Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

Bιβλιοθήκη Μέγας Αλέξανδρος

Αναπαραγωγή Βίντεο

H είσοδος που διέρχεται κάτω από την Βιβλιοθήκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οδηγεί με τις σκάλες και τους ανελκυστήρες στον Ζωστήρα

Η εξωτερική όψη της Βιβλιοθήκης Μ. Αλέξανδρος

Η όψη της Βιβλιοθήκης Μ. Αλέξανδρος από την πλευρά του Ζωστήρα

Η Βιβλιοθήκη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο λειτουργικό συγκρότημα της HEPTAPOLIS. Θα έχει μήκος μεγίστου κύκλου περιφέρειας 3,555 μ. και πλάτος των κάτω ορόφων 48 μ., ενώ το πλάτος των άνω ορόφων θα είναι 31,50 μ. 
Θα περιλαμβάνει στο πρώτο επίπεδο 3 ορόφους, ύψους 7,50 μέτρων ο πρώτος, 4,50 μ. ο δεύτερος και 3,60 μ. ο τρίτος όροφος.

Στο άνω επίπεδο, επίσης, θα περιλαμβάνει, 3 ορόφους ύψους 4,50 μέτρων ο πρώτος, 3,60 μ. ο δεύτερος και 3,60 μ. ο τρίτος με καμπύλη υπερύψωση επιπλέον 3,60 μ. στο μέσον της οροφής. Οι κεραμιδοσκεπείς στέγες θα είναι κοσμημένες με υδρορρόες από λεοντοκεφαλές και ακροκέραμα κλασσικών προτύπων.

Θα φέρει μαρμάρινο περιστύλιο 360 κιόνων στον εσωτερικό του δακτύλιο προς τον Ζωστήρα, και δακτύλιο περιφερειακό δρόμο προ της αίθριας πρόσοψης σε ολόκληρη την εξωτερική έκτασή του, πλάτους 11 μέτρων. Θα υπάρχουν περιμετρικά, έξοδοι για τους επισκέπτες που επιθυμούν να μεταβούν στο Δακτύλιο Κήπο.

Θα υπάρχουν 180 θολωτές είσοδοι της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», από την εσωτερική και 180 από την εξωτερική πλευρά του Ζωστήρα. Κάθε είσοδος της Βιβλιοθήκης προς τον Ζωστήρα θα ευρίσκεται εις το μέσον μεταξύ δύο κιόνων. Οι κίονες του περιστηλίου ύψους 7 μ. θα στηρίζουν οριζόντια οροφή πλάτους 6 μ. από την κάθετο επιφάνεια του κτηριακού τοιχώματος.
Το κλειστό εστεγασμένο πλάτος του ισογείου της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα είναι 31,50 μέτρα.

Πολυτελή φατνώματα και ζωγραφικές παραστάσεις με εικόνες από τα Ομηρικά έπη ΙΛΙΑΣ και ΟΔΥΣΣΕΙΑ, εις τα δύο ημίσυ της περιφέρειας της οροφής, θα κοσμούν τις επιφάνειες σε όλη την έκταση του περιστυλίου χώρου του ισογείου της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Στη Ζωφόρο της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», σ ́ ολόκληρο το μήκος της πρόσοψης στην περιφέρεια του ισογείου και σε ύψος 2,5 μέτρων θα υπάρχουν ζωγραφικές παραστάσεις από τη ζωή και τη δράση του Μ. Αλεξάνδρου. Από 6 διαφορετικούς υπόγειους οδικούς άξονες με πορεία από τις Πύλες των Ολυμπίων Τειχών προς το κέντρο της ΗΕPTAPOLIS θα καλύπτεται η τροφοδοσία των αναγκών της πόλεως. Δεν θα υπάρχει υπόγειος οδικός άξονας από την πλευρά της Πύλης του Φωτός.

