Back to top

Κωνσταντίνα Παλαμιώτου

Πτυχιούχος του Φιλοσοφικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών.
Ξένες γλώσσες: Γαλλική, Αγγλική, Γερμανική

Παρακολούθηση Διετούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Επιστημολογίας Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης.(1982-1984)

Διδακτορικό Φιλοσοφίας με βαθμό ‘Αριστα της Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.(1995)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Καθηγήτρια φιλόλογος στη Δημόσια Εκπαίδευση από το 1987

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1995-1998 επιστημονική συνεργάτιδα του Τομέα Φιλοσοφίας του Παν/μίου Αθηνών με απόσπαση από τη Β/βάθμια Εκπ/ση

Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Ηλιούπολης το διάστημα   2002-2008.
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ2 Νομού Σάμου το διάστημα 2008-2010

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ:

ΒΙΒΛΙΑ:

1.Πέντε δοκίμια Φιλοσοφίας της Ιστορίας, Αθήνα 1997.

2.Το Διονυσιακό και το Απολλώνειο ως Αισθητικές Κατηγορίες στο εικαστικό έργο του S.Dali,(διδακτορική διατριβή), Ίδρυμα Π.και Ε.Μιχελή, Αθήνα 1998.

3.Ο Σωκράτης,Πολυμέσα Εκπαιδευτική Μηχανική, Αθήνα 2001.

4.Φιλοσοφικά Μελετήματα,Πολυμέσα Εκπαιδευτική Μηχανική, Αθήνα 2001.

5.Η Ιδιόλεκτος του έργου τέχνης, Πολυμέσα Εκπαιδευτική Μηχανική, Αθήνα 2002.

6. Ανθρώπινες Σχέσεις, Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα 2011

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ:

1.1990:Η εμπειρία στην εξηγητική θεωρία του Karl Popper, στην Διεπιστημονική Επιθεώρηση (τεύχος 1,σσ.11-17)

2.1991:Ηθική ποιότητα ζωής και τεχνοκρατία,στο »Αξίες.Παράδοση και δημιουργία»(σσ.96-100)

3.1991:Βιούμενος ιστορικός χρόνος,στο »Η ελευθερία ως θυσία»(σσ.24-28)

4.1993:Lumiere et tentbre chez Denys,στο τεύχος 23 της »Διοτίμα» (στη Γαλλική)

5.1994:Αισθητική προσέγγιση της όρθωσης μορφών.Δυο επιστολές του Οδυσσέα Ελύτη του 1938, στην »Φιλολογική»(Π.Ε.Φ.)

6.1994:Κοινοτική αλληλεγγύη.Νόημα και περιεχόμενο, »Ελλάς και λοιπή Ευρώπη»

7.1994:Οι πολιτειακές αντιλήψεις του Ευριπίδη,άρθρο στην εφημερίδα »Αττικό φως»(φύλλο79)

8.1994:Η μυθολογία της απαξίας, άρθρο στο »Αττικό φως» (φύλλο 80)

9.1995:Η φιλοσοφία συναφώς προς τη διδασκαλία των ανθρωπιστικών σπουδών, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,»Παιδεία-Φιλοσοφία-Πολιτισμός της νεώτερης Ελλάδος.Αυτογνωσία και μέλλον»

10.1995:Η αριστοτελική επίδραση επί της χριστιανικής διανοήσεως στη θεώρηση της ψυχής ως φορέως της ηθικής ευθύνης, στο »Η Αριστοτελική ηθική και οι επιδράσεις της» (σσ.260-267)

11.1996:Η αισθητική της βυζαντινής αγιογραφίας και το θρησκευτικό βίωμα,άρθρο στην εφημερίδα »Νουμάς»(φύλλο Δεκεμβρίου 1996)

12.1996:Από την ηθική αρετή ως »προαιρετική έξιν» κατ’ Αριστοτέλη στη σταδιακή ανάπτυξη της ηθικότητας κατά L.Kohlberg,εισήγηση στο »Νέοι και Πολιτική»(σσ.207-219)

13.1997:Η μουσική και η γυμναστική στα Πολιτικά του Αριστοτέλους,στο »Η πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη και οι επιδράσεις της,(σσ.310-318)

14.1997:Η λειτουργικότης της φιλοσοφίας στις μελλοντικές κοινωνίες, στη »Διεπιστημονική Επιθεώρηση» (τεύχος 15 σσ.25-36)

15.1997:Η συμμετοχή της »αλέκτου» επικοινωνίας στην επίτευξη της επικοινωνιακής ενότητος, στο »Γλώσσα και Πολιτισμός» (σσ.41-48)

16.2000:Η έλλογη γνώση στη φιλοσοφία του Θεόφιλου Καϊρη,στο »Μεταβυζαντινή, Νεοελληνική και Σύγχρονη Ελληνική Φιλοσοφία »

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ- ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

1.1995:E.Moutsopoulos,Poiesis et Techne:Idees pour une Philosophie de l’arte, στην »Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση»,(τομ.12,τεύχος 3, σσ.150 κ.εξ.)

