Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

Aκρόπολις - ΟΗΕ - UNESCO

Αναπαραγωγή Βίντεο

Στο αντίθετο άκρο της ευθυντηρίας που αρχίζει από το μέσον της ΠΥΛΗΣ του ΦΩΤΟΣ, διασχίζει καθέτως την ΘΟΛΟ μέσα από την ΑΝΙΟΥΣΑ ΟΔΟ και καταλήγει, πάντα σε ευθεία, στην ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», θα οικοδομηθεί η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ της HEPTAPOLIS. Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ θα είναι υπερυψωμένος καμπύλος χώρος μήκους 423 περίπου μέτρων και ύψους 63 περίπου μέτρων από το επίπεδο του ΖΩΣΤΗΡΑ.Στην υπερυψωμένη κρηπίδα της ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ θα οικοδομηθούν 5 κτηριακά συγκροτήματα:

1. Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ εις το μέσον της κρηπίδας.

2. Το UNITED NATIONS PALACE εις την δεξιάν πλευράν της Ακαδημίας. 

3. Το UNESCO WORLD CENTER εις την αριστεράν πλευράν της Ακαδημίας.

4. Η ΒΟΡΕΙΑ ΣΤΟΑ εις την δεξιάν πλευράν της ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.

5. Η ΝΟΤΙΑ ΣΤΟΑ εις την αριστερή πλευράν της ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ θα έχει πλέον υπερύψωση 18 (2 x 9) βαθμίδων οι οποίες στο ανώτερο επίπεδο θα δημιουργούν ενιαίο εμβαδόν διαστάσεων 66μ. μήκους x 39μ. πλάτους. Επί αυτού του επιπέδου θα οικοδομηθεί η ΑΚΑΔΗΜΙΑ σχήματος αρχαίου Ελληνικού Ναού, περιπτέρου, με Δωρικούς κίονες 8 x 17, από λευκό μάρμαρο με 18 ραβδώσεις έκαστος και ύψους 9 μέτρων. Σε απόσταση 3 μέτρων από τον νοητό εσωτερικό άξονα των κιόνων, θα δομηθούν οι απαιτούμενοι χώροι της Ακαδημίας. Οι χώροι θα εκτείνονται σε 3 ορόφους υπεράνω της κρηπίδος, συνολικού ύψους 12 μέτρων.

Όλοι οι κάτωθεν της κρηπίδος όροφοι, θα έχουν παράθυρα και εξωτερικές πόρτες που θα «βλέπουν» στα δυτικά το βουνό του Παρνασσού και στα ανατολικά την ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και ολόκληρη την πόλη. Ο Δωρικός ρυθμός των κιόνων και των κιονοκράνων θα είναι Επιδαύριου τύπου, με σπονδύλους οι οποίοι θα έχουν διάμετρο βάσης 99 εκ., διάμετρο τελευταίου σπονδύλου 72 εκ. και αριθμό σπονδύλων 9 σε κάθε κίονα.

Η εσωτερική δομή της Ακαδημίας θα είναι λιθόκτιστη, με λαξευμένους λίθους και θα φέρει μία μεγάλη θριαμβική είσοδο στην ανατολική στενή πλευρά, με 9 παράθυρα και 42 μεγάλα παράθυρα (3 x 7 x 2) στη νότια με άλλα τόσα παράθυρα στη βόρεια πλευρά και για τους δύο ορόφους.

Στον εξωτερικό τοίχο πίσω από τον πτερό της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, θα περιθέει σε τύπο Ζωφόρου, ζωγραφική απεικόνιση της εξέλιξης των Εφευρέσεων, των Επιστημών, των Τεχνών και της Φιλοσοφίας στον Αρχαίο Ελληνικό κόσμο, από την περίοδο του 7ου αι. π.Χ. ως την περίοδο του 3ου αι. μ.Χ. Η οροφή του περιπτέρου θα αποτελείται από σκαλιστά μαρμάρινα φατνώματα Επιδαύριου τύπου (Ιερόν του Ασκληπιού).Ο θριγκός της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ θα έχει ύψος 3 μέτρων από τα επιστήλια των κιόνων μέχρι το οριζόντιο γείσο των αετωμάτων.

