Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

Φιλοσοφία και σκοπός του έργου

Ως, καθοριστικός σκοπός της HEPTAPOLIS, ορίζεται η κάλυψη της ανάγκης να ενοποιηθούν οι µεγάλες Ακαδηµαϊκές, Επιστηµονικές και Τεχνο- λογικές δυνάµεις της Ανθρωπότητος κάτω από µία «κοινή στέγη», να συνεργασθούν και να συµπράξουν µε συλλογικότητα, πνεύµα αγαστής επικοινωνίας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης στην επίλυση των ζωτικών προβληµάτων του πλανήτη και των ανθρώπων και να βελτιώσουν µε τον καλλίτερο τρόπο το βιωµατικό και πολιτι-σµικό επίπεδο των κοινωνιών, σε όλες τις περιοχές του κόσµου.

Με βαθύτατη γνώση της υψηλής ευθύνης για την συγκρότηση και συνεργασία των µεγάλων ενεργών δυνάµεων, ιδιαιτέρως των προηγµένων λαών της Γης, να συναινέσουν και συγκατοικήσουν εντός αυτής της «Κοινής Στέγης», ολοκληρώθηκε µια πλήρης Ακαδηµαϊκή µελέτη δηµιουργίας µιας Παγκόσµιας Polis (City), της HEPTAPOLIS των Εθνών, η οποία θα δοµηθεί -για πρώτη φορά στη γνωστή ιστορία του παγκόσµιου πολιτι-σµού- σύµφωνα µε τα κλασσικά αρχέτυπα, µε την Πυθαγόρειο Αρχιτεκτονική των 7 ουρανίων Σφαιρών και της Χρυσής Τοµής, τηρούσα σε όλες τις µετρικές της διαστάσεις, πολεοδοµικά αλλά και κτηριακά, τις Αρχές του Χρυσού Αριθµού 1.618, της Χρυσής Τοµής και της Χρυσής Αναλογίας και Συµµετρίας.

Η Θόλος στο κέντρο της Heptapolis
Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0