Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

H Πολεοδομία της Δελφικής Αμφικτυονίας

Γης & Διαστήματος, στην Δεσφίνα

Η Δελφική Αµφικτυονία θα έχει συγκεκριµένο κεντρικό και περιφερειακό σύστημα οικοδόµησης, όχι µόνο των Πανεπιστηµίων, των Κολεγίων και των Πνευµατικών Ιδρυµάτων της, αλλά και των επιχειρήσεων σε είδη Τεχνολογίας, οικιακής χρήσεως, Νοσοκοµείων κ.λ.π., που θα οικοδοµούνται στο περιφερειακό δίκτυο των εγκαταστάσεων κάθε Polis.

Πέριξ του Δελφικού «Ε» των Πανεπιστηµίων, µέσα στο εσωτερικό «Χρυσό Παραλληλόγραµµο», Πυθαγόρειας εµπνεύσεως, στο αµέσως µεγαλύτερο «Χρυσό Παραλληλόγραµµο» Earth Area, θα οικοδοµούνται µε τάξη και κατά είδος ταξινόµησης, τα κτήρια των επιχειρήσεων παραγωγής ειδών Μίκρο και Μάκρο – Τεχνολογίας, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηµιαγωγών  υλικών, τρανζίστορ, διαγαλαξιακών υπολογιστών, και άλλα.

Οι επιχειρήσεις που θα έχουν ενδιαφέρον συµµετοχής στα εγχειρήµατα της Δελφικής Αµφικτυονίας, θα µπορούν να λάβουν χώρο εγκατάστασης, µόνο σε πολεοδοµικούς «Τοµείς», που στο σύνολο τους θα εξασφαλίζουν αρµονική συνύπαρξη, επιχειρησιακή συνεργασία και όχι χωροταξικό χάος, που συντελεί στην απώλεια χρησίµων αποτελεσµάτων.

Τα είδη της Τεχνολογίας στην Earth Area θα προωθούνται στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ειδών Τεχνολογίας, µε συγεκριµµένα αιτήµατα για τη Γη και το Διάστηµα. Βασικό αίτηµα για τη Γη, θα είναι η μελέτες για την καθαριότητα και ανάπλαση του οικοσυστήµατος, η απορρύπανση της Γης και των υδάτων και η ενίσχυση των ενεργειακών πηγών.

Βασικά αιτήµατα για το Διάστηµα θα είναι η μελέτη για τη δηµιουργία εξωγήινης πλατφόρµας µεταξύ Γης και Σελήνης, (Πύλη) στην οποία θα εκτελούνται εργασίες, οι οποίες θα είχαν πολύ υψηλό κόστος αν τις εκτελούσαν απ’ ευθείας στη Σελήνη. Η δηµιουργία «Μεταφορικού Μέσου» για τη µετακόµιση βαρέων υλικών από τη Γη στην ∆ιαστηµική πλατφόρµα και από εκεί στη Σελήνη.

Η εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων για την εκτέλεση των έργων στη Σελήνη, θα αφορούν σε κατοίκηση ανθρώπων, που θα εργάζονται στο έδαφός της. Τα αποτελέσµατα σε πρώτη φάση αυτού του εγχειρήµατος, θα αποτελέσουν έναν δυναµικό πόλο έλξης για τους εταιρικούς κολοσσούς του κόσµου, οι οποίοι ήδη, σήµερα προσβλέπουν σε επιχειρησιακές “business” στη Σελήνη και στο Διάστηµα.

Τα Νοσοκοµεία στη «Δελφική Αµφικτυονία» θα είναι συγκεντρωµένα µέσα σε ειδική «γειτονιά» και όχι διάσπαρτα µέσα στο σύνολο µιας πόλης, που θα την κατοικούν περισσότερες από 40.000 εργαζόµενοι και επιστήµονες εντός των εσωτερικών ακαδηµαϊκών χωρών και, περίπου 100.000 ειδικοί επιστήµονες και εργατικό δυναµικό στον εξωτερικό επιχειρηµατικό χώρο της Earth Area της  ∆ελφικής Αµφικτυονίας.

Τα Earth Area θα είναι περιοχές χωροθετηµένες µε προδιαγραφές για εγκατάσταση εταιρειών που θα ασχολούνται µε την έρευνα, το πείραµα και την παραγωγή υλικών και µελετών Τεχνολογίας, που θα αφορούν στην προαγωγή του Οικοσυστήµατος, της βελτίωσης διαβίωσης του ανθρώπου και της  προστασίας του φυτικού και ζωικού βασιλείου, της θάλασσας και του αέρα.

Τα Space Area θα είναι περιοχές χωροθετηµένες µε προδιαγραφές για εγκατάσταση εταιρειών που θα ασχολούνται µόνον µε την έρευνα, το πείραµα και την παραγωγή υλικών Τεχνολογίας του Διαστήµατος και των διαστηµικών ταξιδίων.

Στο σύνολο της Polis θα λειτουργούν: αθλητικά και ψυχαγωγικά κέντρα, κέντρα µοντέρνας και κλασσικής µουσικής, όπερα, θέατρα, µουσεία, εκθέσεις έργων τέχνης, κέντρα διαλέξεων, σεµιναρίων, κινηµατογράφοι, ξενοδοχεία, οικιστικές περιοχές επισκεπτών, οικιστικές περιοχές διαµονής των µονίµων επιστηµόνων και του εργατικού δυναµικού, εστιατόρια, ταβέρνες, κ.ά.

Οι μετακινήσεις του πληθυσμού

Η είσοδος στην Πόλη της Δελφικής Αμφικτυονίας

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0