Στα πρότυπα του ναού του Παρθενώνα, ο θριγκός, εξ ολοκλήρου μαρμάρινος, θα φέρει εις το άνω τμήμα του και σε ύψος 99 εκ. τρίγλυφα και μετόπες με ημίγλυφες παραστάσεις που θα έλκουν το θέμα τους από τον μύθο του Προμηθέα και το πυρ της Γνώσης που διεδόθη στις ανθρώπινες κοινωνίες.Στο ανατολικό και δυτικό αέτωμα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ θα φιλοτεχνηθούν συμπλέγματα μαρμάρινων αγαλμάτων με μορφές παρμένες από την περίοδο των Προσωκρατικών, Κλασικών και Νεοκλασικών Φιλοσόφων.

Στην Β/Α πλευρά της Ζωφόρου

της Ακαδημίας των Εθνών
στην ΑΚΡΟΠΟΛΗ θα δημιουργηθούν
σε μαρμάρινα γλυπτά, συμπλέγματα
αρχαίων Ελλήνων σοφών, όπως:

 

– Σωκράτης (το Αγαθόν) 

– Εμπεδοκλής (Φιλότης και Νείκος)

– Διογένης (ο Σκύλος)

– Πλάτων (ο Κόσμος των Ιδεών)

– Αριστοτέλης ( η φύση του κόσμου) 

– Επίκουρος

  (τίποτα δεν γίνεται από το τίποτα)

– Πρωταγόρας (υποκειμενισμός)

 

 

Στην Ν/Α πλευρά της Ζωφόρου

της Ακαδημίας των Εθνών
στην ΑΚΡΟΠΟΛΗ θα δημιουργηθούν
σε μαρμάρινα γλυπτά, συμπλέγματα
αρχαίων Ελλήνων σοφών, όπως:

 

– Θαλής (το Νερό)

– Αναξίμανδρος (το Άπειρον) 

– Αναξιμένης (ο Αέρας) 

– Πυθαγόρας (τα Μαθηματικά) 

– Ηράκλειτος (το ΠΥΡ) 

– Δημόκριτος (Άτομο) 

– Αρχιμήδης (Εύρηκα!) 

– Ζήνων (Θεός-ψυχή) 

– Χρύσιππος (επιστημονική απόδειξη)

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ σε κτηριακές δομές θα περιλαμβάνει:

α) Αμφιθέατρο Συμβουλίου 300 ατόμων, Ακαδημαϊκών και διεθνών παρατηρητών του ΟΗΕ και της UNESCO με τεχνική κάλυψη αυτομάτου ερμηνείας στις κυριότερες γλώσσες του κόσμου. Περιοδική επισκεψιμότης 300 ατόμων. Στον χώρο υποδοχής του αμφιθεάτρου θα εργάζονται 6 – 8 άτομα.

β) Τρεις αίθουσες Συσκέψεων Στρογγυλής Τραπέζης, με τεχνική κάλυψη αυτόματης ερμηνείας στις κυριότερες γλώσσες του κόσμου. Σε κάθε αίθουσα, περιοδικά, θα συσκέπτονται μέχρι 12 άτομα.

γ) 3 Μεγάλες αίθουσες κεντρικής Γραμματειακής υποστήριξης που θα λειτουργούν σε συνεργασία με τις Γραμματείες εκάστου Ακαδημαϊκού στα κράτη-μέλη της ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», καθώς και με τη Γραμματεία του UNITED NATIONS PALACE και της UNESCO. . Σε κάθε μια αίθουσα θα εργάζονται 5 – 6 γραμματείς. Επισκέπτες 100 – 200 άτομα ημερησίως.