Η συμμετοχή των 194 κρατών-μελών του ΟΗΕ στο χώρο της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», θα διαμοιράζεται σε εμβαδόν με σύστημα διανομής σε units, σύμφωνα με τον όγκο ιστορίας και πολιτισμού κάθε κράτους.

Το συνολικό εμβαδόν του ισογείου ορόφου, περιλαμβανομένου και του αιθρίου χώρου της Στοάς της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με μέγιστο μήκος περιφέρειας 3.555 μ., πλάτους 37,50 μ. – συμπεριλαμβανομένου και του πτερού – και ύψους 6 συνολικά ορόφων, προσδιορίζεται περίπου στο σύνολο των 93.324 τ.μ. λαμβανομένης υπ’ όψιν της μείωσης των μεγεθών, προς το εσωτερικό του Ζωστήρα. Το συνολικό εμβαδόν του πρώτου κάτω ορόφου (3,555 μ. x 49 μ.) θα είναι 166.715 τ.μ. Το ίδιο εμβαδόν θα έχουν ο δεύτερος και ο τρίτος όροφος. Ο τέταρτος και ο πέμπτος όροφος θα έχουν εμβαδόν έκαστος 3.555 μ. x 36 μ. = 123.891 τ.μ. Ο έκτος όροφος περιλαμβάνει εμβαδόν χωρίς τον αίθριο χώρο 3.555 μ. χ 31,5 μ. = 111.982,25 T.μ.

Επειδή ο ιστορικός, πολιτισμικός όγκος ενός Ευρωπαϊκού κράτους, όπως π.χ. της Γαλλίας, δεν θα μπορεί να συγκριθεί με τον ανάλογο της Γκάνας ή του Λάος, θα υπάρξει εμπεριστατωμένη μελέτη κατανομής του εμβαδού προς τις χώρες του Ανατολικού και του Δυτικού ημισφαιρίου, ώστε να μην δημιουργηθεί ποιοτικό έλλειμμα, λόγω ανομοιομόρφου διανομής του χώρου της Βιβλιοθήκης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Eμβαδομετρήσεις Βιβλιοθήκης Μέγας Αλέξανδρος

Τι θα περιλαμβάνει η Βιβλιοθήκη Μέγας Αλέξανδρος

Η Βιβλιοθήκη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», ανά κράτος, θα περιλαμβάνει:

Μουσειακό περιεχόμενο: 
Βιβλία αρχείων, μαρμάρινες επιγραφές, παπύρους, λίθινα ή ξύλινα ομοιώματα ή επιγραφές ιστορικής αξίας.
Εργαζόμενοι : από 2 – 10 άτομα / φύλακες.

Σύγχρονο περιεχόμενο:
Βιβλία σύγχρονα, επιστήμης, ποίησης λογοτεχνίας, ιστορίας, τέχνης, θρησκείας. Εργαζόμενοι : από 2 – 10 άτομα.

Μοντέλα βιβλιοθηκών κλασσικής τεχνοτροπίας

Μοντέλα βιβλιοθηκών σύγχρονης τεχνοτροπίας

Επίσης:

Εκθεσιακούς χώρους για προβολή έργων Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, κλασικών ή μοντέρνων τοπικών καλλιτεχνών. Εργαζόμενοι από 2 – 10 άτομα. 

Εκθεσιακό χώρο τοπικών ενδυμασιών, τοπικών ηθών και εθίμων. Εργαζόμενοι από 2 – 6 άτομα.

Ηλεκτρονική, ψηφιακή βιβλιογραφία σε DVD, CD, CD – ROM κλπ. Εργαζόμενοι από 2 – 6 άτομα.

Αναγνωστήρια, καφετέριες, αναψυκτήρια, Internet Café. Μόνιμα εργαζόμενοι : 4 – 10 άτομα. Επισκέπτες 20 – 150 ημερησίως.

