Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

Funding - Επενδυτές

Διαδικασία υλοποίησης για την χρηματοδότηση των έργων

Η χρηματοδότηση των κτηριακών συγκροτημάτων της “Heptapolis-Διεθνής Πράσινη Πόλις”, υποστηρίζεται απο δύο βασικούς πυλώνες:
Ο πρώτος, αφορά στις ευεργεσίες και χορηγίες ειδικών εταιρειών, φορέων και ατόμων, οι οποίες λεπτομερώς αναγράφονται στην “ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟ ΧΟΡΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ” της Heptapolis-Τριλογία.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην αιτούμενη χρηματοδότηση από εταιρικούς φορείς κατασκευαστικών εταιρειών, επενδυτικών Funds, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Διεθνών Επενδυτικών Ιδρυμάτων, και λοιπών χρηματοδοτικών φορέων.

Ο καθορισμός κόστους για κάθε οικοδομικό συγκρότημα θα προκύπτει απο τον βαθμό χρηματοδότησης του κάθε φορέα, υπολογιζομένου του ποιοτικού εύρους χρηματοδότησης των κτηρίων σε διακοσμητικά στοιχεία, σε δομικά υλικά, σε ποιότητες δαπέδων και τοιχίων καθώς και σε ζωγραφικές παραστάσεις στις οροφές των κτηρίων.

Οι συζητήσεις επί των προτάσεων των υποψηφίων χρηματοδοτών θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ποικιλίες των τεχνικών και καλλιτεχνικών προδιαγραφών, για τον τελικό καθορισμό κόστους εκάστου κτηρίου.

Η διαδικασία υλοποίησης θα αναφέρεται ως ακολούθως:

α). Σχεδιασμός

• Συγκέντρωση διάσπαρτου πολιτιστικού ενδιαφέροντος υλικών, κοστολόγηση, αρχειοθέτηση, δημιουργία ψηφιακής Συλλογής εικονικής πραγματικότητας.
• Απασχόληση προσωπικού με επαρκείς γνώσεις και συνεργασία με τρίτους για το λογισμικό και τεχνική υποστήριξη.
• Έρευνα για καινοτόμες ιδέες που θα δώσουν εγκυρότητα στο έργο.
• Δημοσιότητα και προβολή του έργου.

β). Περιεχόμενο

• Τα αντικείμενα που θα καταγραφούν θα επιλεγούν με βάση κριτήρια από μέλη του ΟΛΥΜΠΟΥ της κοινοπραξίας που θα συστηθεί και της επιστημονικής επιτροπής. Εν συνεχεία θα εισαχθούν στη βάση δεδομένων για περαιτέρω διαχείριση.
• Ειδικότερα, το περιεχόμενο θα επικεντρωθεί σε πληροφορίες μόνον χρήσιμες και επωφελείς για τον χρήστη, αποκλειομένων των μη χρησίμων και ενίοτε καταστροφικών.

γ). Προετοιμασία

Για την ψηφιοποίηση θα χρησιμοποιηθέν κατάλληλη υποδομή και θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος. Ανάλογα με το πρωτότυπο υλικό θα επιλεγεί ο κατάλληλος εξοπλισμός για Αρχεία, Λογισμικό επεξεργασίας και αποτύπωσης. Μέρος του εξοπλισμού διαθέτει ήδη ο ΟΛΥΜΠΟΣ και η κοινοπραξία.

δ). Περιβάλλον

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει δημιουργηθεί κατάλληλα εξοπλισμένος χώρος στις εγκαταστάσεις της κοινοπραξίας που περιλαμβάνει το computer room με τους servers, διαδικτυακό εξοπλισμό και κάθε άλλο εξοπλισμό για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος για την εισαγωγή, διαχείριση και διοίκηση του ψηφιακού περιεχομένου.

ε). Ψηφιοποίηση

Έχει επιλεγεί η πιο τεχνολογικά προηγμένη λύση τόσο για την, καθαυτώ διαδικασία, όσο και για την υποδομή (σαρωτές, ψηφιακές μηχανές κ.λπ.) καθώς και πακέτα λογισμικού, επεξεργασίας εικόνων κ.λπ.

στ). Διατήρηση περιεχομένου

Για την τεκμηρίωση, θα χρησιμοποιηθεί μορφή που δίνει την δυνατότητα δικτυακής συναλλαγής. Η αποθήκευση θα γίνεται με ισχυρούς servers, που θα δίδουν την δυνατότητα της μετάβασης σε νέους τόπους δεδομένων και νέα μέσα.

ζ). Μεταπληροφορίες

Για την υλοποίηση των παραπάνω, θα αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστημα, βάσις δεδομένων, για την τροφοδότηση και διαχείριση του υλικού. Εσωτερικό δίκτυο μεγάλης δυναμικότητας μεταγωγής δεδομένων. Σταθμό PCS και απαραίτητο λογισμικό περιβάλλον χρήσης, που θα είναι προσβάσιμο μέσω π.χ. web browsers.

η). Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού

Θα γίνεται με κατάλληλο λογισμικό, για την διαχείριση τόσο των ψηφιακών όσο και των μεταδεδομένων επιστημονικών τεκμηριώσεων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
• Το υλικό θα τεκμηριωθεί κατά κατηγορίες με κριτήρια που εξυπηρετούν τους στόχους. Αυτό θα γίνεται με τις προδιαγραφές, οδηγούς και υποδείξεις του εγχειριδίου χρήσης ηλεκτρονικής αποδελτίωσης μνημείων (object ID) και επιπλέον η κατά περίπτωση συμμόρφωση με international core data standards και άλλες διεθνείς προδιαγραφές.
• Διαδικασία τεκμηρίωσης. Ακολουθείται η διαδικασία για, ανοιχτά και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα δεδομένων, που αφορούν στην ψηφιοποίηση, ταύτιση, μορφότυπο, ποιότητα και θεματικό περιεχόμενο.
• Έλεγχος ποιότητος. Αφορά στην διαδικασία της ποιότητας νέου περιεχομένου.
• Διατήρηση. Περιλαμβάνονται μεταδεδομένα, που εξυπηρετούν την μακροπρόθεσμη διατήρηση του πολιτιστικού περιεχομένου.

ΥΠΟΔΟΜΗ
Η κοινοπραξία που θα συσταθεί, θα καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών, για υποδομές επιστημονικά τεκμηριωμένες του πολιτιστικού περιεχομένου.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Προβλέπει «πυρήνες» προσωπικού αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και άλλο προσωπικό που θα επιμορφωθεί από ειδικούς, υπεύθυνους για το έργο.

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Αυτή αφορά στην διαδικασία μεταφοράς, τόσο για το απόθεμα, όσο και για το υλικό τεκμηρίωσης.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Αναφέρονται στην διαδικασία έκδοσης, διάθεσης και προβολής, τρισδιάστατης αναπαράστασης και εικόνας.

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0