Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

WorldΤhinkΒank

Βασικός σκοπός στο WorldΤhinkΒank, του τομέα «1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΙΑ ΣΕ ΕΝΑ», είναι η αμοιβαία και ανταποδοτική «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ», μεταξύ των Πανεπιστημίων του κόσμου, η δημοσίευση Επιστημονικών εφευρέσεων, ανακαλύψεων και εργασιών σε περισσότερα από χίλια Πανεπιστήμια της Γης, χωρίς κανένα απολύτως έξοδο καθώς και, η πώληση βιβλίων, περιοδικών και έργων Τέχνης  Καθηγητών και Φοιτητών με την δωρεάν ανάρτηση και διακίνηση της διαφημιστικής τους προβολής, μέσω του WorldΤhinkΒank, χωρίς κανένα έξοδο δημοσίευσης.

Καθοριστική επιδίωξη του Προγράμματος WorldΤhinkΒank – «1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ», είναι η συνειδητοποίηση των Πανεπιστημιακών Αρχών, των Πρυτάνεων και των Καθηγητών ότι, όλοι οι Φοιτητές τους θα πρέπει να ενημερώνονται, από τους υπολογιστές τους, για την συνεχή ροή της «ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ», που θα δημοσιεύεται ανελλιπώς, μέσω της ιστοσελίδας www.heptapolis.com, στα email των Πανεπιστημίων και η επιδίωξη συμμετοχής τους στην ανταλλαγή Επιστημονικών, Τεχνολογικών, Φιλοσοφικών, Ιστορικών και Θεολογικών απόψεων και εργασιών από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, ώστε Παγκοσμίως οι Φοιτητές να ενημερώνονται για την εξέλιξη της Γνώσης, που αφορά στην κατανόηση των Πανανθρώπινων Αξιών, για μια πιο Δίκαιη, Ειρηνική και πιο Φιλόξενη Ανθρωπότητα.

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι, εκτός των Πανεπιστημίων του κόσμου, που θα συμμετέχουν  στο WorldΤhinkΒank – «1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ», οι δραστηριότητες ήδη επεκτείνονται σε μεγάλες Τεχνικές Σχολές, σε Ερευνητικά και Πειραματικά Κέντρα, σε Γεωστρατηγικά και Διαστημικά Κέντρα σε ολόκληρο τον κόσμο, για την ευρύτερη διάδοση της «ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» στις Κοινωνίες της Διανόησης.

Ειδική Επιστημονική Ομάδα του WorldΤhinkΒank θα επεξεργάζεται τα εισερχόμενα θέματα και θα επιμελείται την άρτια διανομή τους στα Πανεπιστήμια και Ακαδημαϊκά Κέντρα του κόσμου.

Ο Παγκόσμιος ιστός του WorldΤhinkΒank – «1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ» θα αναπτύξει τα ιδεώδη της άμιλλας, του ευγενούς ανταγωνισμού, της καινούργιας γνωριμίας, της φιλικής και πνευματικής σχέσης, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης των καθηγητών και των φοιτητών του κόσμου.

 

ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ …

Μία Παγκόσμια Τράπεζα Σκέψης στην οποία εισέρχονται και εξέρχονται ελεύθερα όλοι οι πολίτες της Γης μέσω του υπολογιστή τους.

ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ μία Παγκόσμια Τράπεζα που διαχειρίζεται το «Άυλο Χρήμα της Σκέψης» που οι εμπνευσμένοι άνθρωποι το καταθέτουν ή το λαμβάνουν χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση ή αξίωση, αρκεί να το θελήσουν.

ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ μια Παγκόσμια Τράπεζα Σκέψης που μπορείτε, όταν το αποφασίσετε, να καταθέσετε τις επιστημονικές μελέτες σας, τις πτυχιακές διατριβές σας, τις Τεχνολογικές πρακτικές ας, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλλα σας, το ερευνητικό έργο σας, τις ευρεσιτεχνίες σας, τις πατέντες σας, τις καινοτόμες ιδέες σας, τα έργα τέχνης σας, ώστε να μπορούν ελέυθερα όλοι οι πολίτες του κόσμου να ενημερώνονται για τη δραστηριότητά σας, χωρίς να έχετε σε βάρος σας το ελάχιστο έξοδο.

ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ, πατώντας έναν κωδικό στον υπολογιστή σας, να έχετε μπροστά σας το πανόραμα των εξελίξεων της Παγκόσμιας Γνώσης, αρχειοθετημένο με Τραπεζική πρακτική, να συμμετέχετε στις παγκόσμιες εξελίξεις, να ενημερώνεσθε για τα επιτεύγματα στα Ακαδημαϊκά-Πανεπιστημιακά-Τεχνολογικά Κέντρα, να σας δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσετε και να συνδιαλλαγείτε με καινούργιους συνεργάτες, να αναζητήσετε καινούριες γνωριμίες με πνευματικούς ανθρώπους, να συνεργαστείτε για τις καινοτόμες ιδέες σας με νέους πρόθυμους ερευνητές και συνομιλητές, να διαπιστώσετε ότι δεν είστε μόνοι σας στον κόσμο των Ιδεών σας, αλλά μπορείτε να αλληλοεπιδράτε και να συνεργάζεστε με τα πλέον χρήσιμα και εφευρετικά μυαλά στον κόσμο!

 

Αυτή είναι η WorldΤhinkΒank!

Εργασίες που αφορούν Πανεπιστήμια ή Ανώτερες Σχολές ή Ερευνητικά και Πειραματικά Κέντρα, θα αποστέλλονται με την ένδειξη «ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ της WorldThinkBank».

Η αποστολή από το Πρυτανείο ή τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου μιας Μελέτης, Έρευνας, Πειράματος, Ευρεσιτεχνίας, Επιστημονικού Δοκιμίου, Έργου Τέχνης, Βιβλίου, Περιοδικού ή απλής ανακοίνωσης προς το ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ της WorldΤhinkΒank θα διανέμεται άμεσα σε όλα τα επιλεγμένα Πανεπιστημιακά και Ακαδημαϊκά Κέντρα του Κόσμου.

Εργασίες Ακαδημαϊκού περιεχομένου από μεμονωμένους καθηγητές, φοιτητές, ερευνητές ή επιστήμονες, θα ελέγχονται από την Eπιστημονική ομάδα της WorldΤhinkΒank και εφόσον ανταποκρίνονται στην αρμόζουσα δεοντολογία, θα διανέμονται στους συνεργαζόμενους φορείς της WorldΤhinkΒank .

Πολιτικές ή θρησκευτικές «θέσεις» και «απόψεις» ομαδικών ή ατομικών φορέων, δεν γίνονται δεκτές από τη WorldΤhinkΒank.

Θέματα Πανεπιστημιακών ανταγωνισμών και Αιτήματα συνεργατών που δεν βασίζονται στις Παγκόσμιες Αρχές της Ευγένειας, του Σεβασμού και της Αλληλεγγύης, δεν θα γίνονται δεκτά από την Κριτική Επιτροπή του WorldΤhinkΒank.

Διαφημιστικά έντυπα, εικονογραφημένα ή ασπρόμαυρα, που προβάλουν καινούργια Λογοτεχνικά, Φιλοσοφικά, Τεχνολογικά και γενικότερα Επιστημονικά θέματα, κατόπιν του σχετικού ελέγχου από την Κριτική Επιτροπή, θα διανέμονται εντελώς δωρεάν σε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς του WorldΤhinkΒank.

Αιτήματα δημιουργίας Επιστημονικών ομάδων για την επίλυση υλικών ή μη υλικών θεμάτων που αφορούν στην Ορθολογική Χρήση των Επιστημών, της Τεχνολογίας και γενικώτερα της Φύσης και του Κοινωνικού συνόλου, θα υποστηρίζονται από τη WorldΤhinkΒank.

Καθοριστικός σκοπός της WorldΤhinkΒank είναι η «Χρήση της Γνώσης», μέσω της σύγχρονης Τεχνολογίας, ώστε αυτή να γίνει «κοινή» για κάθε πολίτη του κόσμου που οραματίζεται μία πνευματικότερη Ανθρώπινη Κοινωνία. Εργασίες μεμονωμένων Καθηγητών, Επιστημόνων, Ερευνητών, Φοιτητών κ.ά., θα αποστέλλονται και κατατίθενται στη συγκεκριμένη θεματική «ΘΥΡΙΔΑ» της WorldThinkBank, για να μπορούν να την εντοπίζουν και επισκέπτονται εύκολα οι ενδιαφερόμενοι. μέσω της σύγχρονης Τεχνολογίας, ώστε αυτή να γίνει «κοινή» για κάθε πολίτη του κόσμου που οραματίζεται μία πνευματικότερη Ανθρώπινη Κοινωνία.