δ) Αίθουσες υποδοχής επισήμων, Αρχηγών κρατών, VIP, Ακαδημαϊκών, Υπουργών και Κρατικών Εκπροσώπων, καθώς και μια μεγάλη αίθουσα υποδοχής επισήμων επισκεπτών. Σε ένα γραφείο θα εργάζονται 3 – 4 άτομα. Μέσος όρος ημερήσιων επισκεπτών 12 – 20 άτομα.

ε) Ηλεκτρονικό Κέντρο Επεξεργασίας και Ανταλλαγής πληροφοριών στα Γράμματα, τις Τέχνες και τις Επιστήμες, που θα διαμείβονται μεταξύ της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ και των μεγαλυτέρων Ερευνητικών, Πειραματικών, Ακαδημαϊκών Κέντρων και Πανεπιστημίων στον κόσμο. Εργαζόμενοι : 15 – 20 άτομα μονίμως. Επισκέπτες : 40 – 50 ημερησίως, εκ περιτροπής. Θα υπάρχει επίσης Ειδικό Παράρτημα 300 τ.μ. που θα λειτουργεί ως επικοινωνιακός φορέας του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ με τους Ακαδημαϊκούς της ΗΕΡTAPOLIS. Εργαζόμενοι : 8 – 12 άτομα.

στ) Αίθουσα συσκέψεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ σε χώρο 300 τ.μ. καθώς και Γραφείο – Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων σε χώρο 250 τ.μ.. Εργαζόμενοι : 4 – 5 άτομα. Περιοδικώς εργαζόμενοι : 15 – 20 άτομα.

ζ) Ειδικά γραφεία για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία του Δ.Σ. της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ συνολικών διαστάσεων 200 τ.μ. Εργαζόμενοι : 8 – 10 άτομα.

η) Press Room, για συνεντεύξεις χωρητικότητας 100 ατόμων, σε χώρο 300 τ.μ. Επισκέπτες, εκ περιτροπής, μέχρι 100.

Οι ευρύτερες συνεντεύξεις θα δίδονται στο Αμφιθέατρο της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ (παρ. α) .
Οι υπόλοιπες διαστάσεις αναγράφονται στον Πίνακα Κάτοψις της ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.

 

Οι δραστηριότητες της Ακαδημίας των Εθνών

Η Ακαδημία των Εθνών θα στεγάζεται στην υπερυψωμένη ΑΚΡΟΠΟΛΗ της “HEPTAPOLIS”, επί μεγαλοπρεπούς περιστυλίου καλιμαρμάρου κτίσματος, ομοιάζων με αρχαίο δωρικό ναό.

Πέριξ του κτηρίου θα υπάρχουν βάθρα υπερυψωμένα, στα οποία θα τοποθετούνται αγάλματα των μεγάλων ευεργετών της ανθρωπότητος. Η Ακαδημία των Εθνών θα φέρει ισάριθμα μέλη με τα κράτη – μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Το Συμβούλιο των Εννέα, του Πρυτανείου της “HEPTAPOLIS” θα επιλέγει τις σημαντικότερες, σε πνευματικό – ηθικό κύρος προσωπικότητες, από κάθε κράτος – μέλος του ΟΗΕ, στις οποίες θα προσδίδει το χρίσμα του Ακαδημαϊκού με τετραετή θητεία και οριοθετημένο πρόγραμμα δράσης.

Η Ακαδημία των Εθνών, θα αποτελεί την εξέχουσα πνευματική κοινωνία του Πλανήτη, με σκοπό, τη φιλοσοφική διείσδυση στα «πολιτικά δρώμενα», στις χώρες του Δυτικού και του Ανατολικού κόσμου.

Τι ζητάει από τη Φιλοσοφία ο άνθρωπος της νέας χιλιετίας;
Δύο είναι τα κυρίαρχα αιτήματα!
Το πρώτο, ζητάει από τη Φιλοσοφία να ανταποκριθεί στις πρακτικές ανάγκες της ζωής, για να έχει σαν ουσιαστικό αποτέλεσμα την ωφελιμιστική ανάπτυξη των θετικών Επιστημών και ειδικά της Τεχνολογίας που εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Το δεύτερο, να εξασφαλίσει στο άτομο την ισορροπία, που απέσπασαν με τον πιο βίαιο τρόπο από την ψυχή του, οι συνθήκες διαβίωσης και συμμετοχής του στα δρώμενα της σύγχρονης κοινωνίας.

