Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

Sponsorships - Sponsors

 • ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (Α – Β – Γ)
 • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (Α – Β – Γ)
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ “PETRES”
 • ΧΟΡΗΓΟΙ “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ”
 • ΧΟΡΗΓΟΙ “ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ” ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ “ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ”
 • ΧΟΡΗΓΟΙ “ΑΡΧΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ AMVROSSOS”
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος)
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (Αεροπορικών – Θαλασσίων)
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Εθελοντισμός)
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ για τη βιβλιοθήκη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» της HEPTAPOLIS
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΑΜΕΡΙΚΗΣ – AΦΡΙΚΗΣ – ΑΣΙΑΣ – ΚΙΝΑΣ – ΡΩΣΙΑΣ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ – ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ – ΟΗΕ – UNESCO
 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΗΕ
 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Η HEPTAPOLIS θα κοσμηθεί στο εσωτερικό της Polis και στους εξωτερικούς της χώρους με αγάλματα, με γλυπτές παραστάσεις, με ανδριάντες, με χορηγικά μνημεία, που θα φέρουν τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα, με ζωγραφικές παραστάσεις σε τοιχογραφίες και φατνώματα, με επιτοίχιες ψηφιδωτές παραστάσεις και στις οροφές, με διακοσμητικά στοιχεία από μάρμαρο και λίθο.

Θα υπάρχει επίσης γλυπτός διάκοσμος στα τύμπανα των αετωμάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων και στην Ακρόπολη της HEPTAPOLIS.

O Χορηγός θα δύναται να δηλώνει συμμετοχή με e-mail στο heptapolis@gmail.com και να ορίζει το ποσόν που κατέβαλε στον ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος και να ορίζει με Χ μέσα στο τετράγωνο που ορίζει τα έργα επιλογής του.

Μετά πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του χρηματικού ποσού, το όνομα του Χορηγού θα αναγράφεται στην ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS, στην σελίδα των Χορηγών και στο ειδικό τμήμα που επέλεξε να διατεθεί το ποσόν των χρημάτων, που κατέβαλε.

Χορηγία: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ “PLAKES”
Εντός και εκτός των τειχών της HEPTAPOLIS τα δάπεδα θα καλύπτονται με μαρμάρινες «PLAKES» διαστάσεων:

α) Εντός των τειχών : Μήκος= 0.80cm – Πλάτος=0.60cm – Πάχος=0.2 cm
β) Εκτός των τειχών : Μήκος=1m – Πλάτος=0.70cm – Πάχος=0.2 cm

Στην ιστοσελίδα heptapolis.com – ΧΟΡΗΓΟΙ, θα αναγράφεται το όνομα του Χορηγού «PLAKAS» , η ιδιότητά του, η χώρα προέλευσής του και η πόλη διαμονής του. Στο αριστερό μέρος της «PLAKAS» θα αναγράφεται εγχάρακτα ο κωδικός της, σύμφωνα με τον «Οδηγό Κωδικών» στην ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS, για να μπορεί εύκολα ο Χορηγός να την εντοπίζει, όταν επισκέπτεται την HEPTAPOLIS (βλέπε : ΟΔΗΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ HEPTAPOLIS)

Το κόστος κάθε «PLAKAS» εντός και εκτός των τειχών είναι 300 ευρώ.

Οι «PLAKES» στις τρεις κλίμακες της «Πύλης του Φωτός» συμπεριλαμβανομένου και του εστεγασμένου δαπέδου της, διαστάσεων εκάστης 1m μήκος Χ 0.70cm πλάτος και 0.2 cm πάχος, θα έχουν κόστος 1000 ευρώ εκάστη.

Στις υπόλοιπες 6 πύλες της HEPTAPOLIS το κόστος εκάστης «PLAKAS» 0.70cm μήκος Χ 0.50cm πλάτος και 0.2cm πάχος θα είναι 500 ευρώ.

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ»- PLAKAS.

