Back to top

Η Βιβλιοθήκη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Η Βιβλιοθήκη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο λειτουργικό συγκρότημα της HEPTAPOLIS. Θα έχει μήκος μέγιστου κύκλου περιφέρειας 3,555 μ. και πλάτος των κάτω ορόφων 49 μ., ενώ το πλάτος των άνω ορόφων θα είναι 31,50 μ.

Θα περιλαμβάνει στο πρώτο επίπεδο 3 ορόφους, ύψους 7,50 μέτρων ο πρώτος, 4,50 μ. ο δεύτερος και 3,60 μ. ο τρίτος όροφος.

Στο άνω επίπεδο, επίσης, θα περιλαμβάνει, 3 ορόφους ύψους 4,50 μέτρων ο πρώτος, 3,60 μ. ο δεύτερος και 3,60 μ. ο τρίτος με καμπύλη υπερύψωση επιπλέον 3,60 μ. στο μέσον της οροφής. Οι κεραμιδοσκεπείς στέγες θα είναι κοσμημένες με υδρορρόες από λεοντοκεφαλές και ακροκέραμα κλασσικών προτύπων.

Θα φέρει μαρμάρινο περιστύλιο 360 κιόνων στον εσωτερικό του δακτύλιο προς τον Ζωστήρα, και δακτύλιο περιφερειακό δρόμο προ της αίθριας πρόσοψης σε ολόκληρη την εξωτερική έκτασή του, πλάτους 11 μέτρων. Θα υπάρχουν περιμετρικά, έξοδοι για τους επισκέπτες που επιθυμούν να μεταβούν στο Δακτύλιο Κήπο.

Θα υπάρχουν 180 θολωτές είσοδοι της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», από την εσωτερική και 180 από την εξωτερική πλευρά του Ζωστήρα. Κάθε είσοδος της Βιβλιοθήκης προς τον Ζωστήρα θα ευρίσκεται εις το μέσον μεταξύ δύο κιόνων. Οι κίονες του περιστηλίου ύψους 7 μ. θα στηρίζουν οριζόντια οροφή πλάτους 6 μ. από την κάθετο επιφάνεια του κτηριακού τοιχώματος.

Το κλειστό εστεγασμένο πλάτος του ισογείου της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα είναι 31,50 μέτρα.

Πολυτελή φατνώματα και ζωγραφικές παραστάσεις με εικόνες από τα Ομηρικά έπη ΙΛΙΑΣ και ΟΔΥΣΣΕΙΑ, εις τα δύο ημίσυ της περιφέρειας της οροφής, θα κοσμούν τις επιφάνειες σε όλη την έκταση του περιστυλίου χώρου του ισογείου της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Στη Ζωφόρο της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», σ΄ ολόκληρο το μήκος της πρόσοψης στην περιφέρεια του ισογείου και σε ύψος 2,5 μέτρων θα υπάρχουν ζωγραφικές παραστάσεις από τη ζωή και τη δράση του Μ. Αλεξάνδρου.

Από 6 διαφορετικούς υπόγειους οδικούς άξονες με πορεία από τις Πύλες των Ολυμπίων Τειχών προς το κέντρο της HEPTAPOLIS θα καλύπτεται η τροφοδοσία των αναγκών της πόλεως. Δεν θα υπάρχει υπόγειος οδικός άξονας από την πλευρά της Πύλης του Φωτός.

Η συμμετοχή των 194 κρατών-μελών του ΟΗΕ στο χώρο της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», θα διαμοιράζεται σε εμβαδόν με σύστημα διανομής σε units, σύμφωνα με τον όγκο ιστορίας και πολιτισμού κάθε κράτους.