Αίθουσα προβολής τοπικών δημιουργημάτων τέχνης, επιστήμης και θρησκείας και παρουσίασης βιβλίων και συγγραφέων για την προώθηση του έργου τους. Εργαζόμενοι : 2 – 6 άτομα.

Αίθουσες Σεμιναρίων, Διαλέξεων και Δεξιώσεων. Εργαζόμενοι : 2 – 4 άτομα.

Γραφεία Ακαδημαϊκών, Γενικών Διευθυντών Βιβλιοθήκης, Γραμματεία, Δημόσιες Σχέσεις, Διεθνείς Συνεργασίες, Τμήματα Marketing. Εργαζόμενοι : 4 – 12 άτομα. Επισκέπτες : 10 – 50 ημερησίως.

Κέντρο Τουριστικής προβολής της χώρας. Εργαζόμενοι : 1 – 5 άτομα. 

Εστιατόρια, Καφέ-Μπάρ, Ίντερνετ Καφέ. Εργαζόμενοι : 5 – 20 άτομα. Επισκέπτες : 50 – 200 άτομα ημερησίως.

Γραφεία συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας. Επισκέπτες: 10 – 25 άτομα ημερησίως. 

Κέντρο ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα Αστεροσκοπεία, τα Πανεπιστήμια, τα Μουσεία, την Ακαδημία, το Πολυτεχνείο,
και όλα εν γίνει τα Επιστημονικά, Πνευματικά, Ερευνητικά κέντρα της κάθε χώρας που εκπροσωπείται στη Βιβλιοθήκη.
Εργαζόμενοι : 4 – 12 άτομα.

Γραφεία και κατοικία του Ακαδημαϊκού της Ακαδημίας των Εθνών, που θα είναι ταυτόχρονα και ο πρέσβης της χώρας του, στο χώρο της HEPTAPOLIS. Κατοικούντες : 2-3 άτομα.

 

Κράτη - Μέλη του ΟΗΕ

Afghanistan

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bhutan

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Brazil

Brunei Darussalam

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Cambodia

Cameroon

Canada

Central African Republic

Chad

Chille

China

Colombia

Comoros

Congo

Costa Rica

Côte d’Ivoire

Croatia

Cuba

Cyprus

Chech Republic

Democratic Republic of the Congo

Denmark

Djibouti

Dominica

Dominican Republic

Ecuador

Egypt

El Salvador

Equatorial Guinea

Eritrea

Estonia

Ethiopia

Fiji

Finland

France

Gabon

Gambia

Georgia

Germany

Ghana

Greece

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea Bissot

Guyana

Haiti

Honduras

Hungary

Iceland

India

Indonesia

Iran

Iraq

Ireland

Israel

Italy

Jamaica

Japan

Jordan

Kazakhstan

Kenya

Kiribati

Kyrgyzstan

Lao People’s Democratic Republic

Latvia

Lebanon

Lesotho

Liberia

Libya

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Madagascar

Malawi

Malaysia

Maldives

Mali

Malta

Marshall Islands

Mauritania

Mauritius

Mexico

Micronesia

Moldova

Monaco

Mongolia

Montenegro

Morocco

Myanmar

Namibia

Nauru

Nepal

Netherlands

New Zealand

Nicaragua

Niger

Nigeria

North Korea

North Macedonia

Norway

Oman

Pakistan

Palau

Panama

Papua New Guinea

Paraguay

Peru

Philippines

Poland

Portugal

Quatar

Romania

Russia

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

Sao Tome and Principe

Saudi Arabia

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovakia

Slovenia

Solomon Islands

Somalia

South Africa

South Korea

South Sudan

Spain

Sri Lanka

Sudan

Suriname

Swaziland

Sweden

Switzerland

Syria

Tajikistan

Thailand

Timor-Leste

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

Tunisia

Turkey

Turkmenistan

Tubalu

Uganda

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

United Republic of Tanzania

United States of America

Uruguay

Uzbekistan

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0