Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

Bιβλιοθήκη Μέγας Αλέξανδρος

Αναπαραγωγή Βίντεο

H είσοδος κάτω από την Βιβλιοθήκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που οδηγεί με τις σκάλες και τους ανελκυστήρες στον Ζωστήρα

Η εξωτερική όψη της Βιβλιοθήκης Μ. Αλέξανδρος

Η εσωτερική όψη της Βιβλιοθήκης Μ. Αλέξανδρος

Η Βιβλιοθήκη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο λειτουργικό συγκρότημα της HEPTAPOLIS. Θα έχει μήκος μέγιστου κύκλου περιφέρειας 3,555 μ. και πλάτος των κάτω ορόφων 49 μ., ενώ το πλάτος των άνω ορόφων θα είναι 31,50 μ. 
Θα περιλαμβάνει στο πρώτο επίπεδο 3 ορόφους, ύψους 7,50 μέτρων ο πρώτος, 4,50 μ. ο δεύτερος και 3,60 μ. ο τρίτος όροφος.

Στο άνω επίπεδο, επίσης, θα περιλαμβάνει, 3 ορόφους ύψους 4,50 μέτρων ο πρώτος, 3,60 μ. ο δεύτερος και 3,60 μ. ο τρίτος με καμπύλη υπερύψωση επιπλέον 3,60 μ. στο μέσον της οροφής. Οι κεραμιδοσκεπείς στέγες θα είναι κοσμημένες με υδρορρόες από λεοντοκεφαλές και ακροκέραμα κλασσικών προτύπων.

Θα φέρει μαρμάρινο περιστύλιο 360 κιόνων στον εσωτερικό του δακτύλιο προς τον Ζωστήρα, και δακτύλιο περιφερειακό δρόμο προ της αίθριας πρόσοψης σε ολόκληρη την εξωτερική έκτασή του, πλάτους 11 μέτρων. Θα υπάρχουν περιμετρικά, έξοδοι για τους επισκέπτες που επιθυμούν να μεταβούν στο Δακτύλιο Κήπο.

Θα υπάρχουν 180 θολωτές είσοδοι της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», από την εσωτερική και 180 από την εξωτερική πλευρά του Ζωστήρα. Κάθε είσοδος της Βιβλιοθήκης προς τον Ζωστήρα θα ευρίσκεται εις το μέσον μεταξύ δύο κιόνων. Οι κίονες του περιστηλίου ύψους 7 μ. θα στηρίζουν οριζόντια οροφή πλάτους 6 μ. από την κάθετο επιφάνεια του κτηριακού τοιχώματος.
Το κλειστό εστεγασμένο πλάτος του ισογείου της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα είναι 31,50 μέτρα.

Πολυτελή φατνώματα και ζωγραφικές παραστάσεις με εικόνες από τα Ομηρικά έπη ΙΛΙΑΣ και ΟΔΥΣΣΕΙΑ, εις τα δύο ημίσυ της περιφέρειας της οροφής, θα κοσμούν τις επιφάνειες σε όλη την έκταση του περιστυλίου χώρου του ισογείου της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Στη Ζωφόρο της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», σ ́ ολόκληρο το μήκος της πρόσοψης στην περιφέρεια του ισογείου και σε ύψος 2,5 μέτρων θα υπάρχουν ζωγραφικές παραστάσεις από τη ζωή και τη δράση του Μ. Αλεξάνδρου. Από 6 διαφορετικούς υπόγειους οδικούς άξονες με πορεία από τις Πύλες των Ολυμπίων Τειχών προς το κέντρο της ΗΕPTAPOLIS θα καλύπτεται η τροφοδοσία των αναγκών της πόλεως. Δεν θα υπάρχει υπόγειος οδικός άξονας από την πλευρά της Πύλης του Φωτός.

Η συμμετοχή των 194 κρατών-μελών του ΟΗΕ στο χώρο της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», θα διαμοιράζεται σε εμβαδόν με σύστημα διανομής σε units, σύμφωνα με τον όγκο ιστορίας και πολιτισμού κάθε κράτους.

Το συνολικό εμβαδόν του ισογείου ορόφου, περιλαμβανομένου και του αιθρίου χώρου της Στοάς της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με μέγιστο μήκος περιφέρειας 3.555 μ., πλάτους 37,50 μ. – συμπεριλαμβανομένου και του πτερού – και ύψους 6 συνολικά ορόφων, προσδιορίζεται περίπου στο σύνολο των 93.324 τ.μ. λαμβανομένης υπ’ όψιν της μείωσης των μεγεθών, προς το εσωτερικό του Ζωστήρα. Το συνολικό εμβαδόν του πρώτου κάτω ορόφου (3,555 μ. x 49 μ.) θα είναι 166.715 τ.μ. Το ίδιο εμβαδόν θα έχουν ο δεύτερος και ο τρίτος όροφος. Ο τέταρτος και ο πέμπτος όροφος θα έχουν εμβαδόν έκαστος 3.555 μ. x 36 μ. = 123.891 τ.μ. Ο έκτος όροφος περιλαμβάνει εμβαδόν χωρίς τον αίθριο χώρο 3.555 μ. χ 31,5 μ. = 111.982,25 T.μ.

