Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

Δελφική Αμφικτυονία & Silicon Valley

Θεωρείται χρήσιµο να τονισθεί ότι, τα Πολεοδοµικά πρότυπα της ∆ελφικής Αμφικτυονίας φιλοδοξούν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης του Ανθρώπου στη Γη και το Διάστηµα. 

Η µεθοδευµένη και στοχευµένη εξερεύνηση του Διαστήµατος και της εγκατάστασης του ανθρώπου στη Σελήνη, στον Άρη και σε άλλους πλανήτες, απαιτούν έναν εντελώς καινούργιο και επαναστατικό «τρόπο σκέψης» µε σημαντικό ενδιαφέρον συνεργασίας Ευρώπης και Αµερικής.

Η Silicon Valley, δεν παύει να θεωρείται ως η µεγαλύτερη και σπουδαιότερη μέχρι σήµερα, πόλη Τεχνολογικών εφαρµογών.Παρ’ όλα αυτά, η επιλογή χώρων για την εγκατάσταση Ερευνητικών  κέντρων ή επιχειρήσεων, ή βιοτεχνιών, ή βιοµηχανιών παραγωγής τεχνολογικού υλικού στηρίζεται στην τυχαιότητα.

Η «Δελφική Αµφικτυονία» θα µεθοδεύσει κανόνες και διατάξεις, που να ορίζουν, έναν συγκεκριµένο χάρτη Επιχειρησιακών-Βιοµηχανικών «Τομέων», µε προγραµµατισµένες θέσεις οικοδόµησης στον κάθε «Τομέα» που θα ανήκει στην Earth Area.

Θεωρείται απολύτως απαραίτητο, η νέα πρωτοπόρος συγκρότηση της Δελφικής Αµφικτυονίας, να έχει ένα πολύ σαφή, συγκεκριµένο και εµπνευσµένο σχεδιασµό, που να αφορά στην επίλυση βασικών προβληµάτων στη Γη, τη Θάλασσα και τον Αέρα, καθώς και τη συγκροτηµένη, σε Παγκόσµιο επίπεδο, προσπάθεια εγκατάστασης του ανθρώπου στη Σελήνη και σε άλλους Πλανήτες. Βεβαίως µπορεί να αντληθούν από τη Silicon Valley, πολλές καλές, καινοτόµες και χρήσιµες ιδέες… 

Μπορεί να ζητηθεί η συνεργασία σε πολλές από τις εταιρείες που σήµερα συνεργάζονται µε τη Silicon Valley… 

Μπορεί ακόµα, να ζητηθούν άµεσες ή έµµεσες συνεργασίες µε επιστήµονες ή κέ- ντρα Ερευνητικά, από τον Αµερικανικό αυτό κολοσσό… Όµως, η γενικότερη δοµή της Διαστηµικής «Δελφικής Αµφικτυονίας» για την κα- τάκτηση συγκεκριµένων στόχων στη Γη και το Διάστηµα, θα πρέπει να τεθεί σε καινούργιες βάσεις, γιατί δεν επιτρέπουν τα απωλεσθέντα χρονικά περιθώρια, περισσότερες καθυστερήσεις.

Η είσοδος της Πόλης της Δελφικής Αµφικτυονίας. 
Μεγαλοπρεπής, µπροστά στο ναόσχηµο κτίσµα ο Απόλλων.

Το κτηριακό συγκρότηµα των «ΈΨΙΛΟΝ», µε τον λογότυπο Ε
στην αρχιτεκτονική δοµή του.

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0