Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

Το βαθύτερο Νόημα της Χρυσής Τομής και του Χρυσού Αριθμού στην Heptapolis

ΣΠΕΙΡΑΝ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ!

 Ἐν ἀρχῇ ᾖν ὁ Ἕλλην λόγος, νῡν καί ἀεί τόν Λόγον αἰνών!
 Λόγος δέ, τό πᾶν ἐν πᾶσιν συνέστησεν.
 Ὁρατῶν τε καί ἀοράτων σύστασιν, Αἰθήρ “ἐν δυνάμει” πρῶτον ἐτέλεσεν, Κινητός γάρ καί Ἀκίνητος ἃμα.
 Ἀρχέτυπον Κινήσεως, Φύσεως κόσμος, ἐν Ἀναλογίᾳ καί Συμμετρίᾳ ἲσῃ.
 Ἀκινησίας Ἀρχέτυπον, Θεῑον κόσμον ἐκόσμησεν, ζωήν αἰώνιον συνῆψας, ἂρρητον Οἶκον ψυχῶν κτησάμενος.
 Λόγος δέ, τῶν τριῶν κόσμων, Φυσικόν πρῶτον συνέστησεν, τῷ Ἀνθρώπῳ δεύτερον, τρίτον δέ τόν Θεϊκόν.
 Τῶν τριῶν κόσμων, Νόμον καί Ἀριθμόν εἰς κοινήν Οὐσίαν ἒθηκεν, ἡ δέ Οὐσία αὐτῶν, εἰς “Ἓν” ἐλογίσθη.
 Τοῦ “Ἓν” λογισμός, Νόμου τε καί Ἀριθμοῦ, Ἂνθρωπον θεῑον ἐποίησεν, σκοπῷ δέ ἀρρήτῳ τῷ Ἀνθρώπῳ ἒδοκεν, ψυχήν αἰώνιον γνῶναι.
 Ἢν δέ ὁ Νόμος Ἀναλογία καί Συμμετρία καί Ἀριθμός Χρυσός κληθήσεται, εἰς πλαίσιον δέ πασῶν τῶν Ἀξιῶν, Χρυσῆς Σπεῖρας Ἓλικαν συνέταξεν, ἡ δ’ Ἓλιξ Χρυσήν Τομήν συνῆψεν.

 Εἰ Ἂνθρωπος θέλῃς κληθῆναι, πρῶτον “Πόλιν Χρυσῆς Τομῆς” γνῶναι. Ἀπό ἀφέσεως μέχρι κέντρου τῆς Ἓλικος, ἐν εἰρήνη πορεύου, γνῶσιν λαμβάνων, θειότητος Λόγον κοινωνῶν, κόσμον ψυχῶν ἐπισκεπτόμενος, ἐπί τῷ “Ἓν” καί τό Πᾶν, φῶς αἰώνιον κληρονομῶν!
 Εἰ, ταῡτα, ἐν πίστει τηρούμενος τελῇς, Σπεῖραν Χρυσήν ἠκολούθη, εἰς πόλιν Χρυσῆς Τομῆς, Θεοῡ πολίτης γένου!

Ο Συγγραφεύς
Παύλος Πισσάνος

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ HEPTAPOLIS

Ολόκληρο το Σύμπαν υποκλίνεται στον «Χρυσό Αριθμό Φ»

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΔΟΜΗ

Ο Λόγος της Χρυσής Τομής

Ο αύλιος χώρος στην Πύλη της Heptapolis

H Θόλος στο κέντρο της Heptapolis

Οι επτά κύκλοι του Πυθαγόρα στην Heptapolis

H Αρχιτεκτονική Μελέτη και ο Μαθηματικός σχεδιασμός της Heptapolis, που αποτελεί πνευματική σύλληψη, ολοκλήρωση, προώθηση και έργο του Παύλου Πισσάνου, με την εθελοντική επιστημονική υποστήριξη του διακεκριμένου μελετητή των Πυθαγορείων Ιπποκράτη Δάκογλου και πλείστων όσων εθελοντών συμβούλων, επιστημόνων, προκειμένου να οικοδομηθεί, σε ένα επιλεγμένο φωτομετρικά κομμάτι του φλοιού της Γης, η ωραιότερη μαθηματική πόλη του κόσμου, βασίστηκε στην αυστηρή εφαρμογή του Χρυσού Αριθμού και της Ακολουθίας Φιμπονάτσι, όχι μόνο στην συνολική της δόμηση, αλλά και σε όλα τα βασικά της κτηριακά συγκροτήματα.

