Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

PETALLA - Πράσινος Πλανήτης Γη

Το μεγαλύτερο σε όγκο κτηριακό συγκρότημα της Heptapolis είναι το συγκρότημα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ», οικοδομημένος σε 4 PETALLA που συγκοινωνούν μεταξύ τους.
Στην ερευνητική ζώνη «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ» θα υπάρχει διοικητικό κέντρο με 7 τομείς διαφορετικών «πρασίνων» υπηρεσιών. Αναλυτικά, το σύνολο του συγκροτήματος περιγράφεται ως ακολούθως:

ΤΟΜΕΑΣ 1 – Πράσινος πλανήτης Γη
Διοικητικό Συμβούλιο – Νομικό Συμβούλιο – Επιστημονικό Συμβούλιο – Ελεγκτικό Συμβούλιο – Κέντρο Νομοθετικών Εφαρμογών – Κέντρο Δημοσιογραφικών Ερευνών – Κέντρο Ανάπτυξης Εθελοντισμού – Κέντρο Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων – Κέντρο Εκδόσεως Πράσινων βιβλίων και περιοδικών, περιλαμβανομένων και πράσινων CD, DVD και AUDIO BOOKS .

ΤΟΜΕΑΣ 2 – Ερευνητικά, Πειραματικά Κέντρα Οικοσυστήματος (Δείτε το video)

ΤΟΜΕΑΣ 3 – Ανάπτυξη «Πρασίνων» Τεχνολογιών & Καθαρής Ενέργειας (Δείτε το video)

Αναπαραγωγή Βίντεο

…κίνδυνοι στην εξαφάνιση των ειδών του ζωϊκού βασιλείου…

…και των ειδών του φυτικού κόσμου.

Έλλειψη παγκοσμίου προγράμματος για την διάσωση
των Υδάτινων Πόρων.

Έλεγχος μόλυνσης και διάσωσης των λιμνέων υδάτων.

ΤΟΜΕΑΣ 4 – Έλεγχος Πανίδας και Χλωρίδας

Το κέντρο αυτό θα επεξεργάζεται το σύνολο των πληροφοριών και των ερευνών σε διεθνές επίπεδο, που αφορούν στους βαθμούς κινδύνου εξαφάνισης των ειδών του Ζωικού βασιλείου και των ειδών του Φυτικού κόσμου, όπως και στις μεθόδους μείωσης και απόσβεσης αυτών των κινδύνων.

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
• Έλεγχο των υπό Συντήρησιν ζώων και φυτών, Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος
• Έλεγχο των υπό Εξαφάνισην ζώων και φυτών, Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος

Μετά τους ελέγχους και τις έρευνες θα μεθοδεύονται οι τρόποι επιστημονικής δράσεως σε παγκόσμιο επίπεδο, για τη σωτηρία των ειδών της πανίδας και της χλωρίδας του πλανήτη.

 


ΤΟΜΕΑΣ 5 – Έλεγχος Υδάτινων Πόρων

Ζούμε σ’ ένα πλανήτη στον οποίο τα πελάγη και οι ωκεανοί μολύνθηκαν, τα νερά των ποταμών μολύνθηκαν και ελαττώνονται συνεχώς, οι λίμνες μετατρέπονται σε έλη, ενώ υπόγειοι ταμιευτήρες υδάτων τείνουν να εξαφανισθούν. Κι όλα αυτά εξ αιτίας της έλλειψης ενός ενιαίου παγκόσμιου προγράμματος διάσωσης των υδάτινων πόρων της Γης που μας φιλοξενεί. 

Απαιτείται να υπάρχει ένα παγκόσμιο κέντρο Ελέγχου και Διάσωσης Υδάτινων Πόρων, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

• Έλεγχος μόλυνσης και διάσωσης των υδάτων σε Ωκεάνια κλίμακα

• Έλεγχος μόλυνσης και διάσωσης των υδάτων σε κλίμακες Πελάγους και παράκτιες υδάτινες ζώνες (παραλίες)

• Έλεγχος μόλυνσης και διάσωσης των λιμνέων υδάτων, με προτεραιότητα στους δρυμούς και τους βιότοπους των χωρών εξόχου βλάστησης.

