Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

Ευρώπη και Κλιματική Αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2007, συμβάλλει με την Πράσινη Βίβλο, COM(2007)354, στην παγκόσμια συζήτηση για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Η Πράσινη Βίβλος προέκυψε ως ανάγκη εμπεριστατωμένης και οργανωμένης αντιμετώπισης των ασυνήθιστων, ακραίων καιρικών φαινομένων τα οποία έπληξαν τις Ευρωπαϊκές χώρες κατά το πρόσφατο παρελθόν (πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, IPCC 2013), αποτελεί δε, την  αρχή μιας δημόσιας διαβούλευσης για τα μέτρα πολιτικής που πρέπει να ληφθούν και τα οποία είναι απαραίτητα για τη μείωση των συνεπειών και του κόστους της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, ως αποτέλεσμα της Κλιματικής Αλλαγής.

Στην Πράσινη Βίβλο εξετάζονται όλες οι περιφερειακές και τομεακές επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή και τίθεται το σκεπτικό αντιμετώπισης τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έκθεσης Stern, μια μέση αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 3-4°C συνεπάγεται πρόσθετο κόστος προσαρμογής (σε υποδομές και κτιριακό εξοπλισμό) ύψους 1-10% του συνολικού κόστους επενδύσεων στις χώρες του ΟΟΣΑ ή 15-150 δισεκατομμύρια δολλάρια ετησίως (0,05-0,5% του ΑΕΠ).  (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, 2016).

Το συνολικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις που μπορεί να επιβαρύνουν τον πλανήτη που μας φιλοξενεί, είναι η συλλογική αντιμετώπιση απέναντι στους κινδύνους της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της συνύπαρξης των ενεργών επιστημονικών, επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών δυνάμεων, σε ένα «κοινό χώρο», στον οποίο οι επιστήμες της έρευνας και των πειραμάτων, συνεργαζόμενες με τις επιχειρήσεις αξιοποίησης των αποτελεσμάτων στον κορυφαίο στόχο «ανάσχεσης της Κλιματικής Αλλαγής» να επιφέρουν το αναμενόμενο επιτυχές αποτέλεσμα: 

«Να υποστηριχθεί εν υγεία ο πλανήτης, και δι’ αυτού ο άνθρωπος»!
Στην υπηρέτηση του υψηλού αυτού σκοπού, τάχθηκε μια μεγάλη επιστημονική ομάδα δημιουργίας
της «ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0