Ο Χρυσός Αριθμός 1+ τετραγωνική ρίζα του 5/2 που απαντά στο 1,6180339887…, γίνεται διαχειρίσιμος από την αρχική σύλληψη του έργου, δεδομένου ότι, ο Παύλος Πισσάνος είχε μελετήσει τους όρους, τους κανόνες και τα αποτελέσματα της Χρυσής Τομής, πριν από την σύλληψη κατασκευής της Heptapolis.

Όπως, ακολούθως θα διαπιστώσουμε, υπάρχουν τρεις βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε ο δημιουργός για να αναδείξει τα αποτελέσματα της Χρυσής Αναλογίας στις ειδικές κατασκευές του.

Ο πρώτος, είναι η ίδια η Heptapolis.
Ο χώρος επιλογής για την οικοδόμησή της, εγγύς του ιερού των Δελφών, έγινε μετά από πολύμηνη μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι, η περιοχή συνάντησης της Βοιωτίας με την Άμφισσα, η οποία από την εποχή του Πυθαγόρα είχε διαπιστωθεί ότι ήταν η καλλίτερα φωτιζόμενη περιοχή, όχι μόνον της Ελλάδος, αλλά και ολόκληρου του κόσμου, θα αποτελούσε ιδανική επιλογή για την οικοδόμηση μιας μοναδικής μαθηματικής πόλης σε ολόκληρο τον κόσμο, κατασκευασμένης σύμφωνα με τα Ουράνια Πρότυπα της Χρυσής Τομής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στην μεταφυσική εξήγηση της «Θείας Αναλογίας», υπάρχει στον τρόπο σκέψης του μελετητή ένα ορόσημο σκέψης, ένα ακριβές σημείο μιας ιδανικής τελικής επιλογής, που και αυτό ορίζεται ως σημείο της Χρυσής Τομής.

Με λίγα λόγια, η Χρυσή Τομή ορίζεται σε όλα τα μη ορατά και ορατά φαινόμενα του κόσμου, τα οποία στην ιδανική τους έκφραση συνιστούν το κάλλος, την ωραιότητα, την άριστη εκδήλωση στη σχέση της με την Αρμονία.

Ο Παύλος Πισσάνος, έχοντας την απόλυτη πίστη ότι, ο επισκέπτης του μέλλοντος, όταν εισέρχεται από την Πύλη του Φωτός μέσα στην Heptapolis, θα αισθάνεται το απόλυτο δέος, περιστοιχιζόμενος από οικοδομήματα, πλατείες, δρόμους, πλακάκια, τετράγωνα, κύκλους και τρίγωνα που θα έχουν δομηθεί με Μαθηματικό συλλογισμό, σε ένα βασίλειο που πρυτανεύουν οι Αριθμοί, πίστεψε αμέσως ότι η Heptapolis, πρέπει να είναι η Πόλη των Αριθμών και των Μαθηματικών προτύπων.

Στο μυαλό του δημιουργού, πρώτα γεννήθηκε η Χρυσή Τομή και στη συνέχεια γεννήθηκε η Heptapolis. Πάνω στους επτά Συμπαντικούς Κύκλους του Πυθαγόρα, ακούμπησε ο κύκλος της Οικουμενικής Σφαίρας της Πόλης, για την οργάνωση της παγκόσμιας συμφιλίωσης και αγάπης των λαών της Γης, με κέντρο την Θόλο, η οποία παρουσιάζει σε ένα μοναδικό πανόραμα την συνύπαρξη του Μικρόκοσμου και του Μεγάκοσμου, που φέρει στο κέντρο παρατήρησης τον ίδιο τον Άνθρωπο.

Η ΧΡΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ HEPTAPOLIS

Κτήριο εντός Χρυσού Παραλληλογράμμου.

Η Πύλη του Φωτός της HEPTAPOLIS.

Η Αθηνά, ο Απόλλων και οι αετοί του Δία,
σε Χρυσά Παραλληλόγραμμα.

Οι κήποι – Χρυσά Παραλληλόγραμμα,
στην είσοδο της HEPTAPOLIS.

Μαρμάρινη PETRA στα τείχη της HEPTAPOLIS, στη βάση της Χρυσής Αναλογίας.

Στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια οι κατόψεις και οι οροφές θα δομούνται με βάση το Χρυσό Παραλληλόγραμμο.