Εάν εντός πέντε ετών, από την κατάθεση της Χορηγίας στον Τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος, δεν έχει τοποθετηθεί η “PLAKA” του Χορηγού, στα τείχη της HEPTAPOLIS, ο Χορηγός θα έχει το δικαίωμα αίτησης επιστροφής του χρηματικού ποσού, που κατέθεσε, μαζί με τους νόμιμους τραπεζικούς τόκους, που θα έχουν προκύψει από την ημέρα κατάθεσής του. Η εγγύηση ασφάλειας των Χορηγικών καταθέσεων θα είναι Τραπεζική.

Τα έξοδα συντήρησης, στο πέρασμα των αιώνων, των τειχών της HEPTAPOLIS, θα καλύπτονται από νέες δωρεές των Χορηγών του μέλλοντος.
Για ερωτήσεις, που αφορούν αποκλειστικά στην πληρέστερη ενημέρωσή σας και την πρόθεσή σας να γίνεται Χορηγός απευθυνθείτε στο e-mail: heptapolis@gmail.com

Χορηγία: Tα 147 ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Εντός της HEPTAPOLIS, διανεμημένα σε 147 διακριτικά σημεία, θα δεσπόζουν περίοπτα τα Χορηγικά Μνημεία των Δελφικών Παραγγελμάτων τoυ Αρχαίου Ελληνικού κόσμου.

Θα οικοδομηθούν 147 Χορηγικά Μνημεία, στα οποία θα αναγράφεται, σε κάθε ένα χωριστά, ένα από τα Δελφικά Παραγγέλματα, που περιγράφονται κατωτέρω.

Τα Παραγγέλματα θα είναι γραμμένα μόνο στην αυθεντική Ελληνική Γλώσσα, που χρησιμοποίησαν οι Έλληνες Φιλόσοφοι, που τα έγραψαν.

Όμως, ο επισκέπτης της HEPTAPOLIS θα εφοδιάζεται κατά την είσοδό του στην Polis με ένα GPS, το οποίο στρέφοντάς το προς το Χορηγικό Μνημείο και πατώντας καθορισμένο κουμπί, θα μπορεί να διαβάσει σε ηλεκτρονική μορφή και στην μητρική του γλώσσα το αναγραφόμενο κείμενο, καθώς και την φιλοσοφική του ανάλυση και ερμηνεία.

Το κάθε ένα Μνημείο θα είναι φιλοτεχνημένο από σκαλιστό μάρμαρο, θα φέρει γεωμετρικό, φυτικό αρχαιοελληνικό διάκοσμο με ψηφιδωτές παραστάσεις, γείσο και τύμπανο με ανάγλυφα συμπλέγματα.

Σε μία περγαμηνή, στη βάση του Μνημείου, θα χαράσσεται το όνομα του Χορηγού.

Η στέγη του Μνημείου θα στηρίζεται σε δύο Ιωνικούς Κίονες στην πρόσοψη και μαρμάρινο τοιχείο, σε σχήμα Π, με χρυσά κοσμήματα.

Η γενική όψη του Μνημείου παρουσιάζεται σε 3D απεικόνιση, για την πλήρη αντίληψη του Χορηγού.

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ»

Εάν εντός πέντε ετών, από της ημερομηνίας κατάθεσης του χρηματικού ποσού, στον Τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος, δεν έχει τοποθετηθεί το «Χορηγικό Μνημείο του Δελφικού Παραγγέλματος», εντός των τειχών της HEPTAPOLIS, ο Χορηγός θα έχει το δικαίωμα αίτησης επιστροφής του χρηματικού ποσού, που κατέθεσε, μαζί με τους νόμιμους τραπεζικούς τόκους, που θα έχουν προκύψει από την ημέρα κατάθεσής του. Η εγγύηση ασφάλειας των Χορηγικών καταθέσεων θα είναι Τραπεζική.

Τα έξοδα συντήρησης, στο πέρασμα των αιώνων, των τειχών της HEPTAPOLIS, θα καλύπτονται από νέες δωρεές των Χορηγών του μέλλοντος.
 