Η επίσημη γλώσσα υποβολής του κάθε αιτήματος είναι η Αγγλική και η Eλληνική.
Εάν επιθυμείτε το αίτημά σας για κατάθεση να γίνει σε άλλη γλώσσα, αυτό είναι δεκτό.

Τα αιτήματα προς τη WorldΤhinkΒank οφείλουν να είναι περιεκτικά, να περιγράφουν με σαφήνεια το Αίτημα και να είναι απαλλαγμένα από κάθε είδους απαίτηση για τη δημοσιοποίησή τους.

Αιτήματα που ενέχουν Νομικά κενά και δημιουργούν αμφισβήτηση Δικαίου σχετικά με τη δημοσιοποίησή τους, δεν γίνονται δεκτά.

Επιτρέπεται στα Αιτήματα, η δημοσιοποίηση του τίτλου, του Ονοματεπωνύμου, διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, fax και e-mail του αποστολέα ή του παραλήπτου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή δεν υποχρεούται να αναζητά, για λογαριασμό τρίτων, ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις και στοιχεία για Αιτήματα που δεν φέρουν τα στοιχεία του αποστολέα τους.

Θυρίδες

Χρήσιμες Οδηγίες

Γιά την εύκολη  πρόσβαση του χρήστη στο Διαδύκτιο, στην «Θυρίδα» της WorldΤhinkΒank, που περιλαμβάνει το ειδικό θέμα που τον απασχολεί, εξειδικεύσαμε και ταξινομήσαμε σε «Θεματικές Ενότητες» τις Θυρίδες, ώστε ο χρήστης να μπορεί άμεσα και γρήγορα να επιλέξει την «Θυρίδα» που αφορά στο ειδικό θέμα, που επιθυμεί να αξιοποιήσει και να το καταθέσει απο το προσωπικό του e-mail στην διεύθυνση Heptapolis@gmail.com
Οι χρήστες παρακαλούνται, να καταθέτουν με το email τους «Αιτήματα», που δεν υπερβαίνουν τις 120 λέξεις.

Αντίθετα, για καταθέσεις ολοκληρωμένων προτάσεων, που περιγράφουν αναλυτικά «Δημιουργικές Εκθέσεις» – οι οποίες δεν έχουν νομικό κώλυμα για κλοπή από τρίτους, στοιχείων ή ιδεών –  επιτρέπεται η δημοσίευσή τους μέχρι 600 λέξεις.

Η WorldΤhinkΒank σας επιτρέπει να επιλέξετε και να «ανοίξετε» ελεύθερα μιάν οποιαδήποτε θυρίδα, να ερευνήσετε αιτήματα συνεργασιών και τις «εκθέσεις» συγκεκριμένων δημιουργών, να καταθέσετε δική σας πρόταση συνεργασίας προς τρίτους ή από τρίτους, οι οποίοι δημοσιεύουν τα «ευρήματά τους» και τα «αιτήματα συνεργασίας τους» από ανθρώπους ή εταιρείες ή Δημόσιους Φορείς, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Θυρίδες

planet-earth

ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Στο πέρασμα των αιώνων, των χιλιετηρίδων και των δεκάδων εκατομμυρίων ετών που διανύει ο «ζωντανός πλανήτης μας» στο αέναο ταξίδι του, στις παρυφές του Γαλαξία μας, σκεπάζει συνεχώς με «νέα στρώμματα από χώμα» τους ανθρώπινους πολιτισμούς αλλά και τις μεταλλάξεις των φυσικών του πόρων.

Σήμερα, ειδικοί επιστήμονες με προσωπικά τους ηλεκτρονικά όργανα, μπορούν να μελετούν το υπέδαφος της Γης και των Θαλασσών και να συλλέγουν πάσης φύσεως «Μυστικά» που αφορούν από αρχαίες πόλεις μέχρι απέραντα υπόγεια κοιτάσματα και σπήλαια, που χρήζουν πολύ υψηλής επιστημονικής μελέτης και αξιοποίησης. Οι ατομικοί αυτοί επιστήμονες, ενίοτε χρειάζονται οικονομικές ή άλλες ενισχύσεις για να ολοκληρώσουν τις μελέτες τους και τις αναζητήσεις τους.

