Back to top

HEPTAPOLIS

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ POLIS

 • ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ HEPTAPOLIS 46’
 • PETRES - PLAKES ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ HEPTAPOLIS
 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • ΠΕΤΑΛΛΑ
 • ΖΩΣΤΗΡ
 • ΚΥΤΤΑΡΟΝ
 • 1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ
 • ΑΡΘΡΑ
 • Μ.Μ.Ε.
 • AVATAR e-learning
 • ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
 • Η ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ
 • AETHER MALL e-shop
 • ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΓΝΩΣΕΩΝ
 • ΘΟΛΟΣ
 • SPACE ACADEMY

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Η “HEPTAPOLIS” θα αποτελεί Παγκόσμιο Πρότυπο Οικολογικής – Γεωμετρικής Πόλης.
Θα οικοδομηθεί επί οριζοντίων επιπέδων, οριζομένων από τρεις ομόκεντρους, ανίσου μήκους ακτίνος, κύκλων.
Έκαστος κύκλος θα εκτείνεται σε διαφορετική υψομετρική κλίμακα, ο δε μέγιστος (εξωτερική περιφέρεια) θα είναι εγγεγραμμένος εντός κανονικού, ισοπλεύρου επταγώνου τειχών, καλουμένων ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΙΧΗ.
Στα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ της “HEPTAPOLIS” θα τοποθετηθεί μεγαλοπρεπής μαρμάρινος ανδριάντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επί θρόνου, που στεφανώνει η Ελλάδα.
Εκατέρωθεν, καθιστές ακουμπούν στα πόδια του η Ιστορία και η Δόξα.
Τα ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΙΧΗ θα κατασκευασθούν από λαξευμένους ογκόλιθους που θα ονομάζονται PETRES (Λατινική γραφή).
Στις PETRES θα αναγράφονται τα ονόματα των χορηγών που πλήρωσαν το κόστος της PETRAS για την κατασκευή και τοποθέτησή της επί των τειχών.
Τα ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΙΧΗ θα έχουν ύψος 7 μέτρων και θα φέρουν εξωτερικά αντηρίδες, παρόμοιες με αυτές της Ακροπόλεως Αθηνών. Εις το μέσον κάθε πλευράς θα υπάρχει μία πύλη πλάτους 27 μέτρων και ύψους 9 μέτρων, το δε συνολικό μήκος κάθε πλευράς των τειχών θα είναι 574 μέτρα.
Η κεντρική πύλη της “HEPTAPOLIS”, ονομαζομένη ΕΦΕΣΟΥ ΠΥΛΗ θα έχει μήκος 55 μέτρων, ύψος 9 μέτρων και θα φέρει σε τρεις σειρές παράλληλες, συνολικά 3 Χ 9 = 27 κίονες.
Η ΕΦΕΣΟΥ ΠΥΛΗ θα καλείται και ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, φέρουσα εκατέρωθεν, στις 2 γιγάντιες βάσεις της, τα αγάλματα του Απόλλωνα και της Αθηνάς.
Η πλευρά των τειχών της ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ θα είναι παράλληλη με το νοητό άξονα του εαρινού και χειμερινού ηλιοστασίου της περιοχής που θα κτισθεί η “HEPTAPOLIS”.
Εσωτερικά η “HEPTAPOLIS” θα χωρίζεται σε περιφερειακές ζώνες που θα τείνουν προς το κέντρο της και θα ονομάζονται: ΖΩΣΤΗΡ, ΚΥΤΤΑΡΟΝ, ΠΥΡΗΝ και ΘΟΛΟΣ.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ “HEPTAPOLIS”