ΧΟΡΗΓΟΙ “PETRES”

Τα τείχη της HEPTAPOLIS χωρίζονται σε ολόκληρη την περιφέρεια, σε 7 ίσα μέρη και συνδέονται μεταξύ τους με 7 πύλες.

Η Κεντρική είσοδος της Polis, η «Πύλη του Φωτός» θα βρίσκεται σε απόλυτη ευθεία με το Εαρινό Ηλιοστάσιο και η νοητή ακτίνα του ήλιου στην ανατολή, στις 22 Μαρτίου κάθε έτους, θα διαπερνά στη μέση την Πύλη του Φωτός και θα τέμνει την Πόλη σε 2 ίσα μέρη.

Τα Ολύμπια Τείχη, σε ολόκληρο το μήκος τους θα επενδυθούν με μαρμάρινες πλάκες, που ονομάζονται “PETRES”, καθέτου τοποθέτησης.

Κάθε “PETRA” θα έχει διαστάσεις 70 εκ. σε μήκος, 50 εκ. ύψος και πάχος 2 εκ.

Σε κάθε “PETRA”, στο κάτω δεξιό μέρος, θα χαράσσεται το όνομα της Ακαδημίας, ή του Πανεπιστημίου, ή του πολίτη, ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, ο οποίος θα πληρώνει το ποσόν των 250 ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα ισότιμο με το ποσόν των 250 ευρώ.

Οι “PETRES” στον πυλώνα της «ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ» της HEPTAPOLIS, εσωτερικά και εξωτερικά κάθε μία, έχουν κόστος 1000 ευρώ.

Οι “PETRES” στους πυλώνες των 6 υπολοίπων εισόδων, εσωτερικά και εξωτερικά της HEPTAPOLIS, έχουν κόστος 500 ευρώ.

Κάθε “PETRA” θα φέρει κάτω και αριστερά, τον αύξοντα αριθμό της ένταξής της στα τείχη, για να την βρίσκει εύκολα ο Χορηγός, όταν επισκέπτεται την HEPTAPOLIS.

Τα ονόματα των Χορηγών θα αναγράφονται, επίσης, με αλφαβητική σειρά στην ιστοσελίδα heptapolis.com/el/horigies-horigoi.

Δύναται ο Χορηγός, σε μία ή περισσότερες “PETRES”,να ζητήσει, να μην συμπεριληφθεί το όνομά του στην ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS.
 
Τα χρήματα του Χορηγού θα παραμείνουν στην Τράπεζά του, στο δικό του όνομα, μέχρι την ημέρα κοινοποίησης από το «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ», ότι η “PETRA” του έλαβε τον ατομικό της κωδικό στα τείχη της HEPTAPOLIS και τοποθετήθηκε, με τα στοιχεία που έλαβε από τον ίδιο τον Χορηγό.

Μετά την κοινοποίηση, ο Χορηγός θα υποχρεούται, εντός 5 ημερών, αν έχει οποιαδήποτε αντίρρηση, να την κοινοποιήσει με e-mail, στο Σωματείο, άλλως τα χρήματα του μεταβιβάζονται αυτομάτως στην εταιρεία κατασκευής των τειχών.

Μόλις τα χρήματα μεταβιβασθούν, ο Χορηγός, εφ΄ όσον είναι πολίτης ή εταιρεία ή Πανεπιστήμιο ή άλλος φορέας, θα λαμβάνει τον τίτλο του «Πολίτη της HEPTAPOLIS» και εφ’ όρου ζωής, μετά την έναρξη λειτουργίας της HEPTAPOLIS, θα μπορεί να απολαμβάνει των προνομίων, που αναγράφονται στη σελίδα: ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ HEPTAPOLIS.

Για κάθε μία “PETRA” θα δύναται μόνον, ένας πολίτης, να απολαμβάνει τα “Ειδικά Προνόμια του Χορηγού”.

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0