Υπάρχουν πρόθυμοι «Μέτοχοι», που θα θελήσουν να συνεργαστούν μαζί σας.
Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

astronomoi

ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Τα μεγάλα, υπερσύγχρονα Διαστημικά κέντρα που ερευνούν το Ηλιακό μας Σύστημα, τον Γαλαξία μας και το Σύμπαν, διαθέτουν οργανωμένες ιστοσελίδες, μέσα από τις οποίες οι ερευνητές και οι παρατηρητές  ενημερώνονται για τα Διαστημικά επιτεύγματα και τις νέες Διαστημικές ανακαλύψεις.

Όμως, υπάρχουν και χιλιάδες ατομικοί (ερασιτέχνες) Ερευνητές της Φύσης, του Ουρανού και του Γαλαξία μας, που προσπαθούν να διεισδύσουν στα μυστικά του Γαλαξία μας, να αποκρυπτογραφήσουν μέσα από τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων και όχι μόνο, τα μυστικά της κίνησης των άστρων, των Πλανητών, των Γαλαξιών και που καταγράφουν, συγκρίνουν και αποδεικνύουν αστρονομικά γεγονότα περασμένων χιλιετιών, τα οποία έχουν καταγραφεί σε ιστορικά βιβλία (π.χ. Ιλιάδα , Οδύσσεια, κ.ά.)

Η «Θυρίδα» αυτή, είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να φιλοξενήσει τα επιτεύγματα και τις μελέτες και των ανήσυχων παρατηρητών του Ουρανού και να τους φέρει σε αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ τους,

καθιστώντας την Κοσμολογία περισσότερο φιλική και χρήσιμη στον σύγχρονο άνθρωπο.
Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

skeyasmata

ΙΑΤΡΙΚΗ
Υπάρχουν μεμονωμένα εργαστήρια ή εταιρείες που ειδικεύονται στην έρευνα και παρασκευή βιολογικών σκευασμάτων βασισμένων σε ιστορικές καταβολές, της τοπικής ιατρικής βιβλιογραφίας τους – προφορικής παράδοσης τους, σε ειδικά φυσικά προϊόντα που παράγει η φύση της χώρας τους ή της ιδιαίτερης πατρίδας τους.

Τα προϊόντα αυτά, εφ’ όσον αναγνωρίζονται και πιστοποιούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους από τις Επίσημες Φαρμακευτικές Αρχές κατατίθενται σε αυτήν τη Θυρίδα, πληροφορώντας τους ασθενείς περί την ύπαρξή των.
Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

syghroni-iatriki

ΙΑΤΡΙΚΗ
Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις βελτίωσης της υγείας ή θεραπείας των ασθενών, που υπεβλήθησαν σε ξεχωριστές ιατρικές μεθόδους, από Ιατρούς – Ερευνητές, που εφήρμοσαν επαναστατικές θεραπείες, εκτός της ισχύουσας κλασσικής Ιατρικής και επέτυχαν να θεραπεύσουν τον ασθενή τους.

Η επίσημη ανακοίνωση στην «Θυρίδα» αυτών των μεθόδων, με πλήρη ερευνητικά δεδομένα, στοιχεία και αποτελέσματα επί ικανού αριθμού ασθενών, τηρουμένης της Ιατρικής Δεοντολογίας, εμπίπτουσα και στο ενδιαφέρον και την μετέπειτα αρμοδιότητα της Ιατρικής Κοινότητας καθώς και της Εγχώριας και Διεθνούς Φαρμακοβιομηχανίας και Εταιρειών Βιοτεχνολογίας ή Νανοτεχνολογίας, ευνοεί σε κάθε περίπτωση την πρόοδο της Ιατρικής.

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

miracle-children

Υπάρχουν χαρισματικά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, σε όλες τις χώρες του κόσμου που διαθέτουν, κάποιο ξεχωριστό ταλέντο, πνευματικό, ψυχικό ή κινητικό, αλλά που είναι δύσκολο, αυτό το ταλέντο να γίνει γνωστό σε ανθρώπους, ή εταιρείες ή κοινωνικούς φορείς, που μπορούν να το αναδείξουν και να το αξιοποιήσουν.