Καθοριστικός στόχος για την πνευματική συνοχή, που θα πρέπει να διέπει τον εκλεκτό πληθυσμό της “HEPTAPOLIS” θα είναι η ενδελεχής επιλογή των αρίστων του κόσμου στο πνεύμα, την επιστήμη και τις τέχνες, για να κοσμούν, ως δρώντα ή επίτιμα μέλη, την εσωτερική αλλά και εξωτερική κοινωνία της.
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ της “HEPTAPOLIS”, δηλαδή οι ρέκτες και ζηλωτές της δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου, μέσω της “HEPTAPOLIS”, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τις χιλιάδες των μελών του Παγκόσμιου Πνευματικού Κέντρου «ΟΛΥΜΠΟΣ», θα ενοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας και με εκκεντροφόρο πνευματικό άξονα και οδηγό την ίδια την “HEPTAPOLIS”, θα αποτελέσουν την ομαδοποιημένη, πλέον, πνευματική, κοινωνία του κόσμου, που θα μπορεί σαν «δρων, ενιαίος φορέας» να βοηθήσει στην επίλυση Πολιτιστικών, ή Κοινωνικών προβλημάτων, κυρίως σε θέματα που αφορούν στην προστασία του Οικοσυστήματος και της Υγείας του πλανήτη μας.
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ θα αποτελείται κυρίως από μέλη που θα επισκέπτονται τον ΖΩΣΤΗΡΑ, και θα συμμετέχουν στις πνευματικές, επιστημονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της “HEPTAPOLIS”, με προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου πολίτη.
Θα έχουν το δικαίωμα προτάσεων και εισαγωγής θεμάτων, στη Σύγκλητο της “HEPTAPOLIS”, η οποία, εφ’ όσον αξιολογήσει το αίτημα, θα μπορεί να το εισαγάγει στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ.
Οι Ακαδημαϊκοί της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, αυστηρά επιλεγμένοι από κάθε χώρα της Γης, θα ευθύνονται για την εκτέλεσητου εκπαιδευτικού προγράμματος στις Σχολές του ΚΥΤΤΑΡΟΥ
και τις ευρύτερες πνευματικές δραστηριότητες στα Μέλαθρα και τα Κέντρα του ΖΩΣΤΗΡΑ και του ΠΥΡΗΝΑ.
Ο Ακαδημαϊκός θα είναι ταυτόχρονα πνευματικός πρέσβυς της χώρας του, στην πολιτεία της “HEPTAPOLIS”.
Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο όργανο για κάθε απόφαση όλων των φορέων της “HEPTAPOLIS” θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΌΛΥΜΠΟΣ». Στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, στο χώρο που θα εκτίθεται ο ιστορικός και πνευματικός πλούτος κάθε χώρας, θα υπάρχει για κάθε Ακαδημαικό ειδικό διαμέρισμα, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως χώρος διαμονής του.
Ο πρέσβυς – Ακαδημαϊκός, θα μεταφέρει στο χώρο της “HEPTAPOLIS” όλα τα πνευματικά, επιστημονικά, κοινωνικά δρώμενα της χώρας του, τα οποία θα μπορούν να αποτελούν «θέματα προς συζήτησιν», στην Ακαδημία ή στα πνευματικά κέντρα του ΖΩΣΤΗΡΑ.
Φορέας και συνδετικός κρίκος κάθε χώρας με την “HEPTAPOLIS” θα είναι ο Ακαδημαϊκός της.
Η Βιβλιοθήκη κάθε χώρας, που θα αποτελεί τμήμα της ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, θα εποπτεύεται από τον Ακαδημαϊκό εκπρόσωπό της.
Οι υποψήφιοι φοιτηταί, κάθε χώρας, για την εισαγωγή τους στην “HEPTAPOLIS”, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις στο αρμόδιο υπουργείο της χώρας τους και το υπουργείο θα αποστέλλει τους επιλεγμένους υποψηφίους στον Ακαδημαϊκό του, ο οποίος θα παραπέμπει τις αιτήσεις, στο ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ για μελέτη και τελική επιλογή η οποία θα τίθεται υπό την έγκριση του ΔΣ. του Σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ».
Οι Ακαδημαϊκοί της “HEPTAPOLIS”, μετά το ΔΣ του Σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ», θα αποτελούν το Ανώτατο όργανο το οποίον θα βραβεύει στα Μέλαθρα του ΖΩΣΤΗΡΑ, τις παγκόσμιες πνευματικές – επιστημονικές – καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υπό μορφήν, διαγωνισμών, εκθέσεων, παρουσίασης επιτευγμάτων, ειδικών διαλέξεων, φεστιβάλ ταινιών, και άλλα.
Όλα τα βραβεία, οι έπαινοι, και οι πλακέττες θα υπογράφονται απο τον Πρόεδρο του ΔΣ. του Σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ» και από τον Πρόεδρο της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ.
Η Αρμοδιότητα των Ακαδημαϊκών θα διευρύνεται με την συμμετοχή τους στα παγκόσμια προβλήματα που ζητούν λύση στις κοινωνίες του Πλανήτη.
Απώτερος σκοπός θα είναι, οι Ακαδημίες των χωρών του κόσμου να γίνουν μέλη της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, σε επίπεδο ενεργούς συμμετοχής στα κοινά προβλήματά τους.
Η Ακαδημία των Εθνών θα στεγάζεται στην ΑΚΡΟΠΟΛΗ της “HEPTAPOLIS”.
Σε περίπτωση που, άνω του ενός δεκάτου των μελών της Ακαδημίας ζητήσει την παραπομπή σε δίκη ενός Ακαδημαϊκού για καθαίρεση, λόγω παραπτώματος, η διαδικασία θα διεξάγεται μέσα στο ΘΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ του ΖΩΣΤΗΡΑ με συμπαριστάμενα μέλη του ΔΣ. του Σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ» της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ και τυχόν μάρτυρες κατηγορίας ή υπερασπίσεως.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Η ημίσεια αμοιβή των Ακαδημαϊκών θα καταβάλλεται από τον αρμόδιο φορέα της χώρας του και, το δεύτερο ήμισυ της αμοιβής από την “HEPTAPOLIS”.
Η κοινωνική ασφάλιση και σύνταξη του Ακαδημαϊκού , θα παρέχεται από τη χώρα του.
Τα έξοδα ταξιδίων των Ακαδημαϊκών, για θέματα που αφορούν στην Ακαδημία των Εθνών, θα καλύπτονται από την “HEPTAPOLIS”. Κάθε άλλης μορφής μεταφορά τους θα καλύπτεται από την χώρα του ή τον ίδιο.