Η επίλυση των προβλημάτων των άνω αιτημάτων θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη της ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, που δηλώνει απούσα, από πολλούς αιώνες πριν, από τις μεγαλύτερες μερίδες των κοινωνιών.

Η Ακαδημία των Εθνών, θεματοφύλακας των θεσμών της “HEPTAPOLIS” θα αναλάβει τη στήριξη και εγκαθίδρυση των καινούργιων ιδεών, μέσα από την αφύπνιση της φιλοσοφικής διάθεσης του ατόμου, για τη θεμελίωση μιας καλλίτερης ανθρώπινης ζωής, και τη συνειδητοποίηση μιας περισσότερο προσιτής ευημερίας.

Τι ζητάει από τη Φιλοσοφία ο άνθρωπος της νέας χιλιετίας;

Ο άνθρωπος ζητάει από τη Φιλοσοφία 
να ανταποκριθεί στις πρακτικές
ανάγκες της ζωής.

Η επίλυση των προβλημάτων θα συντελέσει στην ανάπτυξη 
της ηθικής Φιλοσοφίας.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Το κτηριο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟυ

των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ HEPTAPOLIS

Το Σωματείο Όλυμπος – Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο, ακολουθώντας πιστά τους κανόνες του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν την παγκόσμια Ειρήνη και ευημερία των λαών της Γης, δημιούργησε “Το Όραμα των Δελφών”.

Το “Όραμα των Δελφών” περιλαμβάνει τρεις πόλεις κλασσικών προτύπων, με πλήρη ψηφιακή κάλυψη αναγκών.

Οι τρείς πόλεις θα οικοδομηθούν στην περιοχή του “Ομφαλού της Γης” τους Δελφούς, αφιερωμένες στην παγκόσμια Επιστημονική συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων της Κλιματικής Αλλαγής, της Οικουμενικής Παιδείας, τη δίκαιη πρόσβαση των καινούργιων γενεών στις πηγές χρηματοδότησης, την οριοθέτηση και υποστήριξη της Διαστημικής Τεχνολογίας στην βάση του Διαστημικού Δικαίου, της ανθρωπιστικής βοήθειας τόσο στις πτωχές όσον και στις εμπόλεμες ζώνες, καθώς και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τις Καταστατικές Αρχές του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Στο “Όραμα των Δελφών”, οι τρεις πόλεις που θα οικοδομηθούν είναι οι ακόλουθες:

Α) Heptapolis Διεθνής Πράσινη Πόλη

Β) Δελφική Αμφικτυονία Γης και Διαστήματος

Γ) Η Πόλη της Χρυσής Τομής

Επιδιώκουμε την συνεργασία, την συμπαράσταση και την οικονομική ενίσχυση κάθε φορέα, κάθε Οργανισμού, κάθε επιχείρησης ή ατόμου, από κάθε περιοχή του πλανήτη, που έχει τη ψυχική δύναμη να κάνει “Το Όραμα των Δελφών”, δικό του όραμα.

Οι γενιές του μέλλοντος, κάθε χορηγό και κάθε συνεργάτη θα τον ευγνωμονούν!