Ένα σύντομο βιογραφικό κείμενο με αναφορά στο ταλέντο ενός αγοριού ή κοριτσιού, μέχρι 16 ετών, με μία φωτογραφία και ένα συγκεκριμένο «Αίτημα» συνεργασίας προς όσους έχουν ενδιαφέρον αξιοποίησης του συγκεκριμένου ταλέντου, μπορεί να αναδείξει το νεαρό άτομο σε παγκόσμια προσωπικότητα.

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

polythenic

1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ

Οι ανήσυχοι φοιτητές, στα Πολυτεχνεία του κόσμου, ασχολούνται συχνά με πρωτότυπες τεχνικές κατασκευές, με ενεργειακούς μηχανισμούς, με ηλιακά αυτοκίνητα, με ρομποτικές κατασκευές, με προωθητικούς πυραύλους……
Ασχολούνται επίσης, με θέματα Αεροναυπηγικής, με υποβρύχια, με εξελιγμένα τεχνολογικά πλοία, με δημιουργήματα Νανοτεχνολογίας …

Πολλοί φοιτητές  αλλά και επόπτες καθηγητές ζητούν συνεργασία και με άλλα Πολυτεχνεία, σε όλο τον κόσμο, που να ασχολούνται με κοινά θέματα. Αυτή η «Θυρίδα» επιδιώκει την ένωση φοιτητών και Πολυτεχνείων για την κάλυψη κοινών σκοπών και στόχων.

 

publications

1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ
Υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, σπουδαστές, φοιτητές, καθηγητές, επιστήμονες, συγγραφείς και λογοτέχνες εγνωσμένου κύρους, που έχουν γράψει Επιστημονικές Μελέτες, βιβλία και συγγράμματα, τα οποία για να γίνουν γνωστά στο κοινό, πρέπει να εκτυπωθούν και να διανεμηθούν ή να διανεμηθούν ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας e-book.

Υπάρχουν ακόμα, εκδότες που αναζητούν χαρισματικούς συγγραφείς, πρωτότυπους τίτλους και θέματα που ενδιαφέρουν το κοινό.
Το σημείο συνάντησης των συγγραφέων και των εκδοτών είναι αυτή η «Θυρίδα». Υπάρχει σε κάποιο σημείο του κόσμου, αυτός που θα ενδιαφερθεί να συνεργαστείτε.

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

human head information


1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ
Στα Πανεπιστήμια του κόσμου, υπάρχουν καθηγητές και φοιτητές, οι οποίοι κάνουν εμπνευσμένες προσωπικές Μελέτες και Διατριβές,
Διδακτορικά και θεωρητικές  Έρευνες πάνω σε θέματα Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Θρησκειολογίας, Κοινωνικών και Πολιτικών  Επιστημών.

Για την καλλιέργεια, την ολοκλήρωση, την αξιοποίηση αλλά και τις οικονομικές απολαβές που θα μπορεί να αποκτήσουν από αυτή την εργασία, χρειάζεται ενίοτε συνεργασία και με άλλα Πανεπιστήμια, όπως επίσης και αναζητήσεις χρηματοδοτικών φορέων, Δημοσίων ή Ιδιωτικών, που θα μπορούν να συνδράμουν στην ολοκλήρωση των πνευματικών αυτών αναζητήσεων.

Η «Θυρίδα» αυτή, θα σας είναι χρήσιμη να καταθέσετε το «Αίτημά» σας ή ακόμα και την Μελέτη σας, αναζητώντας τόσο την συμμετοχή από ξένα Πανεπιστήμια, όσο και την οικονομική ενίσχυση από χρηματοδότες, που θα μπορούν να προβάλλουν και αναδείξουν το Ακαδημαϊκό σας έργο.

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

 

technical applications in hospitals

Είστε ένας εμπνευσμένος τεχνικός και επιτύχατε σε μια οποιασδήποτε χρήσεως εφαρμογή, που βελτιώνει τις μέχρι σήμερα συνθήκες της εφηρμοσμένης Τεχνολογίας;

Πιστεύετε ότι, η «Τεχνική Εφαρμογή» που σχεδιάσατε, που πειραματισθήκατε, που αποδείξατε τα θετικά της αποτελέσματα, θα
είναι χρήσιμη για την Επιστήμη, για την Κοινωνία, για τους συνανθρώπους σας;

Ζητάτε συνεργάτες ή οικονομικές ενισχύσεις για την επαγγελματική αξιοποίηση της εφαρμογής σας;