Επειδή ο ιστορικός, πολιτισμικός όγκος ενός Ευρωπαϊκού κράτους, όπως π.χ. της Γαλλίας, δεν θα μπορεί να συγκριθεί με τον ανάλογο της Γκάνας ή του Λάος, θα υπάρξει εμπεριστατωμένη μελέτη κατανομής του εμβαδού προς τις χώρες του Ανατολικού και του Δυτικού ημισφαιρίου, ώστε να μην δημιουργηθεί ποιοτικό έλλειμμα, λόγω ανομοιομόρφου διανομής του χώρου της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Τι θα περιλαμβάνει η Βιβλιοθήκη Μέγας Αλέξανδρος

Η Βιβλιοθήκη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», ανά κράτος, θα περιλαμβάνει:

Μουσειακό περιεχόμενο: 
Βιβλία αρχείων, μαρμάρινες επιγραφές, παπύρους, λίθινα ή ξύλινα ομοιώματα ή επιγραφές ιστορικής αξίας.
Εργαζόμενοι : από 2 – 10 άτομα / φύλακες.

Σύγχρονο περιεχόμενο:
Βιβλία σύγχρονα, επιστήμης, ποίησης λογοτεχνίας, ιστορίας, τέχνης, θρησκείας. Εργαζόμενοι : από 2 – 10 άτομα.

Επίσης:
Εκθεσιακούς χώρους για προβολή έργων Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, κλασικών ή μοντέρνων τοπικών καλλιτεχνών. Εργαζόμενοι από 2 – 10 άτομα. Εκθεσιακό χώρο τοπικών ενδυμασιών, τοπικών ηθών και εθίμων. Εργαζόμενοι από 2 – 6 άτομα.
Ηλεκτρονική, ψηφιακή βιβλιογραφία σε DVD, CD, CD – ROM κλπ. Εργαζόμενοι από 2 – 6 άτομα.
Αναγνωστήρια, καφετέριες, αναψυκτήρια, Internet Café. Μόνιμα εργαζόμενοι : 4 – 10 άτομα. Επισκέπτες 20 – 150 ημερησίως.
Αίθουσα προβολής τοπικών δημιουργημάτων τέχνης, επιστήμης και θρησκείας και παρουσίασης βιβλίων και συγγραφέων για την προώθηση του έργου τους. Εργαζόμενοι : 2 – 6 άτομα.
Αίθουσες Σεμιναρίων, Διαλέξεων και Δεξιώσεων. Εργαζόμενοι : 2 – 4 άτομα.
Γραφεία Ακαδημαϊκών, Γενικών Διευθυντών Βιβλιοθήκης, Γραμματεία, Δημόσιες Σχέσεις, Διεθνείς Συνεργασίες, Τμήματα Marketing. Εργαζόμενοι : 4 12 άτομα. Επισκέπτες : 10 – 50 ημερησίως.
Κέντρο Τουριστικής προβολής της χώρας. Εργαζόμενοι : 1 – 5 άτομα. Εστιατόρια, Καφέ-Μπάρ, Ίντερνετ Καφέ.
Εργαζόμενοι : 8 – 20 άτομα. Επισκέπτες : 20 – 200 άτομα ημερησίως.
Γραφεία συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας. Επισκέπτες: 6 – 25 άτομα ημερησίως. Κέντρο ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα Αστεροσκοπεία, τα Πανεπιστήμια, τα Μουσεία, την Ακαδημία, το Πολυτεχνείο, και όλα εν γίνει τα Επιστημονικά, Πνευματικά, Ερευνητικά κέντρα της κάθε χώρας που εκπροσωπείται στη Βιβλιοθήκη. Εργαζόμενοι : 4 – 12 άτομα.
Γραφεία και κατοικία του Ακαδημαϊκού της Ακαδημίας των Εθνών, που θα είναι ταυτόχρονα και ο πρέσβης της χώρας του, στο χώρο της HEPTAPOLIS. Κατοικούντες : 2-3 άτομα.

 

Mετρικά στοιχεία και τομές Bιβλιοθήκης Μέγας Αλέξανδρος

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0