Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

Πυρήν - Θόλος

Tο συμβούλιο των Πρυτάνεων της Heptapolis.

Ο Μεγάκοσμος

Ο Μικρόκοσμος

Ο ΠΥΡΗΝ ευρίσκεται στο κέντρο του ΚΥΤΤΑΡΟΥ αλλά και όλης της “HEPTAPOLIS”.
Μέσα στον ΠΥΡΗΝΑ θα υπάρχει η ΘΟΛΟΣ, σε δομικό σχήμα σφαίρας, κατά το ήμισυ πάνω και κατά το ήμισυ κάτω από το οριζόντιο επίπεδο του ΠΥΡΗΝΑ. 

Εξωτερικά η ΘΟΛΟΣ θα περιβάλλεται από περιστύλιο 24 κιόνων.
Επί του σηκού θα φέρει ζωφόρο που αναπαριστά σκηνές των αγώνων του ανθρώπου να γνωρίσει μέσω της Επιστήμης τα μυστικά του Σύμπαντος.

Εσωτερικά η ΘΟΛΟΣ θα περιλαμβάνει ένα τεράστιο ηλεκτρονικό πανόραμα του ΜΕΓΑΚΟΣΜΟΥ, στο άνω ήμισυ, και του ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΥ, στο κάτω ήμισυ της σφαίρας.

Οι «Εσωτερικοί» εκπαιδευόμενοι, καθισμένοι στα έδρανα του μεσημβρινού στο εσωτερικό της ΘΟΛΟΥ, στο τελευταίο στάδιο σπουδής τους, θα «εισέρχονται» στο χώρο της ΘΟΛΟΥ για να μυηθούν στην ερμηνεία του «Μυστικού Προγράμματος» που καθορίζει τις «Αρχές της Ζωής» του Ανθρώπου, της Φύσης και του Σύμπαντος.

Οι «Εξωτερικοί φοιτηταί» δεν θα μπορούν να εισέρχονται από το ΖΩΣΤΗΡΑ στον ΠΥΡΗΝΑ του ΚΥΤΤΑΡΟΥ παρά μόνον, όταν γίνουν «Εσωτερικοί».

Την ημέρα ορκομωσίας οι φοιτηταί, θα δίδουν τον ΟΡΚΟ ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ, που θα αφορά σε τήρηση των Νόμων υπέρ των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Ειρήνης των λαών και της προστασίας του Περιβάλλοντος. 

Εν συνεχεία θα λαμβάνουν μπροστά στην ΕΣΤΙΑ ΣΦΑΙΡΑ το τιμητικό δίπλωμα με τον Κότινο ενσωματωμένο επί παπύρου διπλώματος.

Η Θόλος στο κέντρο του Κυττάρου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Η Θόλος - Το Πρυτανείο - Οι Πρυτάνεις

Το ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ θα στεγάζεται στην καλλιμάρμαρη κυκλική ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ, μέσα στο μεγάλο δακτύλιο του ΚΥΤΤΑΡΟΥ, πέριξ της εξωτερικής περιφερείας της ΘΟΛΟΥ. Το κτήριο θα περιλαμβάνει Αίθουσες Συσκέψεων, Δώματα των Πρυτάνεων, Δώματα των Συγκλητικών, Τραπεζαρίες, Αναψυκτήρια, Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Κινηματογράφου και Κέντρα Γυμναστικής.

Από τις ΕΝΝΕΑ ΣΧΟΛΕΣ του ΚΥΤΤΑΡΟΥ, οι 7 βρίσκονται στο κέντρο του ΚΥΤΤΑΡΟΥ, μία στο ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ και μια στο ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ. Ο Πρύτανης παρακολουθεί, ελέγχει και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία όλων των ειδικών τάξεων που στεγάζονται στο κτήριο της ΣΧΟΛΗΣ, με τους μαθητές, τους καθηγητές, την εφαρμογή της διδασκόμενης ύλης και την πρόοδο
των μαθητών.

ΠΡΥΤΑΝΗΣ θεωρείται ένας από τους καθηγητές της Σχολής, που είναι ταυτόχρονα και ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΣ, δηλαδή μέλος της Συγκλήτου των καθηγητών όλων των Σχολών της “HEPTAPOLIS”. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ορίζεται από την πλειοψηφία των ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ και η ιδιότητά του ως Πρυτάνεως έχει διάρκεια 4 ετών.

Το Συμβούλιο των Εννέα, απαρτίζεται από τους εννέα Πρυτάνεις, οι οποίοι εφορεύουν σ’ ολόκληρη την περιοχή του ΚΥΤΤΑΡΟΥ, συμπεριλαμβανομένης και της ΘΟΛΟΥ. Το Συμβούλιο των Εννέα έχει πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και έξι μέλη.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ των καθηγητών που θα διδάσκουν στο ΚΥΤΤΑΡΟ θα υπάγεται στο Συμβούλιο των Εννέα Πρυτάνεων, οι οποίοι θα εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια. Το προεδρείο της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ των καθηγητών, που θα είναι αιρετό, και αρμοδίως θα εισάγει τις προτάσεις, για κάθε θέμα που αφορά στην “HEPTAPOLIS”, στο Συμβούλιο των Εννέα.

Σε περίπτωση που αποδοθεί πρόταση μομφής που αφορά σε μέλος του Συμβουλίου των Εννέα, η πρόταση θα πρέπει να ψηφισθεί από περισσότερα των τεσσάρων μελών, από τα εννέα μέλη των Πρυτάνεων, για να τεθεί προς συζήτηση, συμπεριλαμβανομένης απαραιτήτως και της ψήφου του Προέδρου.

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0