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ - ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Το ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ θα στεγάζεται στην καλλιμάρμαρη κυκλική ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ, μέσα στο μεγάλο δακτύλιο του ΚΥΤΤΑΡΟΥ.
Το κτήριο θα περιλαμβάνει Αίθουσες Συσκέψεων, Δώματα των Πρυτάνεων, Δώματα των Συγκλητικών, Τραπεζαρίες, Αναψυκτήρια, Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Κινηματογράφου και Κέντρα Γυμναστικής.
Οι ΕΝΝΕΑ ΣΧΟΛΕΣ του ΚΥΤΤΑΡΟΥ θα στεγάζουν, σε εννέα κτηριακά συγκροτήματα, τις ειδικότητες κάθε Σχολής.
Ο Πρύτανης παρακολουθεί, ελέγχει και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία όλων των ειδικών τάξεων που στεγάζονται στο κτήριο της ΣΧΟΛΗΣ, με τους μαθητές, τους καθηγητές, την εφαρμογή της διδασκόμενης ύλης και την πρόοδο των μαθητών.
ΠΡΥΤΑΝΗΣ θεωρείται ένας από τους καθηγητές της Σχολής, που είναι ταυτόχρονα και ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΣ, δηλαδή μέλος της Συγκλήτου των καθηγητών όλων των Σχολών της “HEPTAPOLIS”.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ορίζεται από την πλειοψηφία των ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ και η ιδιότητά του ως Πρυτάνεως έχει διάρκεια 4 ετών.
Το Συμβούλιο των Εννέα, απαρτίζεται από τους εννέα Πρυτάνεις, οι οποίοι εφορεύουν σ’ ολόκληρη την περιοχή του ΚΥΤΤΑΡΟΥ, συμπεριλαμβανομένης και της ΘΟΛΟΥ.
Το Συμβούλιο των Εννέα έχει πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και έξι μέλη.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ των καθηγητών που θα διδάσκουν στο ΚΥΤΤΑΡΟ θα υπάγεται στο Συμβούλιο των Εννέα Πρυτάνεων, οι οποίοι θα εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια.
Το προεδρείο της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ των καθηγητών, που θα είναι αιρετό, και αρμοδίως θα εισάγει τις προτάσεις, για κάθε θέμα που αφορά στην “HEPTAPOLIS”, στο Συμβούλιο των Εννέα.
Σε περίπτωση που αποδοθεί πρόταση μομφής που αφορά σε μέλος του Συμβουλίου των Εννέα, η πρόταση θα πρέπει να ψηφισθεί από περισσότερα των τεσσάρων μελών, από τα εννέα μέλη των Πρυτάνεων, για να τεθεί προς συζήτηση, συμπεριλαμβανομένης απαραιτήτως και της ψήφου του Προέδρου.