Το συνολικό εμβαδόν του ισογείου ορόφου, περιλαμβανομένου και του αιθρίου χώρου της Στοάς της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με μέγιστο μήκος περιφέρειας 3.555 μ., πλάτους 37,50 μ. – συμπεριλαμβανομένου και του πτερού - και ύψους 6 συνολικά ορόφων, προσδιορίζεται περίπου στο σύνολο των 93.324 τ.μ. λαμβανομένης υπ’ όψιν της μείωσης των μεγεθών, προς το εσωτερικό του Ζωστήρα. To συνολικό εμβαδόν του πρώτου κάτω ορόφου (3,555 μ. x 49 μ.) θα είναι 166.715 τ.μ. Το ίδιο εμβαδόν θα έχουν ο δεύτερος και ο τρίτος όροφος. Ο τέταρτος και ο πέμπτος όροφος θα έχουν εμβαδόν έκαστος 3.555 μ. x 36 μ. = 123.891 τ.μ. Ο έκτος όροφος περιλαμβάνει εμβαδόν χωρίς τον αίθριο χώρο 3.555 μ. x 31,5 μ. = 111.982,25 τ.μ.

Επειδή ο ιστορικός, πολιτισμικός όγκος ενός Ευρωπαϊκού κράτους, όπως π.χ. της Γαλλίας, δεν θα μπορεί να συγκριθεί με τον ανάλογο της Γκάνας ή του Λάος, θα υπάρξει εμπεριστατωμένη μελέτη κατανομής του εμβαδού προς τις χώρες του Ανατολικού και του Δυτικού ημισφαιρίου, ώστε να μην δημιουργηθεί ποιοτικό έλλειμμα, λόγω ανομοιομόρφου διανομής του χώρου της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΒΙΛΙΟΘΗΚΗ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Η Βιβλιοθήκη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», ανά κράτος, θα περιλαμβάνει:

Μουσειακό περιεχόμενο:

 • Βιβλία αρχείων, μαρμάρινες επιγραφές, παπύρους, λίθινα ή ξύλινα ομοιώματα ή επιγραφές ιστορικής αξίας. Εργαζόμενοι: από 2 – 10 άτομα / φύλακες.

Σύγχρονο περιεχόμενο:

 • Βιβλία σύγχρονα, επιστήμης, ποίησης λογοτεχνίας, ιστορίας, τέχνης, θρησκείας. Εργαζόμενοι : από 2 – 10 άτομα.

Επίσης:

 • Εκθεσιακούς χώρους για προβολή έργων Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, κλασικών ή μοντέρνων τοπικών καλλιτεχνών. Εργαζόμενοι από 2 – 10 άτομα.
 • Εκθεσιακό χώρο τοπικών ενδυμασιών, τοπικών ηθών και εθίμων. Εργαζόμενοι από 2 – 6 άτομα.
 • Ηλεκτρονική, ψηφιακή βιβλιογραφία σε DVD, CD, CD - ROM κλπ. Εργαζόμενοι από 2 – 6 άτομα.
 • Αναγνωστήρια, καφετέριες, αναψυκτήρια, Ιnternet Café. Μόνιμα εργαζόμενοι: 4 – 10 άτομα. Επισκέπτες 20 – 150 ημερησίως.
 • Αίθουσα προβολής τοπικών δημιουργημάτων τέχνης, επιστήμης και θρησκείας και παρουσίασης βιβλίων και συγγραφέων για την προώθηση του έργου τους. Εργαζόμενοι: 2 – 6 άτομα.
 • Αίθουσες Σεμιναρίων, Διαλέξεων και Δεξιώσεων. Εργαζόμενοι: 2 – 4 άτομα.
 • Γραφεία Ακαδημαϊκών, Γενικών Διευθυντών Βιβλιοθήκης, Γραμματεία, Δημόσιες Σχέσεις, Διεθνείς Συνεργασίες, Τμήματα Marketing. Εργαζόμενοι: 4 – 12 άτομα. Επισκέπτες: 10 – 50 ημερησίως.
 • Κέντρο Τουριστικής προβολής της χώρας. Εργαζόμενοι: 1 – 5 άτομα.
 • Εστιατόρια, Καφέ-Μπάρ, Ίντερνετ Καφέ. Εργαζόμενοι: 8 – 20 άτομα. Επισκέπτες: 20 – 200 άτομα ημερησίως.
 • Γραφεία συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας. Επισκέπτες: 6 – 25 άτομα ημερησίως.
 • Κέντρο ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα Αστεροσκοπεία, τα Πανεπιστήμια, τα Μουσεία, την Ακαδημία, το Πολυτεχνείο, και όλα εν γίνει τα Επιστημονικά, Πνευματικά, Ερευνητικά κέντρα της κάθε χώρας που εκπροσωπείται στη Βιβλιοθήκη. Εργαζόμενοι: 4 – 12 άτομα.
 • Γραφεία και κατοικία του Ακαδημαϊκού της Ακαδημίας των Εθνών, που θα είναι ταυτόχρονα και ο πρέσβης της χώρας του, στο χώρο της HEPTAPOLIS. Κατοικούντες: 2-3 άτομα.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Ο ουσιαστικός σκοπός που θα υπηρετεί στο χώρο της HEPTAPOLIS η Βιβλιοθήκη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα είναι αυτός της Πνευματικής, Πολιτιστικής Πρεσβείας της κάθε χώρας. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, σε ένα κοινό δακτύλιο χώρο, θα συγκεντρωθούν, θα οργανωθούν και θα καλλιεργούνται τα πνευματικά, πολιτιστικά ενεργήματα όλων των χωρών του κόσμου.