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

discoveries

Ερευνήσατε και ανακαλύψατε μέσα στη γη χημικά ή άλλα στοιχεία, σπήλαια ή αρχαιολογικά ευρήματα ή θαμμένους θησαυρούς κάθε μορφής; Ανακαλύψατε σε υποθαλάσσιες έρευνες ζωντανά ή άλλα στοιχεία; Ανακαλύψατε σε εναέριες έρευνες, χημικά ή άλλα στοιχεία, ή είδη πουλιών, ή επαναστατικές μεθόδους πτήσεων που μειώνουν τις βαρυτικές επιδράσεις;

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

patents

Αγωνισθήκατε και επιτύχατε να δημιουργήσετε μια καινούργια Ευρεσιτεχνία χρήσιμη για την Επιστήμη, την Κοινωνία και την Οικογένεια;
Είστε ένας χρήσιμος ευρεσιτέχνης και ζητάτε να διαδόσετε στην τοπική ή την παγκόσμια κοινωνία αυτό που επιτύχατε;

Ζητάτε συνεργάτες ειδικής μορφής ή χρηματοδότες για την αξιοποίηση της ευρεσιτεχνίας σας;

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

inventors

Πέτυχε η προσπάθειά σας σε μια καινούργια Εφεύρεση;
Πιστεύετε ότι, η εφαρμογή της στην Επιστημονική Κοινότητα και την Κοινωνία θα έχει επιτυχία;

Ζητάτε, ίσως, τεχνική ή άλλη συνεργασία με υποψήφιους συνεργάτες;

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

researchers

Πέτυχε η προσπάθειά σας σε μια καινούργια Εφεύρεση;
Πιστεύετε ότι, η εφαρμογή της στην Επιστημονική Κοινότητα και την Κοινωνία θα έχει επιτυχία;

Ζητάτε, ίσως, τεχνική ή άλλη συνεργασία με υποψήφιους συνεργάτες;

Καταθέστε σε αυτή τη Θυρίδα  το Αίτημά σας – μέχρι 120 λέξεις – το email σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας, για να σας απαντήσουν,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργασθούν μαζί σας.

1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ
Όλοι ζούμε σε ένα Σύμπαν Σκέψης! Αν έχεις σκεφτεί, αν έχεις σπουδάσει, αν έχεις ακολουθήσει και χρησιμοποιήσει ενεργά τις σκέψεις σου, ένα επιστημονικό, κοινωνικό ή φιλοσοφικό έργο σου, για την ανθρωπότητα ή την καθημερινότητα και επιδιώκεις να αξιοποιήσεις αυτό το έργο ή να το διαδώσεις στα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία του κόσμου, τότε ενεργοποίησέ το! Υπάρχουν «ψαράδες νέων ιδεών» στον κόσμο που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν και να εκμεταλλευτούν εργασίες και ιδέες σαν τη δική σας.

Καταθέστε το αίτημά σας – έως 120 λέξεις – στο γραμματοκιβώτιό σας, το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας, για να απαντήσετε σε όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί σας.

Καταθέσεις

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Διαθέτετε ως δικό σας «περουσιακό στοιχείο» μια Καινοτόμο Ιδέα;
‘Εχετε έτοιμη μια Επιστημονική Μελέτη;
Έχετε έτοιμη και κατοχυρωμένη μια δική σας πατέντα ή ευρεσιτεχνία;

Έχετε ολοκληρωμένη μια επαναστατική διατριβή, χρήσιμη για την Διεθνή Κοινότητα;
Έχετε έτοιμο για διάθεση στο κοινό ένα δημιουργικό Πρόγραμμα Προστασίας για τον ΄Ανθρωπο, τη Φύση, τη Γη, το Διάστημα;
Έχετε έτοιμη μια Μελέτη για Κοινωνική, Εθνική ή Διεθνή Ανάπτυξη και αναζητάτε αποδέκτες και υποψήφιους συνεργάτες;

΄Εχετε έτοιμη μια Καινοτόμο Ιδέα:
Για τη βελτίωση του Οικοσυστήματος;
Για τη Διατήρηση του Ζωϊκού Βασιλείου;
Για την πρόοδο της Ανθρώπινης Γνώσης;
Για την καταπολέμηση της φτώχειας;
Για την Δικαιότερη κατανομή του χρήματος;
Για την καλύτερη διανομή των Κοινωνικών Αγαθών;
Για την Υγειονομική Περίθαλψη του Ανθρώπου;
Για τη δικαιότερη εκμετάλλευση της Τεχνολογίας;

Έχετε έτοιμο ένα δικό σας βιβλίο ή περιοδικό Επιστημονικού ή Κοινωνικού περιεχομένου και αναζητάτε λύση για την έκδοση και δημοσίευσή του; Καταθέστε το αίτημά σας χρησιμοποιώντας μέχρι 120 λέξεις.

