Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

Heptapolis

Aνάλυση Υποδομών

Περιγραφή των έργων στη Δεσφίνα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η γενική αρχή σχεδίασης του έργου βασίστηκε στην καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των Γραμμάτων, Τεχνών και των Επιστημών και ειδικότερα στις αρχές του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος, με την πρόθεση να γίνει πυρήνας κίνησης για την αναζωπύρωση του κλασικού πνεύματος και καταξίωση των ιδανικών του, σαν πρότυπα παγκόσμιας τάξης.

Μέσα στους σκοπούς του σχεδιασμού του έργου συγκαταλέγονται:
Η οργάνωση των λειτουργιών της Heptapolis με αντικείμενο την εκπαίδευση, την κατοικία,, το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τις κεντρικές λειτουργίες, την κυκλοφορία και τα δίκτυα υποδομής.

Η εξασφάλιση υποδομών με αντικείμενο τις κοινωνικές ανάγκες και εξυπηρετήσεις, το οδικό δίκτυο, την στάθμευση, την ύδρευση, την αποχέτευση, την διάθεση των απορριμμάτων και την ενέργεια.

Η εξασφάλιση των επικοινωνιών με αντικείμενο τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες.

Η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής με αντικείμενο τους ανοιχτούς χώρους, το πράσινο, τις πυκνότητες, την κυκλοφορία και τις χρήσεις γης, τα ζητήματα όχλησης και ρύπανσης και τις υποβαθμισμένες περιοχές.

Η τοπική οικονομική πολιτική με αντικείμενο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Η κοινωνική πολιτική με αντικείμενο την διεύρυνση της Ελληνικής Γνώσης Διεθνώς, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλες τις κοινωνικές ομάδες που θα ήθελαν να εντρυφήσουν στα ιδρύματα αυτά δια ζώσης η μέσω διαδικτύου.

Η αισθητική αρχιτεκτονική της Heptapolis με αντικείμενο τις νέες κατασκευές, την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τις αναπλάσεις των υποβαθμισμένων περιοχών.

Η εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής και κοινωνικής υποδομής με στόχο την εξειδίκευση του κοινωνικού ιστού της περιοχής.

Η λειτουργική οργάνωση του κοινωνικού πυρήνα, η διευθέτηση του κυκλοφοριακού δικτύου και διασύνδεση και ο σχεδιασμός των κοινόχρηστων και ακάλυπτων χώρων αλλά και οικοδομικών όγκων.

Ο συνολικός χώρος που καταλαμβάνει το έργο ανέρχεται σε 5,200 στρέμματα. Το κύριο σώμα του σχεδίου είναι η Heptapolis η οποία έχει έκταση 2,200 στρεμμάτων σε κύριες χρήσεις και 3,000 στρέμματα σε βοηθητικές χρήσεις.

Λόγω του μεγέθους και του τύπου του έργου, οι κύριες χρήσεις ορίζονται με προτεραιότητα, εκπαιδευτικές, ξενοδοχειακές, χώροι συναθροίσεων, κατοικίας, παροχές υγείας, εργαστηρίων, διασκέδασης, τοπικών και περιφερειακών υπηρεσιών, εμπορίου, και γενικά δομές και υπηρεσίες που άπτονται μιας μικρής πόλεως.

Βάσει των σχεδίων προμελέτης, υπολογίζεται η μόνιμη διαμονή 30,000 ατόμων, σε εκπαιδευτικό, σπουδαστικό, βοηθητικό και υπηρεσιακό προσωπικό, ενώ προβλέπεται, σε σχέση με τις δράσεις που θα λαμβάνουν μέρος η επισκεψιμότητα 1,000,000 ατόμων ετησίως.

Εκτός της Heptapolis καθορίζονται χρήσεις όπως, χώροι στάθμευσης, επιβατικός κόμβος για λεωφορεία και σιδηροδρομική σύνδεση με Αθήνα και άλλα σημεία, Δημόσιες υπηρεσίες, βιολογικός καθαρισμός συλλογή όμβριων για άρδευση, μετασχηματιστές τάσεως κ.α.

Είναι ένα πολύπλοκο έργο που περιλαμβάνει μικτές χρήσεις γης εντός του περιβλήματος της Heptapolis, που δεν μπορούν να καθορισθούν επί του εδάφους χρήσεις γης. Καμία από τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία κατηγορίες δεν συμπεριλαμβάνει όλες αυτές σε μία κατηγορία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΦΕΚ 142-Α - 2014

1. Οι χρήσεις γης οι οποίες επιτρέπονται από τον εν γένει χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθορίζονται σε κατηγορίες ως εξής:

1.1.   Κατοικία (Κ1)
1.2.   Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)
1.3.   Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ)
1.4.   Πολεοδομικό κέντρο (ΠΚ)
1.5.   Τουρισμός – αναψυχή – παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία (ΤΑ)
1.6.   Εγκαταστάσεις Κοινής ωφέλειας (ΚΩ)
1.7.   Ελεύθεροι χώροι – Αστικό Πράσινο (ΠΡ)
1.8.   Χονδρικό εμπόριο (ΧΕ)
1.9.   Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
1.10.  Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ)
1.11.   Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ)
1.12.  Παραγωγικές δραστηριότητες πολεοδομικής εξυγίανσης (ΒΕ)
1.13.  Τεχνολογικό πάρκο (ΤΠ)
1.14.  Εμπορευματικό κέντρο (ΕΚ)
1.15.  Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης (ΥΟ)
1.16.  Ιδιαίτερες χρήσεις (ΙΧ)
1.17.  Οριοθετημένοι οικισμοί (00)
1.18.  Κύριο Οδικό Δίκτυο Πόλεων (ΚΟΔ).

(ιδε ΠΑΡΑΡΤ. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΦΕΚ 142-Α – 2014)

ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γενικές πληροφορίες

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην σχεδίαση του έργου, πέραν των κτιριακών δομών, ειδικά στα διακοσμητικά στοιχεία του έργου, υψηλοί κίονες με αγάλματα, διακοσμητικά στοιχεία, θόλοι κ.α. λ. για την ασφάλεια των παρευρισκόμενων.

Τα τεκτονικά στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου κατατάσσουν την περιοχή ως μία από τις πλέον υψηλές ζώνες σεισμικότητάς και μελέτες έχουν παρουσιάσει σεισμούς της τάξεως 5,5 έως 7,2 στην κλίμακα Ρίχτερ σε μεγαλύτερη συχνότητα από άλλες περιοχές. Είναι ζώνη που παρέχει πολλούς μικροσεισμούς δε ετησίως.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος συνολικά κατατάσσεται στις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας 1 – ζώνη χαμηλής σεισμικής επικινδυνότητας (ΠΕ Ευβοίας) και ΙΙ-ζώνη μέσης σεισμικής επικινδυνότητας (ΠΕ Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας), κατά την κατανομή του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ – 2000 – (Τροποποίηση Φ.Ε.Κ. Β’ 1154/12-8-2003, Απόφαση Αριθ. Δ17α/115/9/ΦΝ275). 

Οι Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος είναι 3 (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ), και την μέγιστη επικινδυνότητα την έχει η ζώνη ΜΙ, όπως παρουσιάζεται και στην Εικόνα 2 που ακολουθεί.

Εικόνα 1: Χάρτης ενεργών ρηγμάτων περιοχής

Εικόνα 2

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0