
Η «ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ» απέναντι, ακριβώς από τη «ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΥ» θα έχει τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις, για τις ίδιες χρήσεις, χωρισμένη σε 3 ίσους χώρους, ένας χώρος για κάθε Χρυσό Χορηγό. Η Στοά θα ανήκει, για 99 χρόνια, στους 3 «Χρυσούς Χορηγούς» και στους νόμιμους διαδόχους τους.

3) ΟΙ 3 ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Οι «3 ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ» θα επιβραβευθούν με 3 ορειχάλκινους ανδριάντες ύψους μέχρι 2,5 μέτρα ο καθένας, τοποθετημένοι σε μαρμάρινο βάθρο ύψους 1 – 2 μέτρων, στον αύλιο χώρο της HEPTAPOLIS, απέναντι ακριβώς από την ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ και προ της «ΣΤΟΑΣ ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ»
Οι διαστάσεις της ΣΤΟΑΣ θα είναι 63 μέτρα μήκος, 9 μέτρα πλάτος. Σε ολόκληρο το μήκος της ΣΤΟΑΣ και σε πλάτος 7 μέτρων θα υπάρχουν διαμερίσματα φύλαξης αναθηματικών δωρεών προς την HEPTAPOLIS. Η ΣΤΟΑ θα χωρίζεται σε 3 ίσα μέρη, από 21 μέτρα μήκος έκαστον, που θα ανήκουν στους 3 Αργυρούς Χορηγούς.
Η ΣΤΟΑ θα ανήκει για 99 χρόνια στους «3 Αργυρούς Χορηγούς» και στους νόμιμους διαδόχους τους.

4) ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Ως ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, χαρακτηρίζονται οι Χορηγοί, που προσφέρουν χρήματα για την οικοδόμηση των κτισμάτων της Polis, ή μηχανολογικούς, ή ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και προγράμματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ολοκλήρωσης του έργου της HEPTAPOLIS.
Οι ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ έχουν το δικαίωμα επιλογής ανδριάντος ή αγάλματος ή αφιερωματικού μνημείου, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην «ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» της HEPTAPOLIS και το οποίο, θα αναγράφει εγχάρακτα ή ανάγλυφα το όνομά του, ως «Ευεργέτου της HEPTAPOLIS» στη βάση του βάθρου με το έργο Τέχνης, που θα έχει επιλέξει. Το κόστος του μαρμάρινου ή ορειχάλκινου γλυπτού έργου θα συνυπολογίζεται στο τίμημα της χρηματοδότησης του «ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ» προς την HEPTAPOLIS, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνσή του. Το όνομα και ο τίτλος ως «ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ» θα είναι γραμμένο στις μαρμάρινες πλάκες Ευεργετών της HEPTAPOLIS, τοποθετημένες στον ΖΩΣΤΗΡΑ της Polis, στους ηλεκτρονικούς πίνακες που θα αναρτηθούν στα 4 σημεία της Polis, καθώς και στη λίστα Ευεργετών της Ιστοσελίδας της HEPTAPOLIS.

5) ΧΟΡΗΓΟΙ
Ως «ΧΟΡΗΓΟΙ» χαρακτηρίζονται οι φορείς, ή οι Εταιρείες, ή οι πολίτες, που έχουν την ευγενή διάθεση να πληρώσουν το κόστος για μία, ή δύο ή περισσότερες «PETRES» ή «PLAKES» δαπέδου, ή γλυπτά, ζωγραφικά και άλλα αφιερώματα στο χώρο της HEPTAPOLIS.
Το όνομα του Χορηγού θα αναγράφεται στην «PETRΑ» των τειχών της Heptapolis, της οποίας πλήρωσε το κόστος, επίσης και σε αφιερωματικές πλάκες και για όλους τους Χορηγούς, μέσα στην ειδική στήλη των «ΧΟΡΗΓΩΝ» στην ιστοσελίδα της HEPTAPPOLIS.
Οι «ΧΟΡΗΓΟΙ» θα έχουν το δικαίωμα τής Δωρεάν Εισόδου από την «ΠΥΛΗ του ΦΩΤΟΣ» στο χώρο της HEPTAPOLIS, για περίοδο των 5 πρώτων ετών, από την έναρξη λειτουργίας της HEPTAPOLIS.

Των προνομίων θα τυγχάνουν για 99 χρόνια και οι εκπρόσωποι απόγονοί τους.

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0