Έχετε τα αποτελέσματα ενός Επιστημονικού Συνεδρίου ή μιας Ακαδημαϊκής Ομιλίας και επιθυμείτε να τα δημοσιεύσετε; Καταθέστε το αίτημά σας χρησιμοποιώντας μέχρι 120 λέξεις.

Αναζητείτε Ακαδημαϊκούς, Επιστημονικούς ή Τεχνολογικούς συνεργάτες για την προώθηση ενός κοινωφελούς Σχεδίου, συγκροτήσεως ενός νέου Οργανισμού; Ή μιας Εταιρείας; Ή ακόμη ενός Ιδρύματος;

Καταθέστε την Ιδέα σας, στην επιλεγμένη από εσάς Θυρίδα.

Αναλήψεις

Η WorldΤhinkΒank σας προσφέρει τη δυνατότητα να κάνετε ανάληψη σε κάτι που το κατάθεσαν άλλοι για σας, ενώ εσείς ποτέ δεν το καταθέσατε.

Αναζητώντας συγκεκριμένες αναλήψεις σε συγκεκριμένα θέματα που σας απασχολούν και ζητάτε χρήσιμες απαντήσεις, ανατρέξτε στις «Θυρίδες» και επιλέξτε την πλέον κατάλληλη για να παραλάβετε τις πληροφορίες, που αναζητάτε.

Μην ξεχνάτε ότι, στη WorldΤhinkΒank, στη Θυρίδα ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ – «1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ» φυλάσσονται τα πλέον πολύτιμα κοσμήματα Ακαδημαϊκών Γνώσεων σε «Πνευματικές Καταθέσεις» από πολλές εκατοντάδες Πανεπιστημιακών και Ακαδημαϊκών Κέντρων του κόσμου και διατίθενται, εντελώς δωρεάν, στους χρήστες υπολογιστών σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Μετά από την ελεύθερη Ανάληψη μιας Μελέτης, μιας Ιδέας, μιας πατέντας ή μιας ευρεσιτεχνίας από το ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ της WorldΤhinkΒank, πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπεται να κάνετε χρήση για δικό σας όφελος αυτής της ανάληψης, χωρίς την έγγραφη διαβεβαίωση του καταθέτη, το όνομα του οποίου αναγράφεται στο κείμενο της κατάθεσης, και με τον οποίο πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσετε

Τυχόν παρανόηση ή σκόπιμη παράβλεψη για την ενημέρωση του καταθέτη από τον οποίο αντλήσατε χρήσιμες πληροφορίες ή παράνομη χρήση συνιστά ποινικό αδίκημα με δικαίωμα του καταθέτη να προβεί σε δίωξη εναντίον σας. Στις περιπτώσεις αυτές, ουδεμία νομική ευθύνη φέρει η WorldΤhinkΒank.

Οι αναλήψεις ιδιαίτερα σε Ανακοινώσεις, Συνέδρια, Μελέτες, Βιβλία που αναφέρονται σε κοινοποιήσεις και ενημερώσεις του κοινού χωρίς να συνιστούν «αποκλειστικότητες» και «μοναδικότητες», στην περίπτωση οποιασδήποτε χρήσεως, είναι ελεύθερες στους χρήστες για καλλιέργεια και επεξεργασία βελτιωμένων ιδεών και θέσεων για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού.

Οι αναλήψεις δίδουν το ελέυθερο δικαίωμα Άμεσης Επικοινωνίας με τους καταθέτες για αιτήματα συνεργασιών οποιασδήποτε μορφής Ακαδημαϊκού ή και Επαγγελματικού χαρακτήρα.

Στις μεταξύ καταθετών και αναληπτών αμοιβαίες επικοινωνίες η WorldΤhinkΒank δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με τους συνεργαζόμενους.

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0