2.1996:Επιμέλεια ύλης της τελευταίας βελτιωμένης και στη Δημοτική επανέκδοσης των

»Αισθητικών Κατηγοριών» του ομοτίμου καθηγητού και ακαδημαϊκού Ε.Μουτσόπουλου.

3.1999:E.Moutsopoulos,Philosophie de la Culture Grecque,ενθ’ αν.(τομ.16, τεύχος 47)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ<
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, «Ἡ ἔλλογη γνώση στὴ φιλοσοφία τοῦ Θ. Καΐρη», στό: Πρακτικ Η’ Πανελληνίου Συνεδρίου τς λληνικς Φιλοσοφικς ταιρείας κα το Πανεπιστημίου θηνν. “Μεταβυζαντινή, Νεοελληνικ κα σύγχρονη λληνικφιλοσοφία”Νεοελληνικ Φιλοσοφία, 2000, σσ. 221-233

2. Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, «Ἡ μουσικὴ καὶ ἡ γυμναστικὴ στὰ “Πολιτικὰ” τοῦ Ἀριστοτέλους», στό:Πρακτικ Β΄ Διεθνος Συνεδρίου πολιτικ Φιλοσοφία το ριστοτέλη κα ο πιδράσεις της, Ἀθήνα, 1999, σσ. 310-318

3. Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, « Ἀπὸ τὴν ἠθικὴ ἀρετὴ ὡς προαιρετικὴν ἕξιν κατ’ Ἀριστοτέλη στὴ σταδιακὴ ἀνάπτυξη τῆς ἠθικότητος κατὰ L. Kohlberg», στό: Ο νέοι κα  πολιτική, Ἀθήνα, Τυπωθήτω – Γιῶργος Δαρδανὸς, 1998, σσ. 207-219

4. Κελεσίδου, ννα, Μουτσόπουλος, Εάγγελος, Νιάρχος, Κωνσταντνος Γ., Κούτρας, Δημήτριος Ν.,σημομύτης, Βασίλειος, Μικρογιαννάκης, μμανουλ Ι., Σταυρόπουλος, Θεόδωρος Γ., Χριστοδουλίδη-Μαζαράκη, γγελική, Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, Δεσποτόπουλος, Κωνσταντνος Ι., Μπιτσάκης, Ετύχης, Νικολόπουλος, Φίλιππος, Κωσταρς, Γρηγόριος Φ., Κοντογιώργης, Γιργος Δημ., Γέμτος, Πέτρος Α., Ρήγα, ναστασία-Βαλεντίνη Δ., Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Χαρά, Δελλασούδας, Λαυρέντιος Γ.,Κασσωτάκης, Μιχάλης, Φακιολς, Νίκος, Lamb, David, Μαρκεζίνη, Ακατερίνη, Μπακονικόλα-Γκιάμα, λση,Ρέλλος, Μιχαλ Δ., Τριανταφυλλίδου, Σοφία, Φραγκομίχαλος, Κωνσταντνος, Κουβέλη, Βασιλική, Ο νέοι κα  πολιτική . Κείμενα πολιτικς φιλοσοφίας, Ἀθήνα, Τυπωθήτω – Γιῶργος Δαρδανὸς, 1998, 270 σ.

5. Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, Πέντε Δοκίμια Φιλοσοφίας τς στορίας: Διαχρονικ κα Συγχρονικ ξέταση το ζητήματος τς θνικς Συνειδήσεως, Ἀθήνα, 1997, 47 σ.

6. Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, «Ἡ ἀριστοτελικὴ ἐπίδραση ἐπὶ τῆς χριστιανικῆς διανοήσεως στὴ θεώρηση τῆς ψυχῆς ὡς φορέως τῆς ἠθικῆς εὐθύνης», στό: Πρακτικ Α’ Διεθνος Συνεδρίου ριστοτελικς Φιλοσοφίας ριστοτελικ θικ κα ο πιδράσεις της / The aristotelian Ethics and its influence, Ἀθήνα / Athens, 1996, σσ. 260-267

7. Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, «Τὸ διονυσιακὸ καὶ τὸ ἀπολλώνειο ὡς αἰσθητικὲς κατηγορίες στὸ εἰκαστικὸ ἔργο τοῦ Dali . Περίληψη διδακτορικς διατριβς» λληνικ Φιλοσοφικ πιθεώρηση, 13, 39 (1996), σσ. 304-307

8. Κελεσίδου, ννα, Μπενάκης, Λίνος Γ., Μουτσόπουλος, Εάγγελος, Νιάρχος, Κωνσταντνος Γ., Κούτρας, Δημήτριος Ν., Κουτλούκα, Μαρία Ε., Τερέζης, Χρστος, Μάνος, νδρέας, Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, Gabaude, Jean-Marc, Gobry, Ivan, Halfwassen, Jens, Σιάσος, Λάμπρος Χρ.,Παπαμιχαλόπουλος, νδρέας, Bazán, Garcia F., Lang, Andrew, Perczel, I., Charles-Saget, A., Andia de, Ysabel, Witt, R., Jeaneau, E., Pöltner, G., λεξανδράκης, Α., Philosophie Dionysienne , χ. τ., 1995

9. Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, «Οἱ πολιτειακὲς ἀντιλήψεις τοῦ ἔργου τοῦ Εὐριπίδου», ττικν φς, 19/2/1994

10. Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, «Ὁ βιούμενος ἱστορικὸς χρόνος καὶ ἡ παρουσία τῆς προσωπικότητας μέσα στὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι», στό: Πρακτικ το συμποσίου “Παπαφλέσσας. Διακόσια χρόνια π τ γέννησή του (1788-1988)” λευθερία ς θυσία, Καλαμάτα, 1991, σσ. 24-28

11. Μουτσόπουλος, Εάγγελος, Νιάρχος, Κωνσταντνος Γ., Μαρκάκης, Μανώλης, Κούτρας, Δημήτριος Ν.,Τουρλίδης, Γεώργιος θ., Κουμάκης, Γεώργιος Χ., Σταυρόπουλος, Θεόδωρος Γ., Μάνος, νδρέας,Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, Σπαντίδου, Κωνσταντίνα, Γεώργας, Δημήτριος, λιόπουλος, Κ. Γ., Ο ξίες. Παράδοση κα δημιουργία . Τρία συμπόσια το διεπιστημονικομεταπτυχιακο σεμιναρίου στ Πανεπιστήμιο θηνν, Ἀθήνα, Δημοσιεύματα τῆς Ἑταιρείας Φιλοσοφικῶν Μελετῶν, 1991, 191 σ.

12. Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, « Ἠθικὴ ποιότητα ζωῆς καὶ τεχνοκρατία», στό: Ο ξίες. Παράδοση κα δημιουργία, Ἀθήνα, Δημοσιεύματα τῆς Ἑταιρείας Φιλοσοφικῶν Μελετῶν, 1991, σσ. 96-100

13. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ., Μουτσόπουλος, Εάγγελος, Νιάρχος, Κωνσταντνος Γ., Τουρλίδης, Γεώργιος θ., Χριστόπουλος, Παναγιώτης Φ., Κούκκου, λένη Ε., Μάνος, νδρέας, Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, Γεωργοντζος, Παναγιώτης Κ., Νικολόπουλος, Φίλιππος, Μπουροδμος, Εστάθιος Λ.,Ρακιντζς, μμανουλ Τ., Σπαντίδου, Κωνσταντίνα, Χρυσόστομος, μητροπολίτης Μεσσηνίας, Δέδες, Χ. Γ.,Mbae, Justus, Λίτσας, Φώτιος Κ., Πρακτικ το συμποσίου “Παπαφλέσσας. Διακόσια χρόνια πτ γέννησή του (1788-1988)” , Ἡ ἐλευθερία ὡς θυσία, Ἀθήνα, Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Φιλοσοφικῶν Μελετῶν, 1991, 156 σ.

14. Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, «Ἱστοριογραφία καὶ ἐθνικὴ συνείδηση. Δια-χρονικὴ καὶ συγ-χρονικὴ προβληματική», στό: Φιλοσοφικ ΣυνέδριοΠαράδοση κα δημιουργία, Ναύπλιο

15. Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, «Κοινοτικὴ ἀλληλεγγύη: Νόημα καὶ περιεχόμενο», στό: πιστημονικ Συνέδριολλς καλοιπ Ερώπη, Μεσσήνη

16. Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα, «Ἡ ἐθνικὴ συνείδηση στὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι», στό: πιστημονικ Συνέδριο στορικσυνείδηση ς συνείδηση τς στορίας το λληνισμο, Μεσσήνη

ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΑΒΑΡΑ

Ελληνική φιλοσοφική αρθρογραφία (1971-σήμερα)

Αριστοτέλης ο Σταγιρίτης (384-322 π.Χ.)

1996

 • Δημήτριος Ν. Κούτρας (Επιμ.):Η αριστοτελική ηθική και οι επιδράσεις της. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Αριστοτελικής Φιλοσοφίας. Αθ. 1996. [ΣυντομογραφικάΗ αριστοτελική ηθική (1996)]

Παλαμιώτου, Κωνσταντίνα: «Η αριστοτελική επίδραση επί της Χριστιανικής διανοήσεως στη θεώρηση της ψυχής ως φορέας της ηθικής ευθύνης». Στο: Η αριστοτελική ηθική (1996), 260-267.
1998

 • Δ. Ν. Κούτρας (Επιμ.),Οι νέοι και η πολιτική. Κείμενα πολιτικής φιλοσοφίας. «Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός», Αθ. 1998. [ΣυντομογραφικάΟι νέοι και η πολιτική (1998)].

Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κ.: «Από την ηθική αρετή ως προαιρετικήν έξιν κατ’ Αριστοτέλη στη σταδιακή ανάπτυξη της ηθικότητος κατά L. Kohlberg». Στο: Οι νέοι και η πολιτική (1998), 207-219.

ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΑΒΑΡΑ

Ελληνική Φιλοσοφική Αρθρογραφία 2000-2009

2000

 • Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία:Νεοελληνική Φιλοσοφία. Επιμ. Κωνσταντίνος Βουδούρης. «Ελληνικά Γράμματα», Αθ. 2000 [ΣυντομογραφικάΝεοελληνική Φιλοσοφία (2000)].
 • Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα:«Η έλλογη γνώση στη φιλοσοφία του Θ. Καΐρη». Στο: Νεοελληνική Φιλοσοφία(2000), 221-233.

2004

 • Μαραγγιανού, Ευαγγελία (Επιμ.):Φιλοσοφίας αγώνισμα. Μελέτες προς τιμήν του καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη. Αθ. 2004 [Συντομογραφικά: Φιλοσοφίας αγώνισμα (2004)].
 • Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα:«Η ‘διαχείριση των κρίσεων ηθικής’ υπό μορφή εταιρειών κατευθύνσεως της κοινής γνώμης». Στο: Φιλοσοφίας αγώνισμα (2004), 396-404.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας
 • Ιδρυτικό μέλος και ταμίας (1992-2000) της Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών μελετών
 • Επιστημονική βοηθός στην επιμέλεια ύλης της επιστημονικής επετηρίδας της Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών »Διοτίμα» (1985-1999)
 • Ιδρυτικό και τακτικό μέλος της διαρκούς οργανωτικής επιτροπής του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων
 • Έφορος επί θεμάτων γενικής παιδείας και φιλοσοφίας του Συνδέσμου Επιστημονικού Προβληματισμού
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής κρίσεως του περιοδικού του Συνδέσμου Επιστημονικού Προβληματισμού »Διεπιστημονική Επιθεώρηση»
 • Σύμβουλος επί θεμάτων αρχαιογνωσίας και ελληνικής φιλοσοφίας της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής
 • Σύμβουλος επί θεμάτων φιλολογίας και φιλοσοφίας του Πρακτορείου Πνευματικής Συνεργασίας και συνεργάτιδα της εφημερίδας »Νουμάς»
 • Γενική Γραμματέας (1994-2000)της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών »Το Λύκειον»
 • Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημονικής Μελέτης Εθνικών Θεμάτων »Αχιλλεύς»
 • Σύμβουλος επί θεμάτων Φιλοσοφίας, Παιδείας και Αρχαιογνωσίας στο Πρόγραμμα Heptapolis
 • Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Πνευματικού Σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ»
 • Αντιπρόεδρος της «Προμάχου Αθηνάς» , γραφείου της Ελληνοαμερικανικής Εκπ/κής Προοδευτικής Οργάνωσης των Ahepans  «Θυγατέρες της Πηνελόπης»