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

Κάθε μία τάξη της Σχολής θα έχει ένα αιρετό – ανά τετραετία – επίτροπο , ο οποίος θα ηγείται του Σώματος των συμμαθητών του.
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ θα φέρει την ευθύνη εποπτείας της κοσμίας εμφανίσεως και συμπεριφοράς των συμμαθητών του, της καθαριότητος της αίθουσης, της ακεραιότητος κάθε χρησίμου υλικούπου θα υπάρχει εντός της τάξεως, της αψόγου λειτουργίας των θεσμών της “HEPTAPOLIS”, της σχέσης μαθητού-Σχολής και της ενημέρωσης της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην τάξη του.
Το σύνολο των ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ όλων των Σχολών της “HEPTAPOLIS” θα υπάγεται στο Ανώτατο Εποπτικό Συμβούλιο με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, που θα αποτελεί το αρμόδιο όργανο για οποιοδήποτε αίτημα απαιτείται να προταθεί στο σώμα της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ

Κάθε χρόνο, στις 20 Μαρτίου, που ο ήλιος μεταβαίνει απ’ το χειμερινό στο εαρινό ηλιοστάσιο, θα εορτάζεται σ’ ολόκληρη την “HEPTAPOLIS” η ΙΣΗΜΕΡΙΑ.
Η «ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΕΟΡΤΗ» θα είναι αφιερωμένη στην προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος και στα δύο ημισφαίρια του Πλανήτη.
Την ημέρα αυτή θα εξετάζονται, θα κρίνονται και θα βραβεύονται όλες οι προσπάθειες των ιδιωτικών, επιχειρηματικών και κρατικών φορέων στις χώρες του κόσμου που αφορούν στη διάσωση, βελτίωση και εξέλιξη :
1. της Πανίδας και της Χλωρίδας
2. του Οικοσυστήματος
3. της Γης, ως φορέα Ζωής όλων των όντων και των φαινομένων.
Στις τριήμερες εκδηλώσεις της «ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ» (20-21-22 Μαρτίου), θα προσκαλούνται οι Χορηγοί της “HEPTAPOLIS” οικολογικοί και κοινωνικοί φορείς, επιστήμονες, διανοούμενοι, ερευνητές, πολιτικοί, και ηγέτες κρατών από όλες τις χώρες του πλανήτη, στο συγκρότημα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ.
Στα κέντρα Ερευνών και στις αίθουσες Σεμιναρίων και Συνεδρίων του ΖΩΣΤΗΡΑ θα συζητούνται, θα εξετάζονται και θα κρίνονται όλες οι ευεργετικές ή όχι δραστηριότητες των ανθρώπων του πλανήτη που θα αφορούν στις εστίες πολέμων ή επιτεύγματα ειρήνης, οικολογικές δράσεις, επιστημονικής υποστήριξης
του οικοσυστήματος, αγώνες οικολόγων για τη συντήρηση και διατήρηση των ειδών του ζωικού και του φυτικού κόσμου στον Αέρα, τη Γη και τη Θάλασσα, αγώνες επιστημόνων για την εξυγίανση της ατμόσφαιρας, των ρύπων της γης, των υδάτινων πόρων και των θαλασσών.
Την ημέρα αυτή θα βραβεύεται, εκτός των άλλων, και ο πολιτικός εκείνος ηγέτης, ο οποίος αποδεδειγμένα αγωνίσθηκε σε προσωπικό και εθνικό επίπεδο, την τρέχουσα χρονιά, για την υγεία του πλανήτη.