• Έλεγχος μόλυνσης και διάσωσης των υπογείων υδάτων, ιδιαίτερα των ταμιευτήρων που έχουν προσβληθεί από πυρηνικά απόβλητα.

• Αξιοποίηση και ανάπλαση των χειμάρρων της γης και μετατροπής τους σε υδατοφυλάκια, τεχνητές λίμνες και κέντρα διοχέτευσης υδάτων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

ΤΟΜΕΑΣ 6 – Πρόγραμμα ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – Άγρια Φύση

Βασικός περιβάλλων χώρος της “HEPTAPOLIS”, είναι ο ορεινός όγκος του Παρνασσού και οι πράσινες εκτάσεις της εγγύτερης προς το βουνό γης της Βοιωτίας και της Φωκίδας.

Η “HEPTAPOLIS” σαν Διεθνής Πράσινη Πόλη, θα αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο μιας πόλης που υιοθέτησε και εφάρμοσε ολοτελώς τους κανόνες της Πράσινης Τεχνολογίας, καταργώντας τις ρυποφόρες ενεργειακές πηγές του παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα και μιας ευρύτερης περιοχής στην οποία η Πανίδα και η Χλωρίδα, σε εντελώς νέες βάσεις διατήρησης των ειδών και ανάδειξης του φυσικού κάλλους, υπό την αιγίδα της Πράσινης Τεχνολογίας, ώστε να αποτελέσουν το παγκόσμιο μοντέλο προστασίας της Φύσης και του Οικοσυστήματος.

Ο ορεινός όγκος του Παρνασσού, με εξαίρεση τα ήδη υπάρχοντα τουριστικά κέντρα, τα οποία «εν δυνάμει» θα υποστηριχθούν απ’ τη γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, θα μεταβληθεί σ’ ένα απέραντο οικολογικό πάρκο στο οποίο η πυκνή βλάστηση, οι καινούργιες οικογένειες ζώων από χώρες της Αφρικής, οι νέες τεχνητές λίμνες και η οργανωμένη συλλογή ομβρίων υδάτων και χειμάρρων ροής λειωμένου χιονιού, θα προσδώσουν στην περιοχή διεθνές κύρος για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Στο κέντρο όλων αυτών των δραστηριοτήτων, η “HEPTAPOLIS” ως Παγκόσμιο Κέντρο Γραμμάτων, Τεχνών, Επιστημών και του Οικοσυστήματος, θα αποτελεί διεθνές πρότυπο Πράσινης Πόλης, την οποία οι λαοί του κόσμου, θα πρέπει να μελετούν και να αντιγράφουν, ώστε στο εγγύτερο μέλλον, ο νοσών πλανήτης να εξυγιανθεί από τις απειλές της Κλιματικής Αλλαγής.

Για την πλήρη τήρηση των κανόνων μιας σύγχρονης «Πράσινης Πόλης», το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» προβλέπει αρχικά την οργάνωση των ακολούθων δράσεων:

Οργανωτική Επιτροπή Δρυμού, στην οποία μετέχουν ως μέλη της Επιτροπής αλλά και ως φορείς συμμετοχής στο έργο
• Η τοπική Αυτοδιοίκηση και ο Νομάρχης
• Οι Δήμαρχοι του Νομού Βοιωτίας
• Οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εφ’ όσον συντηρηθούν οι κοινότητες
• Επιστημονικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από καθηγητές Φυ-σικής, Κοινωνιολογίας, Γεωλόγους, Υδρολόγους, Γεωπόνους κά.