Στην Heptapolis παρατηρούμε την εφαρμογή του Λόγου της Χρυσής Τομής στις ακόλουθες δομικές κατασκευές:

Στην σχέση μιας ευθείας που ορίζει την διάμετρο της Heptapolis, συνολικού μήκους 1.618 μέτρων (1,618) και συγκρίνει το κέντρο της Θόλου και περιφέρειας του Κυττάρου με την περιφέρεια Κυττάρου και της βιβλιοθήκης «Μέγας Αλέξανδρος» (άκρος και μέσος Λόγος).

Στην σχέση μήκους – πλάτους των 13 Χρυσών Ορθογωνίων, στην εσωτερική περιφέρεια της βιβλιοθήκης «Μέγας Αλέξανδρος». Αυτή η σχέση μήκους – πλάτους δεν τηρείται μόνον στο βύθισμα των υπογείων χώρων που οικοδομούνται τα κτηριακά συγκροτήματα, αλλά και στο μήκος – πλάτος των ιδίων των συγκροτημάτων, εντός των Χρυσών Παραλληλογράμμων.

Στην πρόσοψη της Πύλης του Φωτός, όπου το μήκος και το πλάτος της βάσης της εισόδου, το μήκος και το πλάτος της οροφής της Πύλης, το μήκος και το πλάτος της καθέτου πρόσοψης της Πύλης και το μήκος και το πλάτος της οπίσθιας πρόσοψης της Πύλης, όλα οικοδομούνται με βάση τον Λόγο της Χρυσής Τομής, σε εφαρμογή Χρυσών Παραλληλογράμμων.

Ολόκληρο το υπερυψωμένο πλάτωμα της Πύλης του Φωτός, στον εξωτερικό από τα τείχη αύλιο χώρο, είναι Χρυσό Παραλληλόγραμμο. Η βάση στην οποία στηρίζεται το μαρμάρινο σύμπλεγμα «Η Ελλάδα στεφανώνει τον Αλέξανδρο» είναι Χρυσό Παραλληλόγραμμο, ενώ η σχέση των αγαλμάτων Ελλάδα και Αλέξανδρος, είναι σχέσης Χρυσής Αναλογίας.

Οι μαρμάρινες βάσεις στις οποίες στηρίζονται τα αγάλματα της Αθηνάς και του Απόλλωνα, στην είσοδο της Πύλης του Φωτός, αποτελούν Ακολουθία του Φιμπονάτσι, σε διαδοχικά Χρυσά Παραλληλόγραμμα.

Η βάση, στον όροφο της Πύλης του Φωτός, στην οποία συναντώνται οι δύο αετοί του Δία, μπροστά στον βράχο που παριστά τον ομφαλό της Γης και τον αναμμένο τρίποδα με το αιώνιο φως της Γνώσης στο μέσον των αετών, είναι Χρυσό Παραλληλόγραμμο.

Οι κήποι στον αύλιο χώρο της Κεντρικής Πύλης της Heptapolis, είναι όλοι σχεδιασμένοι σε Χρυσά Παραλληλόγραμμα. Η βάση στήριξης του περιστυλίου οικοδομήματος της Ακαδημίας των Εθνών στην Ακρόπολη της Heptapolis, καθώς και τα όρια του ίδιου του οικοδομήματος, σχεδιάστηκαν με βάση τον Χρυσό Αριθμό.

Η κεντρική αίθουσα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, στο εσωτερικό της Ακρόπολης, είναι Χρυσό Παραλληλόγραμμο, ενώ τα ισόπεδα επίπεδα της αίθουσας δομούνται με την Ακολουθία Φιμπονάτσι.

Οι μαρμάρινες PETRES και PLAKES των Χορηγών της Heptapolis, με τις οποίες θα επενδυθούν τα τείχη και τα δάπεδα της Heptapolis, θα αποτελούνται από Χρυσά Παραλληλόγραμμα.

Στο σημείο που η λογαριθμική σπείρα σε κάθε PETRA και σε κάθε PLAKA, θα κλείνει σε ένα κέντρο καλούμενο από την επιστήμη, καλούμενο ως «μάτι του Θεού», θα τοποθετείται το ονοματεπώνυμο του Χορηγού και ο κωδικός αριθμός του.

Στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια οι κατόψεις και οι οροφές θα δομούνται με βάση το Χρυσό Παραλληλόγραμμο. Να σημειωθεί ότι, ολόκληρη η «Heptapolis» όπως και οι πόλεις της «Φ Polis» και της «Δελφικής Αμφικτυονίας» δομούνται στις λεπτομέρειες τους, με τους κανόνες του Χρυσού Αριθμού, της Χρυσής Αναλογίας και της Συμμετρίας.

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0