Βραβείο HEPTAPOLIS – Green Planet Earth
Βραβεία επίσης θα δίδονται και σε όλους τους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που επέδειξαν αμέριστο ζήλο και δραστηριότητα για τη σωτηρία του οικοσυστήματος.
Την ημέρα αυτή, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, η κεντρική Πύλη του φωτός της “HEPTAPOLIS” και η πύλη του ΙΜΕΝΑ του ΖΩΣΤΗΡΑ θα είναι ανοιχτές και ο ήλιος κατά την ώρα της ανατολής θα τέμνει την “HEPTAPOLIS” σε δύο ίσα μέρη, σε επισφράγιση του υψηλού νοήματος της ημέρας.
Η κρυσταλλίνη ΕΣΤΙΑ ΣΦΑΙΡΑ με το Άδυτον Φως, θα μεταφέρεται από την ΘΟΛΟ στην κεντρική πλατεία του συγκροτήματος ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ για παγκόσμιο «πνευματικό προσκύνημα».
Την ημέρα αυτή θα προσκαλούνται από τις Αρχές της «HEPTAPOLIS», αρχηγοί κρατών ή εκπρόσωποί των, δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, Ακαδημαϊκοί, κορυφαίες προσωπικότητες των Γραμμάτων, των Τεχνών και των Επιστημών, ειδικώτερα δε η «αριστοκρατία των φιλοσόφων» και των 5 ηπείρων της Γης.
Προ της ΕΣΤΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ θα κατατίθενται τιμητικά αφιερώματα ή επιστολές, σχέσιν έχοντα με το νόημα της εορτής.
Οι πρόεδροι του Σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ» και της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ θα εκφωνούν και θα κυρήσουν την έναρξη της εορτής η οποία θα συνίσταται μόνον σε εκδηλώσεις που θα λαμβάνουν χώρα στα Μέλαθρα του ΖΩΣΤΗΡΑ, στο ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, στο ΚΟΙΛΟΝ των ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ, στο ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ και στο Συγκρότημα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ.
Μουσικοί, ποιητές, λογοτέχνες, σκηνοθέτες ταινιών και ντοκυμαντέρ, θα παρουσιάζουν και προβάλλουν την ημέρα αυτή τα έργα τους, που θα έχουν εγκριθεί προηγουμένως από αρμόδιες επιτροπές, και θα έχουν σχέση με το νόημα της μεγάλης εορτής.
Τα Πανεπιστήμια του κόσμου θα συμμετέχουν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνδεδεμένων με τον Παγκόσμιο Ιστό με την “HEPTAPOLIS” στις εορταστικές και άλλες εκδηλώσεις.
Κατα τη διάρκεια της Ισημερίας Εορτής θα μπορούν να συνδιαλέγονται οι μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες με τους ομολόγους των.
Μέσα στο γενικώτερο πνεύμα της ημέρας, να προβαίνουν σε συμφωνίες ή ανακοινώσεις, που θα εμπεδώνουν την ασφάλεια και συντήρηση των φυσικών πόρων του πλανήτη, την προσπάθεια απομάκρυνσης των συνθηκών μόλυνσης της ατμόσφαιρας, της Γης και των Θαλασσών, την προστασία της Γεώσφαιρας και Υδρόσφαιρας και την γενικότερη ανάπτυξη της Οικολογικής Παιδείας.
Στις εκδηλώσεις της ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Παγκόσμιου Πνευματικού Κέντρου «ΟΛΥΜΠΟΣ», και κάθε άλλης μορφής μέλη και χορηγοί της “HEPTAPOLIS”.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ

Η βασική αρχή της Κλασικής Ελληνικής Παιδείας είναι η άσκηση του Σώματος και του Πνεύματος, μέσω των οποίων ο στοχασμός αναζητεί το ιδεώδες, για την προσέγγιση του Ολοκληρωμένου Ανθρώπου. Το γνήσιο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, πάντα αυτό επεδίωκε.
Η «HEPTAPOLIS» θα αποτελέσει το Παγκόσμιο Κέντρο για την λειτουργία των Ολυμπιάδων στο Πνεύμα, την Τέχνη και την Επιστήμη.
Οι αγώνες θα διεξάγονται ανά 4 χρόνια μέσα στο ΚΟΙΛΟΝ του ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ, στο ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΕΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟ και στο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».
Γλύπτες, ζωγράφοι, σχεδιαστές, χαράκτες, μουσουργοί, ποιητές, λογοτέχνες, αρχιτέκτονες, εφευρέτες θα ανταγωνίζονται στο ΚΟΙΛΟΝ του ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ, με μέτρον βράβευσης την ταύτιση του έργου τους με το «καλόν κ’αγαθόν» που πρεσβεύει το Ολυμπιακό ιδεώδες.
Ειδική επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, του ΠΡΥΤΑΝΕΙΟΥ και των ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ θα τιμά τα καλλίτερα έργα, δίδοντας ως βραβείον, έναν χρυσό «κότινο».
Μέσα στο ΚΟΙΛΟΝ του ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ, ενώπιον 25.000 θεατών και των Κριτών, θα διεξάγονται οι αγώνες, με την αναφορά του έργου ενός εκάστου των συμμετεχόντων και την χρησιμότητα της επίδοσής του στις κοινωνίες του κόσμου.
Οι αγωνιζόμενοι που θα διεξάγουν τους αγώνες, για την εδραίωση του πνεύματος, Ειρήνης και της Δημοκρατίας, είτε απλοί πολίτες, είτε πολιτικοί η επιστήμονες, ή ακόμα και αρχηγοί κρατών, θα επιλέγονται από την Επιτροπή των Αμφικτυόνων και θα λαμβάνουν ως τιμητική διάκριση τον Ολυμπιακό κότινο.
Τούτο θα αποτελεί την ύψιστη τιμή για τους πολίτες του κόσμου που αγωνίζονται για την τήρηση του μέτρου σε κάθε μορφής πίεση ή βία ή τρόμο, στους ανθρώπους του πλανήτη.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Στην “HEPTAPOLIS” θα μπορούν να σπουδάσουν φοιτηταί που αρίστευσαν στο Πανεπιστήμιο που σπούδασαν, και επιθυμούν να επεκτείνουν τις σπουδές τους στην Χρήση της Γνώσης,
για να λάβουν το ύπατο δίπλωμα της “HEPTAPOLIS”, τον κότινο.
Η επιλογή αυτών των φοιτητών θα γίνεται απ’ το Yπουργείο Παιδείας της χώρας τους, με τις βασικές προδιαγραφές της “HEPTAPOLIS”. Ο αριθμός των εισαγομένων θα είναι συγκεκριμένος κατά κλάδο, από κάθε κράτος. Για την εισαγωγή θα προηγούνται στις εξετάσεις οι καλύτεροι σε βαθμούς, και θα ακολουθούν οι επιλαχόντες.
Στη διαδικασία της «Δοκιμασίας» που θα είναι μηνιαία πρακτική και θεωρητική εξέταση, θα επιτυγχάνουν οι έχοντες περισσότερους βαθμούς.

Η πρώτη περίοδος σπουδής των εισαγομένων ονομάζεται «Εξωτερική Διδασκαλία», η δε δευτέρα περίοδος «Εσωτερική Διδασκαλία».
Οι πρυτάνεις της “HEPTAPOLIS” θα αποτελούν την Εξεταστική Επιτροπή.
Οι εξετάσεις θα δίδονται στο ειδικό κτήριο του ΖΩΣΤΗΡΑ, το ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
Ο χρόνος φοίτησης θα είναι 14 μήνες, Αναλυτικώτερα:

Α) Σεπτέμβριος
Περίοδος θεωρητικής και πρακτικής «δοκιμασίας» στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, του ΖΩΣΤΗΡΑ. Εφ’ όσον καλύψουν τις απαιτήσεις των εξετάσεων θα εισάγονται στο ΚΥΤΤΑΡΟ για να φοιτήσουν, κατ’ αρχήν ως «Εξωτερικοί».