Για πρώτη φορά θα μπορεί να συνεργασθούν σε συνεχή βάση, κάτω από μια κοινή στέγη, όλοι οι πνευματικοί ταγοί του κάθε κράτους του κόσμου, να ανταλλάσσουν γνώμες, απόψεις και ιδέες συνεργασίας σε κάθε πνευματικό, επιστημονικό, ερευνητικό και πειραματικό επίπεδο.

Είναι σαφές ότι θα πρέπει να τεθεί σαν απαραίτητη, η σκέψη συνεργασίας με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την UNESCO, που για πρώτη φορά στην ιστορία δράσεώς των, θα στηρίζουν με κοινές συνιστώσες, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κράτη - μέλη του ΟΗΕ σε θέματα Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών.

Θα πρέπει να ζητηθεί η υποστήριξη, με κάθε μέσον, συμμετοχής των κρατών-μελών στην Βιβλιοθήκη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», προτάσει του ΟΗΕ και της UNESCO.

Θα ερευνηθούν, μεθοδευθούν και οργανωθούν οι πηγές χρηματοδότησης σε μορφή επιδοτούμενης συμμετοχής στα έξοδα, ιδιαιτέρως, υπέρ των κρατών μελών του Τρίτου Κόσμου.

Η διαρρύθμιση και διαμόρφωση του χώρου, θα μπορεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των αρμοδίων εκπροσώπων του κράτους, που πληρώνει το κόστος του χώρου και των αρχιτεκτόνων της ΗΕPTAPOLIS. Είναι θεσμικά οριζόμενο το ιδιοκτησιακό καθεστώς να ανήκει στο Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ. Εκτός του ενοικίου, όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα βαρύνουν τον διαχειριστή του χώρου.

Είναι επίσης θεσμικά οριζόμενο η Βιβλιοθήκη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» της ΗΕPTAPOLIS να αδελφοποιηθεί με όλες τις μεγάλες ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ στον κόσμο. Η διεθνής εξακτίνωσή της, θα ευρύνει ακόμα περισσότερο το κύρος της ως παγκόσμιο κέντρο βιβλιογραφίας αλλά και ηλεκτρονικής πληροφόρησης.

Όλα τα σχέδια της ΗΕPTAPOLIS θα δημιουργηθούν με βάση το master plan που θα εκπονήσουν τα Τεχνικά Επιτελεία του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ. Θα μεθοδευθούν αρχιτεκτονικές περιγραφές για το δομικό μέρος της Βιβλιοθήκης και θα υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις τόσο προς τον ΟΗΕ και την UNESCO όσον και προς για τα Υπουργεία Πολιτισμού των κρατών-μελών του ΟΗΕ, με ανάλυση κοστολογίων, τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας κάθε κρατικής ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, βαθμός βιωσιμότητας και προκύπτοντα οφέλη.