Τα βασικά τμήματα του «Προγράμματος Παρνασσός» που θα λειτουργούν εντός του ΖΩΣΤΗΡΑ της “HΕPTAPOLIS” θα είναι:

• Τμήμα Συλλογής Ομβρίων Υδάτων και Χιονιού Οροσειράς Παρνασσού (Ταμιευτήρες)
• Τμήμα Επέκτασης Δασών
• Τμήμα Επέκτασης Χλωρίδας, σε πρότυπα Πάρκα αγρίων θηραμάτων
• Τμήμα Επέκτασης Πανίδας, με καινούργιες οικογένειες ζώων, κυρίως φυτοφάγων, προέλευσης Αφρικανικών χωρών
• Τμήμα Οργάνωσης τεχνιτών λιμνών, χειμάρρων και συλλογής όμβριων υδάτων, με ταμιευτήρες εξελιγμένης Τεχνολογίας.

Πανίδα και Χλωρίδα στον Παρνασσό

Τελεφερίκ για τους επισκέπτες, στον Παρνασσό

Το τουριστικό περίπτερο στον Παρνασσό

ΤΟΜΕΑΣ 7 – Το Παγκόσμιο Ταμείο Πράσινης Φορολογίας, για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Είναι σαφές ότι οι μεγάλες, πληθυσμιακά χώρες του κόσμου, όπως είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκης Ένωσης, η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία κ.ά., είναι εξαιρετικά πολυδάπανο γι’ αυτές να αναπροσαρμόσουν, σε χρόνο που επιτάσσουν οι ραγδαίως αυξανόμενοι κίνδυνοι του οικοσυστήματος, τις ρυπογόνους ενεργειακές πηγές τους με καινούργιες πηγές Γεωθερμίας, Αιολικής και Ηλιακής ενέργειας.

Τα εφαρμοζόμενα μέχρι σήμερα προγράμματα αντικατάστασης των ενεργειακών πηγών, θεωρούνται υποτυπώδη σε σχέση με τον άμεσο κίνδυνο, που διαρκώς αυξάνεται, υποσκάπτοντας την βιο-υγεία του Πλανήτη. Η υποχρέωση των ανθρώπων των απανταχού της Γης είναι αμετάκλητη: «Πρέπει με κάθε μέσον και κάθε τρόπο να δηλώσουν όλοι τη συμμετοχή τους, άμεσα, στο πρόγραμμα σωτηρίας του Πλανήτη που μας φιλοξενεί». Το παγκόσμιο «Ταμείο Πράσινης Φορολογίας» θα πρέπει να αποτελέσει κυρίαρχο σκοπό για τους αρχηγούς κρατών του Δυτικού Κόσμου, για την αντιμετώπιση των κινδύνων της Κλιματικής Αλλαγής.

Το Διεθνές Πράσινο Ταμείο θα ενισχύεται ταυτόχρονα από Διεθνή και Ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων καθώς και χορηγίες Οικολογικών φορέων και Ιδρυμάτων. Το υπερπολιτισμικό αυτό πρόγραμμα απορρύπανσης και εξυγίανσης του Πλανήτη, θα το αναλάβει μια πολυεθνική ομάδα Τεχνοκρατών και Επιστημόνων διεθνούς κύρους, η έδρα των οποίων θα βρίσκεται στον τομέα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ της “HEPTAPOLIS”.

Το Διεθνές Ταμείο «ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ» για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, θα τελεί υπό διεθνή οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, θα απαρτίζεται από εντεταλμένα στελέχη-εκπροσώπους των ισχυροτέρων σε συμμετοχή λαών και θα λειτουργεί με το ακόλουθο οργανόγραμμα: Διοικητικό Συμβούλιο, Νομικό Συμβούλιο, Γνωμοδοτική Επιτροπή, Ελεγκτικό Συμβούλιο, Τμήμα Επιδοτήσεων των Δυτικών κρατών-μελών του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Στην οικονομική – διαχειριστική διεκπεραίωση θα υπάρχει:
Πράσινο Ταμείο Ορκωτών Λογιστών, Τμήμα Εισπράξεων, Τμήμα Πληρωμών, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων και Τμήμα Πραγματογνωμόνων. Η ιδέα της Πράσινης Φορολογίας, αποτελεί απλή πρόταση προς τις Κρατικές Αρχές και Υπηρεσίες του Δυτικού κόσμου και δεν συνδέεται με το Οικονομικό-Διαχειριστικό πρόγραμμα της ΗEPTAPOLIS.

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0