Β) Οκτώβριος-Νοέμβριος – Δεκέμβριος – Ιανουάριος – Φεβρουάριος
Περίοδος φοίτησης «Εξωτερικής Διδασκαλίας».
Συμμετοχή των «Εξωτερικών» στις εκδηλώσεις που θα λαμβάνουν χώρα στην εξωτερική ζώνη της “HEPTAPOLIS”, στο ΖΩΣΤΗΡΑ.
Στη ζώνη του ΖΩΣΤΗΡΑ θα υπάρχουν όλα τα κέντρα Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών, τα Μέλαθρα, τα Μουσεία, η Παγκόσμια Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη. Θα παρακολουθούν και θα συμμετέχουν σε κινηματογραφικά φεστιβάλ, σεμινάρια, πνευματικές – πολιτιστικές συναντήσεις με άλλα πανεπιστήμια και σχολές του κόσμου.
Θα εργάζονται ως βοηθοί σε κέντρα ερευνών, θα παρακολουθούν και συμμετέχουν σε συνέδρια, πνευματικά συμπόσια, κ.α.

Γ) Μάρτιος – Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος καί Οκτώβριος
Εισαγωγή στους «Εσωτερικούς». Σπουδή μέσα στις Σχολές σε όλα τα επίπεδα τών Επιστημών, «διαλεκτική εν πορεία» σε περιπάτους, ζωντανή γνωριμία με τον Μικρόκοσμο και το Μεγάκοσμο μέσα στη ΘΟΛΟ.
Κατά την εξεταστική περίοδο των 3 τελευταίων μηνών, οι φοιτηταί θα συγγράφουν την ΕΠΤΑΔΑ, την διδακτορική τους διατριβή στη Χρήση της Γνώσης, που θα αποτελεί και το αποδεικτικό στοιχείο της συνειδητοποίησής τους στίς Οικουμενικές αξίες και τα ιδανικά της «HEPTAPOLIS».
Μετά την παράδοση της ΕΠΤΑΔΑΣ θα ακολουθεί η εορτή απονομής του «κότινου» που θα είναι χρυσό κλαρί ελαίας, ενσωματωμένο στο δίπλωμά τους. Και την ίδια ημέρα θα δίδουν μέσα στη ΘΟΛΟ τον ΟΡΚΟ ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Το πρώτο ήμισυ των εξόδων θα καλύπτεται από το αρμόδιο υπουργείο της χώρας, στην οποία υπάγονται οι φοιτηταί ως πολίτες. Το δεύτερο ήμισυ των εξόδων θα το καλύπτει η “HEPTAPOLIS”, μέσα από ειδικές χορηγίες μονίμων φορέων – χορηγών. Τα έξοδα θα αφορούν σε ολόκληρη την περίοδο των σπουδών, και θα καλύπτουν σίτιση και διαμονή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι φοιτηταί θα επιλέγουν την κατά κλάδο Σχολή. Η βιβλιογραφία, οι ασκήσεις, τα θέματα προς μελέτην, και γενικά, η εξεταζόμενη ύλη, θα αποτελούν αποκλειστικά την ύλη της “HEPTAPOLIS”. Σε κανένα άλλο Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο ή Σχολή του κόσμου δεν θα υπάρχει παρόμοια ύλη μαθημάτων. Αυτή η ύλη θα συνταχθεί από επίλεκτες ομάδες αρίστων καθηγητών, από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες, κατ’ εξοχήν Ελληνιστών, οι οποίοι θα συντάξουν βιβλιογραφία, συγγράμματα, μελέτες, δοκίμια, παραστάσεις, σχέδια, πίνακες, που θα έχουν σαν βασικό σκοπό τη «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ». Αυτό δηλαδή που έμαθε ο φοιτητής σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο ή Σχολή σπούδασε «τι σκοπό υπηρετεί σε σχέση με το κοινό καλό», με το «καλόν κ’ αγαθόν»;
