Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

Θέσεις Εργασίας

Για την οικοδόµηση και ολοκλήρωση του έργου θα εργασθούν, επιστηµονικό, καλλιτε- χνικό και εργατικό προσωπικό πολλών χιλιάδων ατόµων για µια περίοδο, συνολικά, 8 εως 10 ετών, µέχρι της πλήρους περατώσεως της HEPTAPOLIS και της ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ. Εκτιµάται επίσης, κατά την περίοδο λειτουργίας των 2 πόλεων, ότι θα δηµιουργηθεί ένας λίαν υψηλός αριθµός θέσεων εργασίας, πλήρους και µερικής απασχόλησης, σε περιόδους διαρκούς αιχµής.

Να ληφθεί υπ’ όψιν, ότι ο εισερχόµενος τουρισµός θα είναι εκπαιδευτικός, επιστηµονικός για την χειµερινή περίοδο και τουριστικός για την θερινή περίοδο. Θεωρείται βέβαιον ότι θα προκύψει αύξηση της τιµής των ακινήτων της περιοχής κατά μεγάλο ποσοστό καθώς επίσης και πλήρης απασχόληση των κατοίκων της περιοχής σε πάσης φύσεως εργασίες και, αύξηση των εισοδηµάτων τους σε λίαν ευνοϊκά επίπεδα.

Σε ποιούς απευθύνεται

το project Heptapolis - Tριλογία

Οι υπηρεσίες των εγκαταστάσεων της HEPTAPOLIS και της ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ αφορούν κυρίως σε επισκέπτες με πολιτιστικά ενδιαφέροντα και καινοτόμες ανησυχίες, επισκέπτες επιστημονικών κέντρων, επισκέπτες Μουσείων και Εκθέσεων, καθώς και εκπαιδευτικούς – ερευνητικούς φορείς που επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφορίες με εκπαίδευση σε υπεύθυνες απαντήσεις σε πάσης φύσεως Επιστημονικά, Τεχνολογικά, Εικαστικά και Πνευματικά ερωτήματα, καθώς και σε προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες της HEPTAPOLIS και της ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας του Διαδικτυακού κέντρου τεκμηρίωσης και του διαδραστικού κόμβου πολιτισμού on line, που θα λειτουργούν στη «Βιβλιοθήκη Μέγας Αλέξανδρος» καθώς επίσης και των Πανεπιστημιακού επιπέδου, ιδρυμάτων και κέντρων Ερευνών:
• Οι Σχολές, για την λειτουργία μεταξύ άλλων και ψηφιακών μονάδων διεπιστημονικής Δικτύωσης…
• Η λειτουργία Ολογραμμάτων και ηλεκτρονικών προσομοιώσεων της Θόλου…
• Άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές μονάδες, με τις προβλεπόμενες, υψηλής απόδοσης υποδομές ανοιχτής πρόσβασης στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο της HEPTAPOLIS και της ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ.

Αναμένεται να προσελκύσουν και να προσφέρουν «Στέγη» σε μεγάλο αριθμό
επισκεπτών, που σήμερα εργάζονται στο πλαίσιο μιας νέας πολιτιστικής αντίληψης για την Παιδεία-Έρευνα και Τεχνολογία, αλλά και δραστηριοποίησή τους, μεμονωμένα και, με περιορισμένη διάχυση των αποτελεσμάτων στις έρευνές τους. Το έργο, δεν απευθύνεται μόνο σε παραδοσιακούς τουριστικούς επισκέπτες αλλά, κυρίως στην ∆ιεθνή διανόηση, που της δίδεται η ευκαιρία να εκφρασθεί μέσα από τις δυνατότητες που της προσφέρουν οι υποδομές της HEPTAPOLIS, της ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ και της διαδικτυακής ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ.

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0