Το κτηριο του ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟυ

τΗΣ UNESCO

ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ HEPTAPOLIS

Η UNESCO είναι ένας Ειδικός Οργανισμός που ιδρύθηκε το 1945 από τα Ηνωμένα Έθνη, με βασικό σκοπό την προώθηση της Διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τις καινούργιες αρχές της, η UNESCO αποτελεί ένα πλήρες Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό, 
ο οποίος σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα θεμάτων, συμπεριλαμβάνει την προστασία του Οικοσυστήματος, την εύρυθμη ισότητα των φύλων, την αξιοποίηση της Γνώσης στην χρήση της ατομικής και της συλλογικής Ελευθερίας, την Επιστημονική έρευνα και την καινοτομία, καθώς και την προστασία και διατήρηση της παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και των πολιτισμών που ανεπτύχθησαν στο παρελθόν σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Η Έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στο Παρίσι της Γαλλίας και τα Κράτη – Μέλη τους είναι περισσότερα από 190, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος σε μία από τις πρώτες πολιτισμικές θέσεις.

Η UNESCO λειτουργεί μέσω ενός δικτύου τοπικών γραφείων σε όλα τα Κράτη – Μέλη του κόσμου, αναπτύσσει συνεχώς συνεργασίες με τις κυβερνήσεις των χωρών, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, με κυρίαρχο σκοπό την οικοδόμηση και διατήρηση της Ειρήνης, καθώς και την βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της Εκπαίδευσης, της κλασσικής Παιδείας καθ’ως και της εφαρμογής των αρχών “Χρήσης της Γνώσης”, της Επιστήμης και του Πολιτισμού.

Βασικός σκοπός της Heptapolis-Τριλογία είναι η συμμετοχή των φορέων της UNESCO σε κοινές δράσεις Πολιτισμικών, Επιστημονικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων, μέσα σε “Κοινή Στέγη” στις δομές της Heptapolis, με υποστήριξη των Αρχών της Δικαιοσύνης, του σεβασμού και της Ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που αποτελούν τους πυλώνες προαγωγής της Συνεργασίας και Φιλαλληλίας μεταξύ των λαών της Γης.

ΣΤΟΕΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Εκάστη Στοά μήκους 111 μέτρων και πλάτους 12 μέτρων εστεγασμένου χώρου και 3 μέτρων περιστυλίου χώρου θα διαμορφωθούν εσωτερικά σύμφωνα με τις διαμορφούμενες προτάσεις των χορηγών οι οποίοι επ’ αυτών θα έχουν δικαίωμα χρήσης ως χώρου αφιερωμάτων, αναθηματικών πλακών και ειδών τέχνης, επιστήμης και σοφίας.

Κατά μήκος, εκάστη Στοά θα φέρει 39 κίονες Δωρικού ρυθμού με εγκάρσιες γλυφές, από μάρμαρο, ύψους 7 μέτρων εκάστη.

Εκάστη Στοά θα φέρει 2 ισογείους ορόφους και 1 υπόγειο όροφο καθ’ όλο το μήκος της. Εκάστη στοά θα έχει 2 φύλακες καθ’ όλο το 24ωρο. Ενώ στο χώρο της ACROPOLIS θα υπάρχει ηλεκτρονικό παρατηρητήριο με 3 4 εργαζόμενους φύλακες σε όλο το 24ωρο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα απαιτούμενα δομικά διακοσμητικά στοιχεία, καθώς και ο καλλωπισμός του Ακροπολικού χώρου με κίονες, αγάλματα, συντριβάνια και φυτική διακόσμηση θα προταθούν κατά βούλησιν από τους αρχιτέκτονες, τους πολιτικούς μηχανικούς και τους καλλιτέχνες στην αρμόδια επιτροπή του Σωματείου.

Πιστή στους νόμους και τα πρότυπα της Ουράνιας Γεωμετρίας η Heptapolis, κάθε χρόνο, στις 22 Μαρτίου, με την ανατολή του ήλιου,
θα τέμνεται σε 2 ίσα μέρη, σε τήρηση του Νόμου της Ισότητας και της Τάξης στις ανθρώπινες κοινωνίες.
Η γιορτή της Εαρινής Ισημερίας θα αποτελεί ετήσια εκδήλωση στα επιστημονικά δρώμενα της Heptapolis

Αρχιτεκτονικά σχέδια και τομές των δομικών έργων της Heptapolis

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0