Κι αφού ο φοιτητής «εισέλθει» στον κόσμο των ιδεών της “HEPTAPOLIS” με βάση μια ύλη σπουδών που στηρίζεται στη «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» με τις αρχές της κλασικής Φιλοσοφίας, αναλυμένη, τεκμηριωμένη και προσαρμοσμένη στα δρώμενα κάθε νέας εποχής, σε συνέχεια, θα του δίδεται η ευκαιρία, στις εξετάσεις, να παρουσιάζει μία δική του ύλη, αξιοποίησης της ειδικής γνώσης του, με βάση την οποία θα χρησιμοποιεί με τον πλέον «καλόν κ’ αγαθόν» τρόπο, αυτά που διδάχθηκε στην “HEPTAPOLIS”. Αυτή η συγγραφή της ύλης θα αποτελεί την ΕΠΤΑΔΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Κατά την περίοδο της Εξωτερικής Διδασκαλίας, οι μαθηταί θα, υφίστανται τις «Δοκιμασίες» που θα αφορούν σε ψυχοσωματικά και νοητικά τεστ, σύμφωνα με τα κλασσικά αρχέτυπα.
Κατά την περίοδο της Εσωτερικής Διδασκαλίας οι μαθηταί δεν θα έχουν ουδεμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο, θα εκπαιδεύονται σε πλαίσια αυστηρής πνευματικής απομόνωσης, θα υποχρεώνονται στην πλήρη συγκρότηση του νευρικού τους συστήματος σε κάθε μεταξύ τους επικοινωνία.
Το φαγητό θα είναι αυστηρά προγραμματισμένο. Ποτά, τσιγάρα και κάθε μορφής παρόμοιες απολαύσεις θα απαγορεύονται ρητώς και τα κάθε μορφής θεάματα στο χώρο του ΚΥΤΤΑΡΟΥ θα έχουν μόνον Εκπαιδευτικό, Γνωσιολογικό και Ηθικό χαρακτήρα.
Μετά το πέρας της θητείας στη Χρήση της Γνώσης, οι φοιτηταί θα δίδουν στο σφαιρικό κτήριο της ΘΟΛΟΥ, στο κέντρο της “HEPTAPOLIS” τον «Όρκο της Θόλου», που θα είναι υπόσχεση αφιέρωσης της Γνώσης μόνον στο «καλόν κ’αγαθόν», σε ολόκληρη την διάρκεια της ζωής τους.
Μετά την εκφώνηση του όρκου θα λαμβάνουν τον «κότινο», πάπυρον δίπλωμα που θα φέρει ενσωματωμένο χρυσό κότινο. Ο «κότινος», θα αποτελεί ανοιχτό «ορίζοντα καριέρας» για τον σπουδαστή, διότι θα προβάλλεται τ’ όνομά του μέσω της “HEPTAPOLIS”, σε όλα τα μεγάλα κέντρα επιστημών, ερευνών, και επιχειρήσεων του κόσμου.
Τα ονόματα των αποφοίτων θα αναγράφονται κάθε χρόνο σε ειδικούς ηλεκτρονικούς πίνακες κατά ειδικότητα και με πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο δημόσιο ή ιδωτικό φορέα στον κόσμο, για να βρει στον πίνακα, τον συνεργάτη που πιστεύει ότι καλύπτει τις επιχειρησιακές του ανάγκες. Μαζί με τη λήψη του κότινου, ο απόφοιτος θα ονομάζεται, «πολίτης της “HEPTAPOLIS”.
Ο τίτλος θα είναι ισόβιος και θα του προσδίδει ισόβια δικαιώματα και προνόμια αλλά και υποχρεώσεις έναντι των ιδεών και των στόχων της “HEPTAPOLIS”.
Σε κάθε τυχόν παραβίαση των κανονισμών της “HEPTAPOLIS” από τον κάτοχο του κότινου, θα υπάρχει το δικαίωμα στους Πρυτάνεις να αναιρέσουν το προνόμιο του ισόβιου πολίτη από κάθε παραβάτη.